Strona wykorzystuje ciasteczka (cookies). Dzięki cookies nasz serwis działa poprawnie. Treść polityki cookies znajduje się tutaj.

Historia rozwoju wersji Pajączek - tworzenie stron WWW

Jeśli chcesz zapoznać się ze zmianami wprowadzanymi w kolejnych wersjach programu, skorzystaj z poniższego menu.

Wybierz wersję Pajączka 5 NxG:

Historia wersji 5.9.6

Wersja wprowadzona 8 sierpnia 2011. Zmiany w tej wersji w stosunku do wersji 5.9.5:

 1. Modyfikacja nazwy mapy odsyłaczy w narzędziu edytora mapy uaktualnia pole ID mapy, co ma wpływ na poprawność działania mapy w niektórych przeglądarkach.
 2. Umożliwienie otwierania dokumentów otwartych ze zdalnego serwera przy uruchomieniu programu. Funkcją steruje przełącznik umieszczony w ustawieniach programu na zakładce "Przy starcie".(pro)
 3. Dokumenty zdalne otwierane z listy poprzednio używanych nie wymagają obecnie podawania hasła, jeśli dokument pochodzi z serwera zdefiniowanego w Pajączku.(pro)
 4. Zmiana sposobu określania typu dokumentu w przypadku wykorzystania kontekstowych podpowiedzi kodu. Obecnie typ jest rozpoznawany dodatkowo również wg rozszerzenia pliku określonego w ustawieniach schematów kolorowania. Dzięki temu możliwe jest korzystanie np. z podpowiedzi CSS w dokumentach o innym rozszerzeniu niż *.css, których rozszerzenie jest przypisane do schematu kolorowania CSS.(pro)
 5. Polecenie zaznaczania całości selektora w obrębie kursora tekstowego (skrót CTRL+'), które znajduje się w menu 'Narzędzia / Nawigacja po dokumencie' działa obecnie również na bloki kodu PHP lub JS zawarte między znakami { i }.(pro)
 6. Dodane wyróżnianie na liście plików lokalnych i zdalnych, plików aktualnie otwartych w edytorze do edycji. Pliki wyróżniane są pogrubieniem.
 7. Zmiana domyślnego skrótu dla pipety pobierającej kolor z ekranu w oknie palety kolorów na WIN+CTRL+L. Skrót można zmieniać również w ustawieniach programu.
 8. Rozbudowanie o dodatkowe informacje podpowiedzi (dymków) wyświetlanych po ustawieniu myszki nad zakładkami dokumentów.
 9. Dodana opcja w Ustawienia / Przy starcie, pozwalająca na ustawienie czasu (długości w sekundach) wyświetlania podpowiedzi dymkowych do przycisków, itp.
 10. Nowy wygląd okna wstawiania grafiki. Usunięty przycisk "Zdarzenia i atrybuty" i zastąpiony inspektorem dodatkowych zdarzeń i atrybutów, dostępnym bezpośrednio w okienku. Okno przebudowane wg nowej metody z podziałem na rozwijalne kategorie. Podgląd umieszczony w głównym oknie bez konieczności zmiany zakładek. Możliwość dostosowania wielkości obrazka na podglądzie do rozmiaru obszaru podglądu.
 11. Nowy wygląd okna wyszukiwania w dokumencie.
 12. Nowy wygląd okna potwierdzania operacji na serwerze.
 13. Nowy wygląd okna wyboru układu głównego okna Pajączka.
 14. Nowy wygląd okna wstawiania odnośnika. Okno przebudowane wg nowej metody z podziałem na rozwijalne kategorie. Usunięty przycisk "Zdarzenia i atrybuty" i zastąpiony inspektorem dodatkowych zdarzeń i atrybutów, dostępnym bezpośrednio w okienku.
 15. Nowy wygląd okna ustawień (definiowania parametrów logowania) serwerów FTP i WebDAV.
 16. Nowy wygląd okna wstawiania obiektu ActiveX. Okno przebudowane wg nowej metody z podziałem na rozwijalne kategorie. Usunięty przycisk "Zdarzenia i atrybuty" i zastąpiony inspektorem dodatkowych zdarzeń i atrybutów, dostępnym bezpośrednio w okienku.
 17. Nowy wygląd okna ustawień BODY. Okno przebudowane wg nowej metody z podziałem na rozwijalne kategorie. Usunięty przycisk "Zdarzenia i atrybuty" i zastąpiony inspektorem dodatkowych zdarzeń i atrybutów, dostępnym bezpośrednio w okienku. Usunięte wszystkie przestarzałe (deprecated) ustawienia i wyeksponowanie miejsca, gdzie można definiować te ustawienia poprzez styl CSS.
 18. W edytorze sekcji META usunięta zakładka 'Przejścia'.
 19. Nowy wygląd okna tworzenia klas CSS, dostępnego po wciśnięciu przycisku tworzenia klasy w oknie narzędziowym (np. wstawianie odsyłacza).
 20. Nowy wygląd okna zmiany nazwy pliku oraz definiowania wartości liczbowych itp w stylach.
 21. Nowy wygląd okna deklaracji typu dokumentu DTD.
 22. Nowy wygląd okna postępu wykonywania zadania (np. skanowania serwisu).
