Strona wykorzystuje ciasteczka (cookies). Dzięki cookies nasz serwis działa poprawnie. Treść polityki cookies znajduje się tutaj.

Historia rozwoju wersji Pajączek - tworzenie stron WWW

Jeśli chcesz zapoznać się ze zmianami wprowadzanymi w kolejnych wersjach programu, skorzystaj z poniższego menu.

Wybierz wersję Pajączka 5 NxG:

Historia wersji 5.9.7

Wersja wprowadzona 5 kwietnia 2012. Zmiany w tej wersji w stosunku do wersji 5.9.6:

 1. Niesamowite ;) przyspieszenie działania edytora przy współpracy z dużymi plikami o długich wierszach.
 2. Akceptowanie okna wstawiania komentarzy za pomocą skrótu CTRL+ENTER podczas edycji komentarza.
 3. Nowy wygląd okna zmiany praw dostępu do plików FTP.
 4. Nowy wygląd okna wstawiania opisu tabeli.
 5. Nowy wygląd okna formatowania kodu źródłowego.
 6. Nowy wygląd okna ustawień formatowania kodu źródłowego skryptów JS i PHP.
 7. Nowy wygląd okna edytora pliku definicyjnego języka CSS oraz dodawania własności do listy.
 8. Poprawiony błąd "Floating point division by zero" generowany przez osadzoną w programie kontrolkę MSIE, która po aktualizacji systemu do Internet Explorer 9 zaczęła komunikować błędy. Dotyczy przeglądarki wbudowanej oraz edycji wizualnej.
 9. Usunięcie dźwięku kliknięcia przy odświeżaniu inspektora CSS i inspektora znaczników podczas modyfikacji kodu źródłowego z otwartym inspektorem (pro).
 10. Nowe sterowniki dostępu do baz danych mySQL. W dotychczasowej wersji występował błąd podczas łączenia z serwerem MySQL w najnowszych wersjach. "Bad handshake" lub "Zły uchwyt(handshake)".
 11. Podpowiedź z informacją o dokumencie nie jest już wyświetlana na pasku statusu bez przerwy. Można ją wywołać poprzez pojedyncze kliknięcie na pasku statusu.
 12. W nawigatorze skryptów dodano sortowanie wg nazw klas w kolejności alfabetycznej w zależności od ustawień w opcjach programu.(pro)
 13. Dodano przycisk "Tak na wszystkie" do okna potwierdzania dodania do kolejki publikowania, plików zawierających odsyłacze o zmiennej wielkości znaków.
 14. Zmiana klawisza aktywacji funkcji pozwalającej na przejście do definicji klikniętego elementu na ALT zamiast CTRL.(pro)
 15. Dodanie wyłącznika funkcji pozwalającej na przejście do definicji klikniętego z ALT elementu (Ustawienia Ułatwień / Dynamiczne ... / Nawigator / Przejście do definicji . ..)(pro)
 16. Wciśnięcie ESC po wyświetleniu pytania o zapis pliku, który nie został zapisany, a ma być zamknięty, powoduje obecnie Anulowanie zamykania zamiast zamknięcia bez zapisu.
 17. Dodane zabezpieczenie przed zamknięciem poprzez krzyżyk na zakładce dokumentu, który nie jest aktywnym dokumentem w momencie przełączania na niego za pomocą myszki.
 18. Kliknięcie w pusty obszar zakładek (bez zakładek) powoduje otwarcie nowego dokumentu.
 19. Dodano wizualne wyróżnienie ikony zamykania dokumentów na zakładkach (czerwone podświetlenie).
 20. Poprawione ikony katalogów pod Windows 7 dla elementów typu katalog na liście plików kolejki FTP oraz liście plików synchronizacji.
 21. Poprawka dotycząca możliwości dwukrotnego otwarcia tego samego zdalnego pliku w edytorze poprzez listę ostatnio otwieranych plików.
 22. Poprawka dotycząca wstawiania kodu koloru z palety kolorów, wywoływanej z dynamicznego kodu (ctrl+spacja), przy podziale edytora na dwie części, do niewłaściwej części podzielonego okna edytora.(pro)
 23. Dodana opcja w ustawieniach listy plików, umożliwiająca wyłączenie wyświetlania dymków podpowiedzi nad elementami listy plików lokalnych, co przyspiesza funkcjonowanie listy plików na systemach z systemem plików sieciowym.
 24. Kolorystyka zakładek nieaktywnych dokumentów zmieniona na mniej jaskrawą (bardziej szare odcienie).
 25. Poprawka w odświeżaniu podpowiedzi do zakładek otwartych dokumentów.
 26. Dodana funkcja powodująca zmianę aktywnego katalogu na liście plików lokalnych na katalog aktywnego dokumentu. Funkcja dotyczy uaktywniania dokumentu (np. kliknięcia zakładki). Funkcję można wyłączyć w ustawieniach listy plików.
 27. Obejście błędu w oknie otwierania dokumentów, dzięki któremu po dwukliku na liście plików w oknie otwierania dokumentów, kliknięcie nie jest przenoszone do okienka, z którego wywołano okno wyboru plików, dzięki czemu nie jest np. zamykane, gdy dwuklik w oknie OpenDialog nastąpił w niefortunnym miejscu nad kontrolką jakiegoś przycisku w oknie macierzystym.
 28. Poprawione wyświetlanie podpowiedz z informacją o dokumencie na dolnym pasku stanu oraz w dymkach na zakładkach. Podpowiedzi nie były odświeżane podczas przełączania dokumentów z klawiatury oraz przy umieszczeniu myszki nad zakładką innego niż bieżący dokumentu.
 29. Dodane nowe narzędzie, którego zadaniem jest wykrywanie kodowania strony, gdy wszystkie pozostałe mechanizmy zawiodą, a więc wykrywanie BOM dla Unicode, wykrywanie wg META znacznika CHARSET, wg XML CHARSET, wg kodowania przypisanego do projektu (serwisu) lub serwera FTP. Program analizuje treść pliku na występowanie najczęstszych kodowań dla znaków narodowych i proponuje otwarcie w tym kodowaniu, wyświetlając stosowne okienko, gdzie można podglądnąć treść pliku w wybranym kodowaniu i użyć go do otwarcia dokumentu.
