HTML Help - Kompilacja dokumentu HTML Help

Za pomocą tego niewielkiego okienka dialogowego uruchamiamy kompilację przygotowanego projektu. Przed rozpoczęciem kompilacji projektu należy pamiętać, aby w ustawieniach zdefiniowana była ścieżka dostępu do kompilatora HTML Help wersja 1. Kompilator zawarty jest w pakiecie MS HTML Help Workshop, który możesz pobrać za darmo ze strony Microsoft MSDN.

Uruchamianie

Opisywane narzędzie możesz uruchomić za pomocą przycisku oznaczonego ikoną pokazaną powyżej. Przycisk uruchomienia tego okna znajduje się np. w menu HTML Help oraz na pasku narzędzi HTML Help.

Kompilacja projektu HTML Help

Aktualnie otwarty dokument projektu
Opcja ta uaktywniona zostaje, gdy otwarty do edycji w oknie Pająka i aktywny jest dokument projektu HTML Help

Wskazany plik projektu (*.hhp)
W polu tym możemy wpisać nazwę pliku projektu HHP wraz z pełną ścieżką dostępu. Można też skorzystać z przycisku obok pola, aby wyszukać ten plik na dysku.


Pokrewne tematy

Do góry