Ustawienia programu - Sprawdzanie pisowni i weryfikacja składni

W tej grupie ustawień znajdziesz opcje pozwalające na konfigurację narzędzia sprawdzania pisowni oraz weryfikacji składni, które są wbudowane w Pająka. W tej kategorii znajdują się następujące grupy ustawień:

Ignorowanie wyrazów jako poprawne

W tej grupie znajdziesz zestaw przełączników odpowiadających za ignorowanie wyrazów i uznawanie je za poprawne. Wybierz, które rodzaje elementów składowych dokumentów mają być ignorowane podczas sprawdzania pisowni i uznawane za poprawne (pomijane) zaznaczając odpowiednie przełączniki.

Słownik użytkownika

Ta grupa dotyczy słownika użytkownika, który jest tworzony podczas dodawania wyrazów do słownika. Zaznaczając przełącznik Generuj sugestie tylko na podstawie słownika głównego spowodujesz, że dla słów dodanych do słownika użytkownika propnowane będą sugestie z głównego słownika programu. Dodatkowo w tej grupie znajduje się przycisk pozwalający na uruchomienie edytora słownika użytkownika, gdzie możesz modyfikować jego zawartość.

Podkreślanie błędów pisowni w dokumencie

Tutaj możesz określić zachowanie się funkcji dynamicznego sprawdzania pisowni w trakcie pisania. Dostępne są następujące ustawienia:

Domyślnie podkreślaj błędy pisowni w nowo otwieranych dokumentach
Zaznacz tę opcję jeśli chcesz, aby dla nowootwieranych dokumentów stosowane było podkreślanie błędnych wyrazów w locie. Nowootwarte dokumenty to takie, które nie mają jeszcze przypisanego pliku informacji o dokumencie ADD. W pliku tym pamietane są ustawienia podkreślania błędów niezależnie od tej opcji dla każdego dokumentu osobno.

Kolor podkreślenia
Z tej listy wybierz kolor, który będzie używany do pokreślania błędnie napisanych wyrazów.

Autokorekta

Poprawiaj DWa POczątkowe WErsaliki
Zaznacz tę opcję, jeśli dwa początkowe wersaliki (wielkie litery) mają być poprawiane w ten sposób, iż wielka pozostanie pierwsza litera, druga zaś zostanie zamieniona na małą.

Zamieniaj podczas pisania
Zaznacz ten przełącznik, aby umożliwić wprowadzenie na listę par wyrazów (Wyraz - Zamień na:), które mają być automatycznie zamieniane.

Weryfikacja składni

Ta grupa ustawień odnosi się do funkcji weryfikacji składni znaczników oraz arkuszy CSS, które są oferowane przez Pająka. Znajdziesz tutaj dwie zakładki:

  • Weryfikacja znacznikowych i ogólne
  • Weryfikacja składni CSS

Zakładki te zawierają opcje, których nazwy tłumaczą ich zastosowanie. Dodatkowo na każdej z zakładek znajdziesz narzędzie pozwalające na konfigurację funkcji sprawdzania poprawności kodu online z wykorzystaniem walidatorów udostępnianych przez W3C®. Są to ustawienia weryfikatora znaczników online oraz weryfikatora składni CSS online.

Pokrewne tematy

Do góry