Narzędzia - Kreator kanału RSS

Ten kreator pomoże Ci utworzyć kanał RSS lub zmodyfikować istniejący już kanał, który możesz załadować z dysku. Kanały RSS to wygodny sposób dostarczania wiadomości do użytkowników, a Pająk posiada wbudowany czytnik RSS.

Uruchamianie

Kreator kanału RSS możesz uruchomić za pomocą polecenia oznaczonego ikoną pokazaną powyżej znajdującego się w Menu głównym / Narzędzia / Kreatory kodu znaczników.

Pomiędzy planszami poruszasz się za pomocą przycisków Dalej i Wstecz.

Wybór dokumentu źródłowego

Na pierwszej planszy możesz wybrać, czy chcesz tworzyć nowy kanał, czy edytować istniejący:

  • utwórz nowy kanał RSS od zera
  • modyfikuj istniejący kanał RSS

Na kolejnych planszach będziesz edytować rózne ustawienia. W zależności od wybranej wyżej opcji, będą one już wypełnione, bądź nie.

Wybór pliku źródłowego XML dla kanału RSS

W tej planszy możesz wybrać z dysku plik źródłowy kanału RS, bądź wskazać miejsce w którym ma zostać zapisany nowy plik z ustawieniami kanału. Wprowadź do pola tekstowego ścieżkę dostępu, dla ułatwienia użyj przycisku umieszczonego obok.

Wymagane ustawienia - kodowanie znaków, tytuł i opis

Na tej planszy musisz wprowadzić dane wymagane dla utworzenia kanału.

Kodowanie znaków
Wybierz z listy sposób kodowania znaków narodowych w tworzonym kanale.

Tytuł
Wprowadź tytuł kanału RSS

Odsyłacz do głównej strony serwisu WWW
Tutaj podaj odsyłacz do serwisu WWW (strony w Internecie) do której odnosi się kanał RSS.

Opis kanału
Tutaj wprowadź krótkie streszczenie zawartości i tematyki kanału

Dodatkowe ustawienia kanału

Na tej planszy możesz określić dodatkowe, niewymagane parametry kanału RSS. Warto jednak poświęcić chwilę, aby uzupełnić te informacje.

Język kanału RSS
Wybierz język z listy, który jest używany w kanale RSS. Dzięki temu czytniki potrafią np. grupować kanały zapisane w określonym języku.

Copyright
W tym miejscu podaj informacje na temat praw autorskich do treści przekazywanych w kanale RSS.

Webmaster
Adres email osoby odpowiedzialnej za techniczne sprawy związane z udostępnianiem kanału RSS.

Edytor
Adres email osoby odpowiedzialnej za treść wiadomości publikowanych za pomocą kanału RSS.

Publikacja
Data publikacji zawartości kanału.

Zmiana
Data dokonania ostatniej zmiany kanału RSS.

Logo graficzne kanału RSS

URL obrazka
W tym polu należy podać adres URL pliku graficznego logo kanału RSS

Tytuł dla logo kanału RSS
Tytuł logo kanału używany jest w opisie obrazka wyświetlanym w dymku za pomocą atrybutu ALT

Odsyłacz do głównej strony serwisu WWW
Tutaj podaj odsyłacz do serwisu WWW (strony w Internecie) do której odnosi się kanał RSS

Opis logo kanału
Opis logo kanału jest umieszczany jako tekst podpowiedzi (za pomocą atrybutu TITLE) w odsyłaczu, którym objęty jest obrazek logo kanału

Szerokość i wysokość logo kanału
W tym polu możesz podać wymiary obrazka logo kanału. Specyfikacja definiuje domyślną wartość wymiarów na 88x31. Maksymalna wartość wymiarów dopuszczanych przez specyfikację RSS 2.0 to 144x400.

Wstaw wymiary obrazka
Jeśli nie chcesz, aby wymiary obrazka były umieszczone w definicji kanału RSS, wyłącz ten przełącznik. W przeciwnym wypadku zaznacz go.

Zasady aktualizacji i klasyfikacja zawartości kanału

Na tej planszy znajdują się dwie grupy ustawień odpowiedzialne za określanie zasad aktualizacji kanału oraz dołączenie klasyfikacji zawartości (treści) według RSACi (PICS).

Ważność - Time To Live (TTL)
Ta własność określa czas w minutach przez jaki kanał RSS może pozostać w cache czytnika bez aktualizacji. Po upływie tego czasu kanał powinien zostać zaktualizowany automatycznie. Jeśli nie chcesz definiować tego parametru, ustaw wartość w tym polu na -1.

Pomiń dni
Możesz tutaj zaznaczyć te dni tygodnia, w których czytniki nie powinny aktualizować kanału RSS.

Pomiń godziny
Możesz tutaj zaznaczyć te godziny w ciągu dnia, w których czytniki nie powinny aktualizować kanału RSS.

