Narzędzia - Znaczniki SSI+

Narzędzie to służy do wstawiania do dokumentu zaawansowanych znaczników SSI+ (Server Side Includes). Umożliwiają one najróżniejsze operacje - od sprawdzania daty ostatniej modyfikacji do obsługi dużych baz danych. Obsługa tych znaczników realizowana jest bezpośrednio na serwerze, jednak nie każdy serwer je obsługuje.

Aby uruchomić to narzędzie wejdź do Menu głównego / Narzędzia / Skrypty i obiekty / Wstawianie SSI+. Opisywane narzędzie uruchomisz również z paska narzędzi Java, ActiveX, SSI i inne.

Po lewej stronie okna znajduje się lista dostępnych znaczników SSI. Po wybraniu któregoś z nich, po prawej stronie pojawiają się ewentualne dodatkowe parametry wybranego polecenia. Naciśnięcie przycisku "Wstaw" powoduje wstawienie wybranego znacznika w miejsce kursora, natomiast przycisk "Zamknij" zamyka okno.

Znaczniki SSI mają format komentarza, przez co nie są zauważane przez przeglądarki nawet wtedy, gdy nie zostaną wykonane przez serwer.

Pokrewne tematy

Do góry