Ustawienia weryfikacji składni CSS online

Narzędzie weryfikacji składni CSS online pozwala na sprawdzanie poprawności dokumentów CSS z wykorzystaniem walidatora składni W3C® dostępnego na stronach organizacji W3C. Jest to alternatywne narzędzie w stosunku do wbudowanego w Pająka walidatora składni CSS. Pająk potrafi przesyłać do skryptu walidatora aktualnie edytowany dokument, niezależnie czy jest on otwartz serwera czy też lokalnie, a wyniki walidacji są wyświetlane na dolnym panelu.

Okno ustawień walidatora składni CSS online może być wyświetlone albo poprzez okno ustawień edytora z zakładki "Pisownia i weryfikacja składni" albo automatycznie przy każdym wywołaniu narzędzia weryfikacji składni online za pomocą polecenia z poziomu Menu głównego / Narzędzia / Weryfikacja kodu / Sprawdź składnię online lub uruchamiając to narzędzie z dolnego panelu wyników.

Okno ustawień walidatora pozwala na zdefiniowanie ustawień raportu weryfikacji. Przede wszystkim można wybrać tryb prosty lub rozszerzony. W trybie prostym stosowane są domyślne ustawienia skryptu. Tryb rozszerzony pozwala natomiast na zdefiniowanie parametrów, wpływających na wyniki weryfikacji składni.

Parametry rozszerzonego trybu pracy

Ostrzeżenia
Tutaj możesz wybrać szczegółowość raportu, tzn. "wrażliwość" na poszczególne elementy analizowanego dokumentu i skutkujące tym mniej lub bardziej obszerne komunikaty.

Profil weryfikacji
Tutaj wybierasz profil CSS, wg schematu którego przeprowadzana jest analiza składni i wyświetlanie raportu.

Medium
Tutaj określasz, pod kątem jakiego medium (np. drukarka, ekran, itp.) przeprowarzana jest analiza poprawności dokumentu.

Dodatkowe ustawienia walidatora

Na pierwszej zakładce o nazwie "Tryb działania" znajduje się opcja:

Zawsze wyświetlaj to okno przed weryfikacją online
Zaznacz tę opcję, jeśli chcesz, aby okno ustawień walidatora online było wyświetlane za każdym razem, gdy uruchamiasz funkcję analizy składni online.

Druga zakładka pozwala natomiast na zdefiniowanie własności związanych z obsługą skryptu. Najprawdopodobniej nie będziesz potrzebował zmieniać tych własności. Może się jednak zdarzyć sytuacja, gdy skrypt zostanie zmodyfikowany przez pracowników W3C w ten sposób, że nazwy pól formularza obsługi skryptu lub adres skryptu zostaną zmienione. Wtedy narzędzie walidatora może przestać działać poprawnie. Będziesz jednak mógł za pomocą tych pól tak ustawić połączenie ze skryptem, aby działał poprawnie, również na innych nazwach pól, czy pod innym adresem URL.

Pokrewne tematy

Do góry