 23. Nowy wygląd wskazywania plików dołączanych w wymuszony sposób do edycji dokumentów. (pro)
 24. Poprawiony błąd związany z niewłączaniem zawijania wierszy w pierwszym z panelu zawierających edytor w trybie podzielonego okna w sytuacji, gdy program był zamknięty z otwartym dokumentem w stanie podzielonym i z zawijaniem wierszy.
 25. Nowy wygląd okna definicji stylu dla znacznika. Okno przebudowane wg nowej metody z podziałem na kategorie. Dodany podgląd definiowanego stylu oraz generowanego w narzędziu kodu CSS. Możliwość zmiany przeglądarki stosowanej do podglądu CSS.
 26. Nowy wygląd okna wstawiania komentarzy.
 27. Dodanie polecenia pozwalającego na przejście do definicji klasy w arkuszu stylów osadzonym w dokumencie po kliknięciu (CTRL+lewy klawisz myszki) jej nazwy w atrybucie CLASS znacznika lub skrócie klawiszowym przy kursorze ustawionym na nazwie klasy, np. <a class="odsyla|cz"> gdzie | to pozycja kursora (dowolna wewnątrz atrybutu). Powrót do miejsca wywołania następuje po ponownym wciśnięciu skrótu (ctrl+lmb) w dowolnym miejscu dokumentu. (pro)
 28. Dodanie polecenia pozwalającego na przejście do definicji identyfikatora stylu w arkuszu stylów osadzonym w dokumencie po kliknięciu (CTRL+lewy klawisz myszki) jej nazwy w atrybucie ID znacznika lub skrócie klawiszowym przy kursorze ustawionym na nazwie klasy, np. <a id="odsyla|cz"> gdzie | to pozycja kursora (dowolna wewnątrz atrybutu). Powrót do miejsca wywołania następuje po ponownym wciśnięciu skrótu (ctrl+lmb) w dowolnym miejscu dokumentu. (pro)
 29. Usunięcie informacji o najstarszym i najnowszym pliku ze statystyk projektu.
 30. Połączenie listy statystyk ogólnych i statystyk zadań do wykonania w jedną wspólną listę w zakładce Statystyki ustawień projektu.
 31. Dodanie polecenia pozwalającego na przejście do definicji funkcji JavaScript, której definicja jest osadzona w dokumencie po kliknięciu (CTRL+lewy klawisz myszki) jej nazwy w atrybucie zdarzenia lub skrócie klawiszowym przy kursorze ustawionym na nazwie funkcji, np. <a onclick="printwin|dow()"> gdzie | to pozycja kursora (dowolna wewnątrz atrybutu). Powrót do miejsca wywołania następuje po ponownym wciśnięciu skrótu (ctrl+lmb) w dowolnym miejscu dokumentu. (pro)
 32. Zmiana wyglądu inspektora CSS (PRO) i HTML w oknie głównym oraz w okienkach narzędziowych na bardziej przejrzysty z wyraźnie widocznymi kategoriami znaczników/własności CSS.
 33. Poprawka dotycząca przenoszenia plików myszką (dragndrop) w ramach jednego serwera na zakładce "Moje serwery". Jeśli w katalogu docelowym istniał plik o nazwie przenoszonego pliku, był on bez pytania nadpisywany. Obecnie wyświetlany jest stosowny komunikat.(pro)
 34. Wyłączenie denerwującego dźwięku "pling" w trakcie używania listy podpowiedzi dynamicznych dla języków.
 35. Poprawiony błąd związany z zanikaniem kursora tekstowego na systemach z zainstalowaną przeglądarką MS Internet Explorer wersja 9.
 36. Nowe zakładki dokumentów z obsługą zmiany kolejności dokumentów myszką poprzez ich przenoszenie.
 37. Rozszerzone wyszukiwanie i zamiana uwzględnia na liście filtrów rozszerzeń wyszukiwanych dokumentów listę rozszerzeń definiowaną w ustawieniach / Lista plików / Dokumenty HTML.
 38. Poprawiony błąd związany z niepodświetlaniem linii, w których znajdują się w dokumencie zadania do wykonania.
 39. W narzędziu zamiany tekstu na tabelę dodana opcja umożliwiająca zamianę poszczególnych linii zaznaczonego tekstu na określoną liczbę kolumn przed wygenerowaniem kolejnej kolumny.
 40. Poprawiony sposób generowania nazw dla plików tworzonych na podstawie makrokodów oraz w narzędziu kreatora nowej strony na podstawie szablonu (np. zamiast Main.html -> index.html).
 41. Poprawiony sposób wyświetlania ikon folderów na zakładce "Moje Serwery" w systemie Windows 7.
 42. W ustawieniach edytora na zakładce Dokumenty dodana opcja umożliwiająca włączenie funkcji automatycznego usuwania spacji i tabulatorów z końca wierszy zapisywanego dokumentu. Funkcja domyślnie wyłączona.
 43. W ustawieniach edytora na zakładce Dokumenty dodana opcja umożliwiająca włączenie funkcji automatycznego usuwania spacji i tabulatorów z końca wierszy otwieranego dokumentu. Funkcja domyślnie wyłączona.

