HTML Help - Szybki HTML Help z folderu

Pająk, prócz budowy skomplikowanych projektów HTML Help, umożliwia także bardzo szybką kompilację projektu utworzonego na bazie już przygotowanego katalogu z zawartością HTML. Nie jest wtedy wymagane sporządzanie ani spisu treści, ani indeksu, ani nawet wymaganego przy normalnym projekcie przygotowania pliku projektu. W proponowanej formie kompilacji katalogu z zawartością HTML wymagane jest tylko ustawienie kilku elementarnych opcji - resztę wykonuje sam program.

Uruchamianie

Opisywane narzędzie możesz uruchomić za pomocą przycisku oznaczonego ikoną pokazaną powyżej. Przycisk uruchomienia tego okna znajduje się np. w menu HTML Help oraz na pasku narzędzi HTML Help.

Okno główne

W oknie głównym kompilacji folderu do CHM znajdują się dwie zakładki: "Ogóle ustawienia", "Więcej ustawień", oraz przycisk kompilacji i podglądu, do wyboru, już skompilowanego pliku CHM, oraz raportu z kompilacji; na dole znajduje się również pasek postępu kompilacji. Domyślnie wszystkie opcje są włączone (prócz wyboru czcionki, bo ta jest zdefiniowana w plikach HTML), więc praktycznie wystarczy wybrać katalog, wpisać w odpowiednie pola nazwy i rozpocząć kompilację.

Ogólne ustawienia

Folder do kompilacji do pliku CHM
W polu tym należy umieścić nazwę katalogu przeznaczonego do kompilacji. Katalog wybieramy za pomocą przycisku umieszczonego obok pola.

Strona startowa pomocy
W polu tym, korzystając z przycisku obok pola, należy wskazać plik z kompilowanego katalogu, który będzie wyświetlany jako strona startowa.

Tytuł okna pomocy
W polu tym wpisujemy nazwę (tytuł), jaki będzie pokazywany na pasku tytułowym pliku CHM.

Nazwa pliku CHM
W tym polu należy wpisać nazwę pliku, jaki powstanie po kompilacji. Należy podać nazwę wraz z rozszerzeniem .chm

Zakładki oraz pasek narzędzi
Część ta dotyczy zawartości panelu sterowania - które z zakładek mają być obecne, oraz czy ma widnieć pasek z przyciskami.

 • Zakładka "Spis treści"
  Po zaznaczeniu tej opcji umieszczona zostanie zakładka ze spisem treści, sporządzonym na podstawie ustawień domyślnych.

 • Zakładka "Skorowidz"
  Po zaznaczeniu tej opcji umieszczona zostanie zakładka ze skorowidzem, sporządzonym na podstawie ustawień domyślnych.

 • Zakładka "Wyszukaj"
  Po zaznaczeniu tej opcji umieszczona zostanie zakładka z możliwością wyszukiwania, ale bez opcji rozszerzonych.

 • Zakładka "Ulubione"
  Po zaznaczeniu tej opcji umieszczona zostanie zakładka, w której można umieścić wybrane pozycje do ich ponownego, szybkiego otwarcia.

 • Umieść pasek narzędzi w oknie pomocy
  Po zaznaczeniu tej opcji u góry pliku CHM umieszczony zostanie pasek narzędziowy ze standardowymi przyciskami.

Więcej ustawień

Zadaniem tej zakładki jest ogólne ustalenie właściwości dotyczących kompilowanych plików HTML, oraz języka.

Spis treści i indeks
Widniejące poniżej opcje dotyczą sposobu interpretacji przez kompiler plików HTML przy konstruowaniu spisu treści oraz indeksu.

 • Użyj <TITLE> jako nazw pozycji w spisie treści
  Celem tej opcji jest, aby program próbował odczytać i użyć w tworzonym automatycznie spisie treści tytułów umieszczonych w dokumentach w obrębie znacznika <TITLE>. Gdy opcja ta jest wyłączona, albo gdy program nie może znaleźć znacznika <TITLE>, użyta zostanie nazwa pliku bez rozszerzenia.

 • Etykiety w dokumentach na podpozycje spisu
  Zaznaczając tą opcję powodujemy, że program będzie próbował odczytać zdefiniowane w dokumencie etykiety, by następnie utworzyć z nich podkategorie w spisie treści dla dokumentu, z którego są odczytywane.

 • Użyj <TITLE> jako nazw pozycji w skorowidzu
  Celem tej opcji jest, aby program próbował odczytać i użyć w tworzonym automatycznie spisie treści tytułów umieszczonych w dokumentach w obrębie znacznika <TITLE>. Gdy opcja ta jest wyłączona, albo gdy program nie może znaleźć znacznika <TITLE>, użyta zostanie nazwa pliku bez rozszerzenia.

 • Etykiety w dokumentach na pozycje indeksu
  Zaznaczając tą opcję powodujemy, że program będzie próbował odczytać zdefiniowane w dokumencie etykiety, a następnie utworzy z nich pozycje indeksu.

Język pomocy
Widniejące poniżej opcje dotyczą użytego języka. Jeśli został on zdefiniowany w użytych plikach składowych, nie ma potrzeby modyfikacji poniższych opcji.

 • Język
  Z listy tej można wybrać język, w jakim napisane są strony wchodzące w skład skompilowanego HTML Help.

 • Czcionka
  Korzystając z przycisku obok oznaczonym literką "A" móżna wybrać rodzaj czcionki, oraz jej rozmiar. Czcionka ta będzie miała zastosowanie w interfejsie skompilowanego pliku CHM - nie do wyświetlenia zawartości stron.

 • Zestaw znaków
  Z listy tej można wybrać odpowiedni skrypt dla czcionki używanej na stronach skompilowanego HTML Help.


Pokrewne tematy

Do góry