Dołącz klasyfikację zawartości RSACi (PICS)
Zaznacz ten przełącznik jeśli chcesz zdefiniować klasyfikację treści znajdujących się w kanale RSS w standardzie PICS, tzn. określić stopień wulgaryzmów, seksu, przemocy i nagości dostarczanych przez kanał. Klasyfikacja tworzona jest w/g wymogów RSACi. Dodatkowo możesz podać dane o autorze klasyfikacji (adres jest pobierany z Ustawień użytkownika programu) i okresie ważności.

Elementy składowe kanału RSS

Na tej planszy musisz zdefiniować elementy składowe tworzonego kanału RSS:

Elementy
Lista zawiera wszystkie elementy składowe kanału RSS. Wybierając element powodujesz, że jego parametry są ładowane do poniższych pól. Aby dodać nowy element wciśnij przycisk + i podaj jego tytuł, a następnie wypełnij pozostałe pola i zapisz zmiany za pomocą przycisku Przypisania zmian. Za pomocą pozostałych przycisków możesz usuwać elementy kanału. Obok listy znajduje się kilka przycisków służących do jej obsługi - możesz dodawać i usuwać elementy, a także przypisać zmiany do bieżącego elementu.

Tytuł elementu
Tytuł elementu wyświetlany najczęściej jako nagłówek artykułu.

Autor
W tym polu podaj adres email lub nazwę autora lub obydwie informacje.

Ustawienia wybranego elementu:

W tej grupie zebrane są ustawienia elementu wybranego z listy powyżej.

Opis elementu
W tym polu możesz podać szerszy opis elementu, np. fragment artykułu, do którego odnosi się element. Za pomocą przycisków obok oraz menu kontekstowego możesz wstawić kilka prostych znaczników formatujących tekst. W tym wypadku opis zostanie umieszczony w sekcji CDATA

URL
Tutaj możesz podać odsyłacz do zasobu elementu w sieci. Zobacz również pomoc dla pola obok

GUID
GUID to globalny identyfikator elementu. Najczęściej jest to odsyłacz do zasobu w sieci. Jest to unikalny tekst, który jest często wykorzystywany przez czytniki do sprawdzania czy element jest nowszy w stosunku do poprzedniego. Jeśli dodatkowo zaznaczysz przełącznik znajdujący się obok określisz, że GUID oznacza odsyłacz URL do zasobu w sieci, który może być otwarty w przeglądarce

Komentarze
W tym polu podaj adres URL do strony gdzie można przeglądać i dodawać komentarze dotyczące tego elementu

Publikacja
Data publikacji elementu

Nazwa źródła
Jeśli element jest tworzony na podstawie tekstu źródłowego, np. książki lub artykułu w sieci, możesz tutaj podać jego nazwę, a obok odsyłacz do tego tekstu

Odsyłacz
Jeśli element jest tworzony na podstawie tekstu źródłowego, np. książki lub artykułu w sieci, możesz tutaj podać jego adres URL, a obok jego nazwę

URL załącznika
Jeśli chcesz, możesz wskazać plik załącznika odnoszącego się do elementu. W tym polu podajesz adres URL załącznika w sieci. Pozostałe dwa pola: rozmiar i typ MIME muszą być również zdefiniowane:

Rozmiar (załącznika do elementu)
Jeśli wskazałeś URL do pliku załącznika odnoszącego się do elementu, w tym polu musisz podać rozmiar pliku w bajtach.

Typ MIME załącznika do elementu
Jeśli wskazałeś URL do pliku załącznika odnoszącego się do elementu, w tym polu musisz wybrać typ MIME dla pliku załącznika, np. image/gif jeśli załącznik jest plikiem GIF.

Kategorie
To jest pole, gdzie wyświetlane są kategorie, do których przypisany jest element. Możesz podać dowolną liczbę kategorii. Dla kategorii możesz również określić parametr URL domeny. Do dodawania i usuwania kategorii służą przyciski umieszczone obok listy.

Zapisywanie i podgląd kanału

Ostatnim krokiem jest zapisanie gotowego pliku kanału RSS i ewentualne wywołanie podglądu. Znajdziesz tu następujące polecenia:

Zapisz kanał
Kliknij, aby zapisać plik XML z ustawieniami kanału. Jeśli edytujesz istniejący kanał, Pająk spyta, czy na pewno chcesz ten plik nadpisać.

Zobacz podgląd
Kliknij, aby wyświetlić podgląd gotowego kanału.

Zobacz kod źródłowy
Kliknij, aby wyświetlić kod źródłowy XML kanału.

Otwórz plik XML kanału do edycji po zamknięciu okna
Zaznacz ten przełącznik jeśli chcesz otworzyć wygenerowany plik XML kanału RSS do edycji w edytorze po zamknięciu tego okna.

Koniec pracy narzędzia

Gratulacje, Twój kanał RSS jest gotowy. Ostatnią czynnością jest kliknięcie przycisku Zamknij.

Pokrewne tematy

Do góry