HTML Help - HTML Help a serwisy w Pająku

Ponieważ projekt HTML Help jest zawsze oddzielnym przedsięwzięciem, Pająk umożliwia potraktowanie takiego projektu jako osobnego serwisu. To pozwala na zastosowanie wobec takiego serwisu wszystkich mechanizmów przewidzianych dla serwisów, np. sprawdzać poprawność składni, prowadzić zaawansowane wyszukiwanie i zamianę, czy otwierać najczęściej używane pliki.

Decydowanie czy projekt HTML jest jednocześnie serwisem odbywa się poprzez tworzenie nowego serwisu i zaznaczenie odpowiedniej opcji w jego oknie głównym

Ustawienia projektu HTML Help

Ten serwis jest również projektem HTML Help
Zaznaczenie tej opcji powoduje uaktywnienie wszystkich możliwości serwisu związanych z projektem HTML Help.

Główny plik projektu HTML Help (.hhp)
W oknie tym należy wpisać pełną ścieżkę dostępu do głównego pliku projektu wraz z rozszerzeniem, albo wybrać z dysku, korzystając z przycisku obok pola.

Kompiluj projekt
Przycisk ten uruchamia natychmiastową kompilację wskazanego projektu.

Skompiluj szybko ten serwis
Po skorzystaniu z tej opcji uruchomione zostaje okno dialogowe szybkiego kompilowania serwisu do postaci CHM.

Edytuj projekt
Przycisk ten uruchamia edytor projektu, co umożliwia wprowadzenie poprawek lub sporządzenie projektu od nowa.

Przeglądaj skompilowany
Przyciskiem tym uruchamiamy do podglądu już skompilowany plik CHM.

Raport z kompilacji
Po kliknięciu wywołujemy raport z przeprowadzonej kompilacji.

Uruchom Help Workshop
Jeżeli klikniemy na tym przycisku, otwarty zostanie program HTML Help Workshop, do którego wczytany zostanie główny plik projektu.


Pokrewne tematy

Do góry