Narzędzia - Kompresor HTML

Za pomocą tego narzędzia możesz zmniejszyć rozmiar swojej strony, dzięki czemu będzie mogła być szybciej załadowana przez oglądających. Uważaj jednak, bo ta funkcja może uczynić kod Twojego dokumentu nieczytelnym, a wręcz niemożliwym do reedycji.

Uwaga! Przed użyciem tego narzędzia proszę przetestować jego działanie na kopii dokumentu.

Uruchamianie

Narzędzie kompresora HTML możesz uruchomić za pomoca przycisku oznaczonego ikoną pokazaną powyżej. Przycisk uruchomienia tego okna znajduje się w menu Narzędzia/Formatowanie i kompresja kodu.

Źródło kompresji

Kompresji możesz dokonywać na aktualnym dokumencie, wszystkich otwartych dokumentach lub zaznaczonym w edytorze tekście. Wybierz odpowiednią opcję.

Ustawienia kompresji

Dostępne są następujące opcje kompresji, które powodują usuwanie zbędnych elementów z treści kodu źródłowego strony. Zaznacz te opcje, które powinny być uwzględnione podczas procesu kompresji. Uważaj zwłaszcza na ostatnią opcję, która może spowodować, że dokument stanie się całkowicie nieczytelny ze względu na pozbawienie go wszystkich zakończeń linii.

Zbędne spacje
Usuwa zbędne spacje np. podwójne, potrójne, etc.

Wszystkie tabulatory
Usuwa znaki tabulatora

Wszystkie komentarze
Uwaga, niebezpieczne dla skryptów i stylów!

Znacznik <!--webbot--->
Pozostałość po FrontPage

Puste linie
Usuwa niepotrzebne znaki końca linii

Zbędne łamanie linii
Usuwa niepotrzebne znaki końca linii

Wszystkie znaki końca linii
Uwaga! powoduje brak czytelności kodu!

Alternatywa

Alternatywą dla kompresora jest narzędzie formatowania dokumentów znacznikowych, które przychodzi z predefiniowanym ustawieniem o nazwie "Kompresja kodu". Formatowania pozwalają również na uzyskanie odwrotnego efektu do kompresji, tzn. ładnie i czytelnie układają kod.

Pokrewne tematy

Do góry