Narzędzia - Prosta korekta typograficzna

Prosta korekta typograficzna służy do szybkiego sformatowania tekstu w taki sposób, by tekst prezentował się ładnie na stronie, a jego układ był jak najbardziej zgodny z zasadami typografii. Jest to realizowane za pomocą niełamliwych spacji   w stawianych w odpowiednich miejscach, co powoduje łączenie wyrazów w nierozdzielne pary, poprawiając tym samym układ tekstu na stronie.

Narzędzie uruchomisz z poziomu Menu głównego / Pisownia / Korekta typograficzna. Ikona polecenia została pokazana obok.

Okno zawiera na dwie zakładki:

 • Źródło korekty
 • Ustawienia korekty typograficznej

Źródło korekty

W tej zakładce możesz ustawić zakres działania narzędzia:

 • Zaznaczony tekst
 • Aktualny dokument
 • Wszystkie otwarte - wszystkie dokumenty otwarte aktualnie w Pająku
 • Serwis WWW - wybierz z listy serwis, którego dokumenty mają być poddane korekcie. Możesz określić za pomocą odpowiednich ustawień, czy uwzględniane mają być wyłącznie pliki HTML, bądź samodzielnie podać rozszerzenia nazw plików (w postaci np.: *.php;*.php3)
 • Foldery - korekcie poddane zostaną pliki zawarte w folderach umieszczonych na liście. Foldery możesz dodawać i usuwać za pomocą poleceń obok listy. Dodatkowo możesz określić typy plików, jakie mają zostac uwzględnione, a także, czy Pająk ma przeszukiwać wszystkie podfoldery umieszczone we wskazanych folderach.
 • Pliki - korekcie poddane zostaną pliki umieszczone na liście. Możesz je dodawać i usuwać za pomocą poleceń obok listy.

Twórz kopie bezpieczeństwa (*.bak)
Zaznacz tę opcję, by podczas przeprowadzania korekty tworzone były kopie bezpieczeństwa zapisywanych plików (ustawienie to dostępne jest tylko w przypadku wybrania jednego z zakresów: Serwis WWW, Foldery, Pliki).

Pomijaj tekst w tabelach
Zaznacz tę opcję, by podczas przeprowadzania korekty pomijane były teksty umieszczone w tabeli. Jest to czasem konieczne, gdy tabele mają wąskie kolumny - w takim wypadku przeprowadzenie korekty mogłoby pogorszyć wizualny efekt.

Ustawienia korekty typograficznej

Opcje w tej sekcji umożliwiają zmianę ustawień korekty. Dzięki nim możesz zdefiniować, jakie fragmenty tekstu mają zostać poddane korekcie. Zaznaczenie odpowiednich opcji powoduje wstawienie po danym wyrażeniu niełamliwej spacji, dzięki czemu wyrażenie to będzie połączone z następnym wyrazem i w razie, gdyby miało być ostatnim elementem wiersza, zostanie przeniesione do wiersza następnego.

 • nie zostawiaj spójników na końcach linii
 • nie zostawiaj skrótów na końcach linii
 • nie zostawiaj cyfr i liczb porządkowych na końcach linii
 • nie zostawiaj pojedynczych liter na końcach linii
 • nie zostawiaj nazw tytułów naukowych, zawodowych itp. na końcach linii
 • nie zostawiaj skrótów przed nazwiskami, zwrotami grzeczn. itp. na końcach linii
 • zamieniaj znaki typograficzne na encje - zaznacz tę opcję, by narzędzie zamieniało na encje znaki typograficzne, które mogłyby zostać niewłaściwie wyświetlane na stronie, jak np. pauzy, półpauzy, cudzysłowy drukarskie (dolny/lewy i górny/prawy).
 • usuwaj spacje pomiędzy wyrazami a znakami interpunkcyjnymi

Nie zostawiaj na końcach linii wyrazów:
Zaznacz tę opcję, aby podać wyrazy, jakich nie chcesz zostawiać na kocu linii (będą one przenoszone do nowej). Aby dodać słowo, wpisz je w polu poniżej, następnie kliknij polecenie Dodanie wyrazu do listy (plusik) z prawej strony listy. Aby usunąć, wybierz słowo na liście i kliknij Usunięcie wybranego wyrazu (minusik). Możesz też usunąć wszystkie słowa z listy za pomocą polecenia Wyczyszczenie listy wyrazów.

Pokrewne tematy

Do góry