Narzędzia - Paleta kolorów

Paleta kolorów to narzędzie pozwalające na łatwe wybieranie i umieszczanie kolorów w dokumencie lub wybieranie kolorów w okienkach narzędziowych. Paleta pozwala również na tworzenie wielu różnych palet, z których korzystasz przy tworzeniu swojego serwisu.

Paletę kolorów można uruchomić na kilka sposobów. Przede wszystkim z mini-paska narzędzi znajdującego się obok edytora. Dodatkowo za pomocą skrótu klawiszowego Shift+Ctrl+C oraz z Menu głównego / Narzędzia / Inne narzędzia / Paleta kolorów. Jak już zostało wspomniane, okno palety jest również wyświetlane przy wyborze koloru w okienkach narzędziowych różnego rodzaju. We wszystkich przypadkach polecenie uruchamiające paletę kolorów oznaczone jest ikoną pokazaną powyżej

Paletę po otwarciu przez menu główne lub przycisk na mini pasku narzędzi jest dokowalna w obrębie okna głównego. Można ją na przykład zadokować po prawej stronie ekranu i mieć cały czas na widoku.

Korzystanie z palety kolorów

Główną zaletą tego narzędzia jest możliwość definiowania wielu różnych palet składających się z dowolnych kolorów oraz łatwe i szybkie korzystanie z nich. Paleta może się składać z teoretycznie nieograniczonej liczby kolorów. Rozwiązanie oparte o palety pozwala na zachowanie spójności kolorystycznej tworzonych stron WWW ponieważ z tych samych kolorów można korzystać w każdym narzędziu i w każdej chwili.

Po instalacji programu dostępnych jest kilka podstawowych palet, które można zmieniać za pomocą listy znajdującej się w górnej części okienka. Przyciski znajdujące się poniżej listy pozwalają na zarządzanie paletami, tj.

 • tworzenie nowej palety
 • usuwanie wybranej palety
 • zapisywanie palety
 • importowanie palety
 • wyświetlenie tego tematu pomocy

Aby utworzyć nową paletę należy wcisnąć przycisk tworzenia nowej palety, nadać jej nazwę w wyświetlanym okienku, a następnie zdefiniować kolory składowe. Po utworzeniu nowej palety składa się ona tylko z 16 pozycji, które nie zawierają żadnych kolorów. Aby określić kolory należy skorzystać z przycisków znajdujących się na samym dole okienka. Przyciski te są opisane dalej.

Po utworzeniu własnej palety proszę ją zapisać za pomocą przycisku oznaczonego dyskietką.

Narzędzie palety wyposażone jest również w bardzo przydatną funkcję importu palet utworzonych w innych programach. Można zaimportować palety z programów HomeSite (testowane na wersji 4.01) oraz Paint Shop (testowane na wersjach od 4.x do 7.04). Niezwykle przydatny jest import palety z programu Paint Shop. Można bowiem w PSP wyeksportować paletę stworzoną na podstawie wybranego pliku graficznego i zaimportować ją do Pająka. Dzięki temu zachowana zostanie kolorystyka nie tylko w ramach tekstów umieszczonych na WWW, ale również grafik.

Poniżej siatki kolorów palety znajdują się przyciski umożliwiające operacje na wybranej palecie, tj.

 • wybieranie koloru z poza palety za pomocą okienka wyboru koloru,
 • wybranie koloru przez podanie jego wartości za pomocą kodu szesnastkowego w postaci #FF7348, lub FF7348 (bez znaku krzyżyka #),
 • Dodanie wybranego koloru do palety (siatki kolorów).
 • Usunięcie koloru wybranego na siatce z palety.
 • Zamiana wybranego na siatce koloru na kolor wybrany.
 • Wybranie koloru z ekranu (pipeta) - za pomocą tego przycisku możesz wybrać kolor z dowolnego miejsca na ekranie. Myszką przesuwasz po ekranie, a w okienku palety widać kolor, który jest pod myszką. Aby zakończyć wybieranie wciskasz skrót klawiszowy ustawiony w oknie ustawień ogólnych.
 • Wstawienie koloru do dokumentu lub narzędzia. Zaznaczenie dowolnego tekstu, gdy nie jest on kodem koloru (np. #0000ff lub red) w edytorze i wybranie polecenia "Wstawienie wybranego koloru" na dokowalnej palecie kolorów powoduje objęcie zaznaczonego tekstu kolorem (a dokładniej znacznikiem <div> z ustawieniem odpowiedniego koloru). Gdy zaznaczony tekst jest kodem koloru, jest on zamieniany na kolor wstawiany z palety kolorów.

Pokrewne tematy

Do góry