Dolny panel wyników - Sprawdzanie poprawności odsyłaczy

Narzędzie służy do sprawdzania poprawności odsyłaczy w dokumentach. Możliwe jest sprawdzanie aktualnie otwartego dokumentu, bądź wszystkich dokumentów w aktualnie otwartym Serwisie. Osobno sprawdzane są odnośniki zdalne do plików spoza serwisu (z uwagi na ewentualną konieczność połączenia z Internetem, co może bardzo wydłużyć proces weryfikacji).

Uwaga
Nie jest możliwe sprawdzanie poprawności odsyłaczy w dokumentach edytowanych zdalnie (otwartych bezpośrednio z serwera)

Sprawdzane są łącza do:

 • innych dokumentów HTML i podobnych,
 • obrazków,
 • dołączonych arkuszy CSS, dokumenty HTML,
 • skryptów JavaScript, VBScript,
 • obiektów osadzonych, jak np. aplety Javy, animacje Flash itp.
 • a nawet plików dołączanych w skryptach typu server-side (np. za pomocą instrukcji include w jęz. PHP)!

Sprawdzanie poprawności odsyłaczy w bieżącym dokumencie

Sprawdzanie odsyłaczy w bieżącym dokumencie można uruchomić na dwa sposoby:

Uwaga!
Z uwagi na ewentualną konieczność połączenia z Internetem, co może bardzo wydłużyć proces weryfikacji, za pomocą tej opcji nie będą sprawdzane odnośniki zdalne (podane za pomocą bezwzględnego adresu, czyli wraz z domeną i protokołem). Możesz natomiast osobnym przyciskiem wywołać weryfikację zdalnych odsyłaczy.

Sprawdzanie poprawności odsyłaczy w bieżącym Serwisie

Sprawdzanie odsyłaczy w bieżącym Serwisie (wybranym na zakładce Moje serwisy) obejmuje wszystkie dokumenty umieszczone w folderach należących do bieżącego Serwisu. Narzędzie można uruchomić za pomocą polecenia Menu głównego / Serwisy / Weryfikacja odnośników.

Uwaga!
Z uwagi na ewentualną konieczność połączenia z Internetem, co może bardzo wydłużyć proces weryfikacji, za pomocą tej opcji nie będą sprawdzane odnośniki zdalne (podane za pomocą bezwzględnego adresu, czyli wraz z domeną i protokołem). Możesz natomiast osobnym przyciskiem wywołać weryfikację zdalnych odsyłaczy.

Sprawdzanie poprawności zdalnych odnośników

Sprawdzanie zdalnych odsyłaczy obejmuje wszystkie odnośniki, których adres jest adresem URL (z ang. Universal Resource Locator - uniwersalny identyfikator zasobu), składającym się z nazwy protokołu, adresu hosta (IP lub nazwa domenowa) oraz nazwy dokumentu.

Aby uruchomić weryfikację odnośników zdalnych, otwórz dolny panel wyników, a następnie kliknij przycisk "Weryfikacja zdalnych odnośników".

Uwaga!
Sprawdzanie zdalnych odnośników może bardzo się wydłużyć jeśli sieć będzie bardzo obciążona, lub odpowiedzi od serwerów będą przychodziły z dużym opóźnieniem. Do uruchomienia tej opcji konieczne jest aktywne połączenie sieciowe.

Wyniki sprawdzania poprawności odnośników

Wyniki działania narzędzia prezentowane są na liście w zakładce Poprawność odsyłaczy na dolnym panelu wyników. Okno wyników zawiera sześć kolumn:

 • lewa kolumna - ikona z kulką informuje o typie komunikatu:
  - informacja o poprawnym odnośniku,
  - informacja o niepoprawnym odnośniku,
  - informacja o niesprawdzaniu odnośnika (np. jeśli to odnośnik zdalny, a sprawdzane są tylko lokalne),
 • Źródło - ścieżka dostępu i nazwa pliku w którym sprawdzano odnośniki
 • Tytuł - Tytuł dokumentu (zawarty pomiędzy znacznikami <title> i <title> w danym dokumencie. Pokazywanie tytułów, które spowalnia nieco proces wyszukiwania, można wyłączyć w menu z prawej strony okna.
 • Odnośnik - odnośnik,który poddano weryfikacji
 • Rodzaj powiązania - informuje o typie odnośnika (do dokumentów, grafik, arkuszy stylów itd.)
 • Efekt weryfikacji - informuje o poprawności, bądź niepoprawności odnośnika.

Wyświetlaj tytuły dokumentów
Za pomocą tego przycisku możesz włączyć wyświetlanie tytułów dokumentów (zawartych w dokumentach pomiędzy znacznikami <title> i <title>). Spowalnia to nieco proces wyszukiwania. Tytuły umieszczone będą z kolumnie "Tytuł".

Eksportowanie wyników sprawdzania poprawności odsyłaczy

Aby wyeksportować wyniki sprawdzania poprawności odsyłaczy, skorzystaj z przycisków na menu z prawej strony okna wyników. Dane możesz eksportować do:

 • pliku w formacie HTML
 • pliku w formacie TXT

Pokrewne tematy

Do góry