Sprawdzanie poprawności pisowni

Pająk posiada wbudowane narzędzia sprawdzania poprawności pisowni dokumentów.

Korzystając z poleceń Menu głównego / Pisownia możesz uruchomić sprawdzanie pisowni zarówno dla bieżącego dokumentu, jak i - po uruchomieniu narzędzia Rozszerzone wyszukiwanie i zamiana - dla dokumentów całego serwisu i wybranych folderów.

Podczas pracy w edytorze, w trybie edycji kodu źródłowego, możesz włączyć podkreślanie błędów pisowni (poleceniem na mini pasku edytora).

Razem z Pająkiem dostarczone zostały słowniki dla wielu języków, w tym oczywiście polski i angielski.

Tezaurus

Oprócz sprawdzania pisowni, możesz skorzystac także z Tezaurusa (słownik wyrazów bliskoznacznych). Dla tezaurusa dostępny jest jedynie słownik jęz. angielskiego.

Aby używać tezaurusa, wybierz słownik, a następnie uaktywnij tezaurusa poleceniem z Menu Pisownia.

Autokorekta

Autokorekta umożliwia automatyczną poprawę błędnych słów już podczas wpisywania. Odpowiednie opcje znajdziesz w oknie Ustawienia programu / Inne ustawienia / Edytor ... / Sprawdzanie pisowni.

Inne narzędzia

Oprócz typowego sprawdzania pisowni, możesz również użyć funkcji Korekty typograficznej, która szybko dostosuje tekst tak, by ładnie się układał na stronie.

W menu Pisownia dostępne są również narzędzia umożliwiające szybką konwersję kodowania znaków narodowych, czy usuwania polskich liter z dokumentów.

Pokrewne tematy

Do góry