Ustawienia programu - Menu kontekstowe edytora

W tej kategorii możesz dostosowac wygląd menu kontekstowego edytora. Lista polecen i przyciski służace do jej obsługi są w zasadzie identyczne, jak w przypadku kategorii Konfiguracja pasków.

Pokrewne tematy

Do góry