Paski narzędzi - Odsyłacze, tekst, formatowanie

Pasek zawiera polecenia uruchamiające narzędzia do wstawiania i edycji odsyłaczy, a także do formatowania i obsługi tekstu.

Wstawienie odnośnika
Kliknij, aby uruchomić narzędzie służące do wstawiania odnośnika <A> (domyślny skrót Shift+Ctrl+A).

Edytor map odsyłaczy
Kliknij, aby uruchomić edytor map odsyłaczy.

Weryfikacja odsyłaczy w dokumencie
Kliknij, aby sprawdzić poprawność odsyłaczy w dokumencie.

Wstawienie komentarza
Kliknij, aby uruchomić narzędzie do wstawiania komentarzy. Narzędzie automatycznie rozpoznaje bieżący język programowania i wstawia odpowiednie znaki komentarza. Domyślny skrót Shift+Ctrl+K.

Animowany tekst
Kliknij, aby uruchomić narzędzie ułatwiające wstawienie animowanego tekstu <MARQUEE>.

Formatowanie tekstu
Kliknij, aby uruchomić narzędzie do wstawiania znaczników formatowania tekstu.

Znacznik nowego akapitu
Kliknij, aby wstawić znacznik nowego akapitu (w zależności od Ustawień programu - <p>, lub <div>). Jeśli klikniesz w strzałkę z prawej strony polecenia rozwinie się poleceń formatowania (identyczne, jak menu Kod HTML / Wyrównanie ).

Znacznik niełamliwej spacji
Kliknij, aby wstawić kod oznaczający niełamliwą spację - &nbsp;. Domyślny skrót klawiszowy Alt+Spacja.

Znacznik pogrubionego tekstu
Kliknij, aby wstawić znacznik pogrubienia tekstu. Jeśli klikniesz w strzałkę z prawej strony polecenia rozwinie się podmenu pozwalające wstawienie innych znaczników formatowania tekstu (identyczne, jak menu Kod HTML / Formatowanie tekstu ).

Nagłówek
Kliknij, aby wstawić nagłówek 1-go stopnia (znacznik <H1>). Możesz też rozwinąć menu służące do wstawiania znaczników nagłówka innego stopnia (identyczne jak menu Kod HTML / Nagłówek).

Łamanie linii <BR>
Kliknij, aby wstawić znacznik łamania linii. Możesz też rozwinąć menu zawierające pozycje identyczne, jak w menu Kod HTML / Łamanie linii <BR>.

Zamiana zaznaczonego tekstu na...
Kliknij, aby otworzyć listę z możliwymi sposobami zamiany zaznaczonego tekstu. Lista ta zawiera pozycje identyczne, jak w menu Edycja / Zaznaczony tekst na....

Wyliczenia
Kliknij, aby uruchomić Generator wyliczeń. Możesz też rozwinąć menu służące do wstawiania znaczników list wyliczeniowych (identyczne jak menu Kod HTML / Wyliczenia).

Pokrewne tematy

Do góry