Menu główne - Narzędzia / Skrypty i obiekty

Menu zawiera polecenia uruchamiające narzędzia do wstawiania i edycji znaczników dołączających do dokumentu różne obiekty, multimedia itp., a także do wstawiania skryptów client-side (jak np. JavaScript).

Wstawienie skryptu
Kliknij, aby uruchomić narzędzie ułatwiające wstawienia do dokumentu skryptów JavaScript, PHP i innych.

Znacznik <NOSCRIPT>
Kliknij, aby wstawić do dokumentu znacznik <NOSCRIPT> używany przez przeglądarkę w przypadku, gdy nie obsługuje ona skryptów.

Otwarcie nowego okna
Kliknij, aby uruchomić kreator skryptu otwierającego nowe okno przeglądarki.

Okienko komunikatu JavaScript
Kliknij, aby uruchomić kreator skryptu pokazującego komunikat.


Obiekt osadzony
Kliknij, aby uruchomić narzędzie ułatwiające wstawianie do dokumentu obiektów osadzonych <OBJECT>.

Wstawienie apletu Java
Kliknij, aby uruchomić narzędzie ułatwiające wstawianie do dokumentu apletów Java - <APPLET>.

Wstawienie ActiveX
Kliknij, aby uruchomić narzędzie ułatwiające wstawianie do dokumentu kontrolek ActiveX.

Parametr obiektu
Kliknij, aby uruchomić narzędzie ułatwiające wstawianie do dokumentu parametru obiektu osadzonego <PARAM>.

Obiekt <EMBED>
Kliknij, aby otworzyć narzędzie ułatwiające wstawianie do dokumentu obiektu za pomocą znacznika <EMBED>.


Wstawienie SSI+
Kliknij, aby otworzyć narzędzie ułatwiające wstawianie do dokumentu poleceń SSI+ (Server Side Includes).

Osadzanie multimediów
Kliknij, aby otworzyć narzędzie ułatwiające wstawianie do dokumentu multimediów, jak filmy Flash, RealMedia itp.

Pokrewne tematy

Do góry