 30. Na pasku stanu pod listą plików zdalnych FTP na zakładce Moje Serwery wyświetlana jest dodatkowa informacja w postaci liczby pozycji na liście, co pozwala ocenić np. liczbę plików/folderów w bieżącym katalogu.
 31. Poprawione schematy formatowania kodu HTML, gdyż w niektórych przypadkach formatowania, usuwane były spacje znajdujące się przed znacznikami.(pro)
 32. Pozycja "Deskryptory" w menu "Pomoc / Specyfikacja CSS" zamieniona na "Selektory".
 33. Znacznie przyspieszenie działania nawigatora CSS podczas generowania drzewka.(pro)
 34. Znacznie przyspieszenie działania podpowiedzi dla kodu CSS w edytorze.(pro)
 35. Narzędzie wstawiania tekstu i atrybutów tekstu zmienione. Wycofane zostało wsparcie dla znaczników FONT i BASEFONT, a okno umożliwia teraz definiowanie różnorodnych stylów formatowania (np. pogrubienia, wyrównanie, kolory, dodatkowe znaczniki, krój czcionki) w wygodny i przejrzysty sposób dla trzech głównych znaczników: P, SPAN i DIV.
 36. Poprawiony błąd powodujący wyświetlanie komunikatu w sytuacji, gdy edytowany w edytorze plik nie istnieje na dysku (np. usunięty po otwarciu) i włączona jest funkcja sprawdzania modyfikacji pliku w tle.
 37. Zmniejszenie zużycia pamięci przez lokalny cache listingu zawartości serwerów FTP, co powodowało znaczne zużycie zasobów w przypadku korzystania z wielu, rozbudowanych w treści serwerów FTP.
 38. Ochrona przed przepełnieniem cache offline serwerów FTP. Cache powyżej 2 MB są automatycznie kasowane i są tworzone od nowa po kolejnym połączeniu z serwerem.
 39. Poprawka związana z przenoszeniem aktywności z okna wyszukiwania i zamiany do edytora nawet gdy włączona była opcja "pozostaw kursor w oknie".
 40. Zmiana skrótu CTRL+MYSZKA na ALT+MYSZKA dla funkcji przemieszczającej kursor z miejsca wywołania klasy, id, funkcji skryptowej do jej definicji i z powrotem.
 41. Zaktualizowana wersja programu Tidy(r) do najnowszej dostępnej.
 42. Zaktualizowany kurs HTML Pawła Wimmera.
 43. Zaktualizowana dokumentacja PHP.
 44. Opcja "Wstawiaj \ przed znakami specj. w znacznikach w skryptach" zmieniona na trzy przełączniki umożliwiające wstawianie \" w miejsce " w skryptach, albo znak ' zamiast " w skryptach albo pozostawienie wstawianego kodu znacznika bez zmian (").
 45. Nowy wygląd okna wstawiania dźwięku.
 46. Nowy wygląd okna definiowania przeglądarki.
 47. Nowy wygląd okna kompatybilności przeglądarki.
 48. Nowy wygląd okna wyboru przeglądarki przy weryfikacji.
 49. Nowy wygląd okna informacji o wykonywanym zadaniu.
 50. Nowy wygląd okna narzędzia zmiany nazw wielu plików na raz.
 51. Nowy wygląd okna reguł zmiany nazw wielu plików na raz.
 52. Nowy wygląd okna zamiany tekstu na tabelę.
 53. Nowy wygląd okna właściwości projektu.
 54. Nowy wygląd okna narzędzia definiowania sekcji meta.
 55. Nowy wygląd okna ustawienia mapowania.
 56. Nowy wygląd okna kreatora słów kluczowych.
 57. Nowy wygląd okna wyboru daty i godziny.
 58. Nowy wygląd okna ustawiania blokady pliku na serwerze webdav.
 59. Nowy wygląd okna tworzenia tabeli w bazie danych.
 60. Nowy wygląd okna właściwości pola tabeli bazy danych.
 61. Nowy wygląd okna właściwości indeksu tabeli.
 62. Nowy wygląd okna kreatora zapytania sql.
 63. Nowy wygląd okna kreatora eksportu danych z bazy danych.
 64. Nowy wygląd okna właściwości serwera baz danych.
 65. Nowy wygląd okna informacji o dokumencie.
 66. Nowy wygląd okna zadań do wykonania.
 67. Nowy wygląd okna okno zmiany kolejności dokumentów
 68. Nowy wygląd okna parametru wywołania dokumentu podglądu.
 69. Nowy wygląd okna definiowania ustawień pośredniego dokumentu podglądu.
 70. Nowy wygląd okna wprowadzania polecenia sql z palca do wykonania na serwerze.
 71. Nowy wygląd okna znacznika embed.
 72. Nowy wygląd okna obejmowania tekstem zaznaczonego fragmentu.
 73. Nowy wygląd okna kopiowania plików przy pierwszym uruchomieniu.
 74. Nowy wygląd okna wybierania czcionek.
 75. Nowy wygląd okna kompresora html.
 76. Nowy wygląd okna definiowania ustawień formatowania arkuszy stylów.
 77. Nowy wygląd okna definiowania ustawień formatowania dokumentów html.
 78. Nowy wygląd okna definiowania ustawień formatowania dla tidy.
 79. W oknie definiowania serwera FTP dodane sprawdzenie czy hasło zawiera znak spacji na końcu lub na początku hasła. Jeśli sytuacja ta ma miejsce, program pyta o usunięcie tej spacji (tak/nie).
 80. Dodanie rozszerzenia *.less do listy rozszerzeń dla plików CSS i schematów kolorowania.
 81. Poprawienie przełączania zakładek w oknie ustawień na systemach w wersjach językowych niepolskojęzycznych.
 82. Poprawka związana ze skrótami klawiszowymi, służącymi do zmiany schematów kolorowania (alt+0, alt+2, itd). Dotychczas działały dopiero po rozwinięciu listy schematów kolorowania lub wejściu do ustawień.
 83. Zmiana grafiki w oknie startowym oraz ikon programu w rozmiarach większych od 32x32. Rozmiar 32x32 pozostał dotychczasowy.
 84. Poprawiony błąd związany z niezwalnianiem pamięci po zamykanych w programie dokumentach.
 85. Skracanie bardzo długich nazw plików, aby mieściły się na zakładkach edytora.

