Ustawienia programu - Wygląd pasków i menu

W tej kategorii znajdziesz ustawienia odpowiadające za wygląd pasków narzędzi oraz menu programu. Możesz w znajdujących się tutaj grupach określać zarówno kolorystykę jak i styl menu i pasków. Oto poszczególne grupy i ich ustawienia:

Wygląd i kolorystyka pasków w stylu

W tej grupie wybierz tę opcję, która odpowiada preferowanej kolorystyce i wyglądowi pasków i menu.

Dla wybranego stylu używaj kolorów z zestawu

Jeśli preferujesz jeden styl wyglądu pasków, ale kolorystykę innego rodzaju, tutaj wybierz paletę, której chcesz używać.

Ustawienia

Cień w menu
Zaznacz tę opcję, jeśli chcesz, aby wokół menu rysowany był dodatkowy cień.

Gradient pod aktywną pozycją menu
Zaznacz tę opcję, jeśli chcesz, aby tło pozycji menu, nad którym znajduje się myszka, było stworzone za pomocą przejścia kolorów.

Nieaktywne obrazki w jaśniejszym odcieniu
Zaznacz tę opcję, jeśli chcesz, aby obrazki ikon przycisków nieaktywnych były rysowane w delikatnie jaśniejszym odcieniu.

Pokaż strzałki obok nazw w menu głównym
Zaznacz tę opcję, jeśli chcesz, aby obok nazw w menu głównym pojawiły się strzałki. Menu będzie nieco bardziej czytelne, lecz zajmie więcej miejsca na ekranie.

Ikony w odcieniach szarości gdy nieaktywne
Zaznacz tę opcję, jeśli chcesz, aby obrazki ikon przycisków nieaktywnych były rysowane w odcieniach szarości.

Zawijaj przyciski na pasku zamiast wyświetlać strzałkę
Jeśli pasek narzędzi zawiera więcej przycisków niż można wyświetlić na aktualnym panelu, gdzie znajduje się pasek, przyciski będą w zależności od tego ustawienia, wyświetlane w dodatkowym podmenu dostępnym pod przyciskiem strzałki lub cały pasek narzędzi zostanie "zawinięty", aby wszystkie przyciski były widoczne na ekranie

Styl cienia menu

Jeśli wybrałeś cień dla menu w jednej z opcji powyżej, tutaj możesz określić w jakim stylu będzie ono wyświetlane.

Gradient pod aktywną pozycją w menu

Jeśli wybrałeś gradient dla aktywnych pozycji menu w jednej z opcji powyżej, możesz tutaj określić w jaki sposób będzie rysowane przejście kolorów: od lewej do prawej, czy z góry na dół.

Gradient w menu

Jeśli chcesz, aby tło całego menu było rysowane z użyciem przejścia kolorów, zaznacz wybraną tutaj pozycję określającą styl tego przejścia.

Gradient pod obrazkami w menu

Jeśli chcesz, aby pod obrazkami w menu również znalazło się przejście kolorystyczne na tle, zaznacz wybraną tutaj pozycję określającą styl tego przejścia.

Pokrewne tematy

Do góry