Narzędzia - Nagrywarka czynności

Nagrywarkę czynności uruchomisz z poziomu Menu głównego / Narzędzia / Inne narzędzia / Nagrywarka czynności, a także z Menu Wyświetl. ikona narzędzia pokazana została powyżej.

Narzędzie umożliwia nagrywanie czynności w celu ich późniejszego ponownego wykorzystania. Możesz nagrywać nie tylko czynności w Pająku, ale i w systemie. Należy jednak uważać na to, by narzędzia odtwarzało nagranie w takich samych warunkach, w jakich zostało ono nagrane. W przeciwnym razie mogą wystąpić błędy.

Okno narzędzia możesz oddokować i przenieść w inne miejsce dokumentu przeciągając je za pasek w górnej części okna.

W menu narzędzia dostępne są następujące polecenia:

- kliknij, aby odtworzyć nagranie.

-kliknij, aby rozpocząć nagrywanie.

- kliknij, aby zakończyć nagrywanie.

- kliknij, aby otworzyć nagranie z listy.

- kliknij, aby zapisać nagranie na liście.

- kliknij, aby usunąć nagranie z listy.

- kliknij, utworzyć nowy folder dla nagrań.

Nazwa
Wyświetla nazwę bieżącego nagrania.

Za pomocą suwaka pod menu możesz określić prędkość odtwarzania. Im mniejsza liczba, tym szybciej będzie się odtwarzało. Wartość 100 oznacza prędkość normalną.

Pokrewne tematy

Do góry