Menu główne - Narzędzia / Odsyłacze

Menu zawiera polecenia uruchamiające narzędzia do tworzenia, edycji i weryfikacji odsyłaczy w dokumencie.

Edytor odsyłaczy
Kliknij, aby uruchomić edytor odsyłaczy <A> (domyślny skrót Shift+Ctrl+A).

Edytor map odsyłaczy
Kliknij, aby uruchomić edytor map odsyłaczy.

Sprawdź odsyłacze
Kliknij, aby sprawdzić poprawność odsyłaczy w dokumencie.

Pokrewne tematy

Do góry