Menu główne - Narzędzia / Formatowanie i kompresja kodu

Menu zawiera polecenia uruchamiające narzędzia do formatowania kodu źródłowego.

Formatuj kod źródłowy
Kliknij, aby uruchomić narzędzie do formatowania kodu źródłowego. Za jego pomocą możesz przygotować również własne schematy formatowania.

Formatuj kod źródłowy otwartych...
Kliknij, aby uruchomić narzędzie do formatowania kodu źródłowego. Od umieszczonego wyżej polecenia różni się tym, że autoamtycznie wybranym źródłem formatowania są wszystkie dokumenty otwarte do edycji.

Szybkie formatowanie bieżącego
Kliknij, aby szybko sformatować kod źródłowy bieżącego dokumentu za pomocą przygotowanych wcześniej schematów formatowania.


Kompresor HTML
Kliknij, aby uruchomić kompresor HTML. Umożliwia on takie sformatowanie kodu HTML, by zajmował on jak najmniej miejsca na dysku i szybciej był przesyłany w sieci.

Zmień rozmiar znaczników
Kliknij, aby zmienić wielkość liter w znacznikach (małe/WIELKIE litery) w bieżącym dokumencie.

Usuń znaczniki HTML
Kliknij, aby usunąć znaczniki HTML z bieżącego dokumentu. Narzędzie jest przydatne w sytuacji, gdy chcesz szybko wydobyć ze strony wszystkie teksty. Rozmieszczenie tekstu i łamania linii zostaną zachowane.

Pokrewne tematy

Do góry