Paski narzędzi - Mini pasek

Mini pasek zawiera polecenia służące do bieżącej obsługi aktualnego dokumentu.

Zamknięcie aktualnego dokumentu
Kliknij, aby zamknąć bieżący dokument.

Przejście do wybranego dokumentu
Kliknij, aby rozwinąć listę aktualnie otwartych dokumentów. za pomocą tej listy możesz przełączać się pomiędzy dokumentami.

Wyświetl pierwszy dokument
Kliknij, aby przejść do pierwszego dokumentu otwartego aktualnie w edytorze.

Wyświetl poprzedni dokument
Kliknij, aby przejść do poprzedniego dokumentu otwartego aktualnie w edytorze.

Wyświetl następny dokument
Kliknij, aby przejść do następnego dokumentu otwartego aktualnie w edytorze.

Wyświetl ostatni dokument
Kliknij, aby przejść do ostatniego dokumentu otwartego aktualnie w edytorze.

Wyświetlenie, lub ukrycie rynny
kliknij, aby wyświetlić, bądź ukryć rynnę edytora.

Numerowanie linii
Kliknij, aby wyświetlić, bądź ukryć numery linii na rynnie.

Wyświetlenie znaków specjalnych
Kliknij, aby pokazać, bądź ukryć znaki specjalne w edytorze (jak znak końca wiersza, tabulator itp.)

Zawijanie wierszy
Kliknij, aby włączyć zawijanie wierszy, które nie mieszczą się jednej linii w edytorze.

Ustawienie dokumentu podglądu
Kliknij, aby otworzyć narzędzie służące do ustawienia dokumentu podglądu.

Wybór schematu kolorowania składni
Kliknij, aby wyświetlić listę dostępnych schematów kolorowania i zmienić schemat dla bieżącego dokumentu. W zależności od ustawień programu schematy mogą być pogrupowane, lub nie.

Wybór schematu kolorowania składni
Kliknij, aby zmienić wyświetlić listę dostępnych schematów kolorowania i zmienić schemat.

Podświetlanie par nawiasów
Kliknij, aby włączyć, bądź wyłączyć podświetlanie odpowiadających sobie par nawiasów.

Tryb edycji wizualnej
Kliknij, aby włączyć, lub wyłączyć tryb edycji wizualnej.

Podział poziomy
Kliknij, aby włączyć, lub wyłączyć poziomy podział okna edytora na dwie części.

Podział pionowy
Kliknij, aby włączyć, lub wyłączyć pionowy podział okna edytora na dwie części.

Automatyczne uzupełnianie znaczników
Kliknij, aby włączyć, bądź wyłączyć funkcję automatycznego uzupełniania znaczników.

Dynamiczne podpowiedzi
Kliknij, aby włączyć, bądź wyłączyć funkcję dynamicznych podpowiedzi.

Dynamiczny kod
Kliknij, aby włączyć, bądź wyłączyć funkcję dynamicznego kodu.

Wcięcie zaznaczonego tekstu
Kliknij, aby ustawić wcięcie dla zaznaczonego tekstu.

Usuń wcięcie zaznaczonego tekstu
Kliknij, aby usunąć wcięcie dla zaznaczonego tekstu.

Informacje o dokumencie
Kliknij, aby otworzyć okno Informacje o dokumencie.

Nawigator zakładek
Kliknij, aby otworzyć okno Nawigator zakładek

Zadania do wykonania
Kliknij, aby otworzyć okno Zadania do wykonania

Paleta kolorów
Kliknij, aby uruchomić paletę kolorów (domyślny skrót Shift+Ctrl+C). narzędzie umożliwia wybór koloru z palety, a także pobranie próbki koloru z dowolnego miejsca na ekranie za pomocą pipety.

Dynamiczny podgląd
Kliknij, aby wyświetlić, bądź ukryć okno dynamicznego podglądu.

Pokrewne tematy

Do góry