Edytor schematów kolorowania - Identyfikatory

Identyfikatory są to fragmenty tekstu, które zawierają wyłącznie znaki z zakresów zdefiniowanych jako 'Pierwszy symbol' i 'Inne symbole'. Ustawienia te mają również wpływ na kolorowanie słów kluczowych.

Włącz kolorowanie identyfikatorów
Kliknij,aby włączyć kolorowanie identyfikatorów. Włączenie/wyłączenie tej opcji nie ma wpływu na kolorowanie słów kluczowych.

Lista stylów umożliwia wybór lub utworzenie stylu kolorowania, który zostanie użyty do kolorowania identyfikatorów.

Pierwszy symbol
Kliknij, jeśli chcesz zdefiniować zakres dla znaku, który musi wystąpić jako pierwszy w identyfikatorze. Dla przykładu, zakres znaków obejmujący wszystkie wielkie i małe litery definiuje się jako 'A-Za-z' itp.

Inne symbole
Kliknij, jeśli chcesz zdefiniować zakres znaków, które mogą wystąpić w dalszej części w identyfikatora. Sposób definiowania zakresów - patrz 'Pierwszy symbol'.

UWAGA!
Zdefiniowany pierwszy symbol i inne symbole mają wpływ również na kolorowanie słów kluczowych! Jeśli słowo kluczowe zawiera niezdefiniowany tutaj znak, nie będzie ono poprawnie kolorowane! Ważna jest wielkość liter (bez względu na ustawienie opcji 'Rozróżniaj wielkość liter' na zakładce 'Blok'). Dla przykładu - gdy zakres 'Pierwszy symbol' zawiera 'A-Z', a słowo kluczowe rozpoczynane jest małą literą, nie będzie ono poprawnie kolorowane.

Specjalne

Wybierz, w którym miejscu identyfikatora mogą się znaleźć znaki specjalne, tzn. takie, które nie zostały zdefiniowane jako 'Pierwszy symbol' i 'Inne symbole'. Dzięki temu możliwe jest na przykład kolorowanie znaku '$' (dolar) w nazwach zmiennych języka PHP, gdy jednocześnie nie może on występować w słowach kluczowych.
  • z prefiksami - umożliwia utworzenie i edycję listy znaków specjalnych występujących bezpośrednio przed identyfikatorem (bez spacji). Jeśli zaznaczysz 'z prefiksami' (przełącznik pod listą), zdefiniowane prefiksy będą kolorowane.

  • z sufiksami - umożliwia utworzenie i edycję listy znaków specjalnych występujących bezpośrednio za identyfikatorem (bez spacji). Jeśli zaznaczysz 'z sufiksami' (przełącznik pod listą), zdefiniowane sufiksy będą kolorowane.

  • obydwa - umożliwia utworzenie i edycję listy par znaków specjalnych występujących bezpośrednio przed i za identyfikatorem (bez spacji). Jeśli zaznaczysz 'z sufiksami i sufiksami' (przełącznik pod listą), zdefiniowane prefiksy i sufiksy będą kolorowane.

Pokrewne tematy

Do góry

/body>