Dynamiczny podgląd

Dynamiczny podgląd umożliwia oglądanie efektów pracy "na żywo" podczas edycji kodu źródłowego. Dzięki tej funkcji możesz np. na bieżąco obserwować wpływ nanoszonych zmian na wygląd dokumentu. Okno dynamicznego podglądu pojawi się poniżej edytora. Po każdej zmianie wprowadzonej w bieżącym dokumencie, podgląd zostanie automatycznie odświeżony.

Funkcja dynamicznego podglądu działa wyłącznie dla edytora przy uruchomionym trybie edycji kodu źródłowego.

Dynamiczny podgląd możesz włączyć i wyłączyć za pomocą polecenia na mini pasku edytora (ikona polecenia pokazana obok).

Pokrewne tematy

Do góry