Praca w trybach online i offline

Pająk dysponuje unikalną funkcją pozwalającą na pracę na serwerach FTP i WebDAV również bez aktywnego połączenia z nim. Ten tryb nazywany jest trybem offline w odróżnieniu od trybu pracy online, która odbywa się przy aktywnym połączeniu z serwerem. Oba tryby dotyczą pracy na zakładce Moje serwery.

Tryb online

W tryb online przechodzi się po wybraniu serwera na zakładce Moje serwery, a następnie połączeniu z nim za pomocą przycisku znajdującego się obok listy serwerów. Domyślnie wyświetlana jest zawartość katalogu domowego użytkownika.

Po przejściu w tryb online lista plików oraz drzewko katalogów stają się aktywne, a lista serwerów jest nieaktywna, bowiem nie można zmienić serwera przy aktywnym połączeniu z innym serwerem.

W trybie online niektóre funkcje, które wykonujesz na zawartości serwera odbywają się natychmiastowo. Są to takie funkcje jak:

Natomiast operacje publikowania, tj. pobierania bądź wysyłania plików odbywają się za pomocą kolejki plików, która jest opisana szerzej w innym rozdziale. Kolejka zależnie od ustawień może być wykonywana automatycznie lub nie.

Tryb offline

Tryb offline korzysta z pliku tzw. cache, który znajduje się na dysku. Plik ten jest tworzony podczas aktywnego połączenia z wybranym serwerem. Zatem, aby tryb offline mógł być dostępny, powinieneś choć raz połączyć się z serwerem, aby plik cache został utworzony i mógł być wykorzystywany w trybie offline. W pliku cache pamiętane są zawartości tych katalogów, które odwiedziłeś, dlatego czasem możesz w trybie offline nie zobaczyć zawartości wybranego katalogu.

W tryb offline przechodzi się po wybraniu serwera na zakładce Moje serwery. O ile plik cache opisany wyżej istnieje, nie trzeba łączyć się z serwerem i od razu można pracować.

W trybie offline lista plików oraz drzewko katalogów są aktywne, ale ikonki elementów są wyszarzone. W ramach zawartości pliku cache, możesz poruszać się po serwerze i wykonywać różne operacje. Operacje te jednak są w większości dodawane do kolejki plików, aby możliwe było wykonanie wielu funkcji na raz po uzyskaniu połączenia.

W trybie offline niektóre funkcje wymagają nawiązania aktywnego połączenia z serwerem. Są to takie funkcje jak:

Pozostałe operacje są dodawane do kolejki plików serwera, która jest opisana szerzej w innym rozdziale. Po jej uruchomieniu wszystkie zapamiętane operacje zostaną wykonane na serwerze.

Pokrewne tematy

Do góry