Zobacz jakie programy aktualnie oferujemy


Nasze najważniejsze strony

Możesz zaufać naszemu doświadczeniu

Nasze programy były już wielokrotnie nagradzane różnorodnymi wyróżnieniami zarówno przez polskie, jak i zagraniczne serwisy internetowe i prasę. Najbardziej utytułowanym programem jest Pajączek, który na swoim koncie posiada już kilka tytułów Produktu Roku oraz liczne wyróżnienia.

Cream Software to firma założona 8 maja 1997 roku. Siedziba firmy znajduje się w Myślenicach, ok. 30 km na południe od Krakowa. Przede wszystkim jednak, nasza działalność rozwija się w sieci Internet, która jest głównym miejscem kontaktu z naszymi klientami, jak i między nami samymi. Poprzez sieć Internet oferujemy również nasze produkty.

Nasze programy były już wielokrotnie nagradzane różnorodnymi wyróżnieniami zarówno przez polskie, jak i zagraniczne serwisy internetowe i prasę. Najbardziej utytułowanym programem jest Pajączek, który na swoim koncie posiada już kilka tytułów Produktu Roku oraz liczne wyróżnienia.

Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą. Jeśli chciałbyś zakupić nasze oprogramowanie, zapraszamy do naszego sklepu online. Jeśli jesteś zainteresowany sprzedażą lub dystrybucją naszego oprogramowania, zajrzyj do działu Partnerzy. Jeśli szukasz pomocy technicznej, zajrzyj na stronę pomocy lub forum naszych użytkowników.