HTML Help - Informacja dla kompilatora HTML Help

Narzędzie to umożliwia umieszczenie w projekcie dwóch rodzajów słów kluczowych ułatwiających zarówno nawigację, jak i wyszukiwanie. Oba sposoby mogą funkcjonować niezależnie, ale również równolegle. W oknie narzędzia znajdują się tylko dwie małe zakładki, oddzielne dla każdego rodzaju. Obiekty zawierające zestawy słów kluczowych winniśmy zamieszczać w nagłówku dokumentu HTML, w ramach HEAD; możemy je łączyć.

Uruchamianie

Opisywane narzędzie możesz uruchomić za pomocą przycisku oznaczonego ikoną pokazaną powyżej. Przycisk uruchomienia tego okna znajduje się w menu HTML Help oraz na pasku narzędzi HTML Help.

Słowa kluczowe

Słowa kluczowe są uzupełnieniem przy tworzeniu skorowidza. Aby zostały uwzględnione, należy w edytorze projektu, w zakładce ogólnych ustawień zaznaczyć opcję "Włącz słowa kluczowe z plików HTML". Uwaga! Słowa kluczowe, chociaż umieszczane w procesie kompilacji jako elementy indeksu, nie są jego częściami składowymi rejestrowanymi w pliku skorowidza.

Słowo kluczowe
W polu tym wpisujemy słowo kluczowe. Możemy dodawać zarówno pojedyncze słowa kluczowe, jak również dowolną ich ilość na raz. W tym przypadku należy zwrócić uwagę na dwie sprawy: Słowa kluczowe nie mogą zawierać spacji, oraz oddzielamy je za pomocą średnika, również bez spacji, np: "Słowo;Słowo;Słowo_kluczowe". Dodajemy je przy pomocy przycisku z plusem obok pola poniżej.

Słowa kluczowe
Pole to zawiera zestaw słów kluczowych, jakie zostały wprowadzone. Możemy je usuwać lub dodawać nowe, korzystając z przycisków obok pola.

Nazwy ALink

ALink są słowami kluczowymi stanowiącymi powiązanie między danym dokumentem a innymi dokumentami. Jeśli jakiś ALink odnosi się do ośmiu dokumentów, użycie go spowoduje wyświetlenie listy wszystkich tych dokumentów. Praktycznie wygląda to tak, że ten sam ALink zamieszczamy w wybranych dokumentach, zaś po jego wywołaniu następuje pokazanie listy wszystkich tych dokumentów, w których został umieszczony.

Nazwa ALink
W polu tym wpisujemy nazwę ALink. Możemy dodawać zarówno pojedyncze słowa, jak również dowolną ich ilość na raz. W tym przypadku należy zwrócić uwagę na dwie sprawy: Nazwy ALink nie mogą zawierać spacji, oraz oddzielamy je za pomocą średnika, również bez spacji, np: "Nazwa;Nazwa;Nazwa_ALink". Dodajemy je przy pomocy przycisku z plusem obok pola poniżej.

Nazwy ALink
Pole to zawiera zestaw nazw ALink, jakie zostały wprowadzone. Możemy je usuwać lub dodawać nowe, korzystając z przycisków obok pola.


Pokrewne tematy

Do góry