Menu główne - Narzędzia / Inne narzędzia

Menu zawiera polecenia uruchamiające inne narzędzia przydatne podczas pracy z programem.

Szkło powiększające
Kliknij, aby uruchomić szkło powiększające. Narzędzie pokazuje powiększony obraz ekrany w sąsiedztwie kursora myszy.

Nagrywarka czynności
Kliknij, aby uruchomić nagrywarkę czynności. Narzędzie umożliwia późniejsze odtworzenie zapisanych operacji.

Paleta kolorów
Kliknij, aby uruchomić paletę kolorów (domyślny skrót Shift+Ctrl+C). narzędzie umożliwia wybór koloru z palety, a także pobranie próbki koloru z dowolnego miejsca na ekranie za pomocą pipety.

Edytorek Unicode
Kliknij, aby uruchomić okno mini edytorka, który służy do wklejania i obsługi tekstów kodowanych w Unicode.


Zmiana nazwy wielu plików
To polecenie uruchamia narzędzie Kameleon - zmiana nazw plików i umożliwia zmianę nazw plików w wielu folderach na raz za pomocą ustalonych reguł.

Pokrewne tematy

Do góry