Zobacz jakie programy aktualnie oferujemy


Nasze najważniejsze strony

Możesz zaufać naszemu doświadczeniu

Nasze programy były już wielokrotnie nagradzane różnorodnymi wyróżnieniami zarówno przez polskie, jak i zagraniczne serwisy internetowe i prasę. Najbardziej utytułowanym programem jest Pajączek, który na swoim koncie posiada już kilka tytułów Produktu Roku oraz liczne wyróżnienia.

Cream Software to firma założona 8 maja 1997 roku. Siedziba firmy znajduje się w Myślenicach, ok. 30 km na południe od Krakowa. Przede wszystkim jednak, nasza działalność rozwija się w sieci Internet, która jest głównym miejscem kontaktu z naszymi klientami, jak i między nami samymi. Poprzez sieć Internet oferujemy również nasze produkty.

Nasze programy były już wielokrotnie nagradzane różnorodnymi wyróżnieniami zarówno przez polskie, jak i zagraniczne serwisy internetowe i prasę. Najbardziej utytułowanym programem jest Pajączek, który na swoim koncie posiada już kilka tytułów Produktu Roku oraz liczne wyróżnienia.

Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą. Jeśli chciałbyś zakupić nasze oprogramowanie, zapraszamy do naszego sklepu online. Jeśli jesteś zainteresowany sprzedażą lub dystrybucją naszego oprogramowania, zajrzyj do działu Partnerzy. Jeśli szukasz pomocy technicznej, zajrzyj na stronę pomocy lub forum naszych użytkowników.