Gotowe rozwiązania dla PHP

php code programming Gotowe rozwiązania dla PHP
Rate this post

Autor: CEZI

W tym artykule prezentuję kilka przydatnych funkcji, których brak w PHP, a okazują się bardzo przydatne podczas tworzenia stron w PHP.

Wyciąganie treści z Meta tagów

Oto przykład funkcji, która przydaje się do wyciągania zawartości meta tagów. Czasami zachodzi potrzeba skorzystania z takiej funkcji, więc daje ten kod ku ogólnemu pożytkowi

<? 
function wybierz_meta_tagi($adres) { 
  
  function wyczysc_tagi($arg) { 
    
    $arg=str_replace("\"","",$arg); 
    $arg=str_replace("=","",$arg); 
    $arg=str_replace(">","",$arg); 
    
    return $arg; 
  } 
  
  $meta_tags=array(); 
  
  $meta_tmp=""; 
  
  $fp=fopen($adres,"r"); 
  
  while($bf=fgets($fp,1024)) { 
    
    $bf=strtolower($bf); 
    
    if(substr_count($bf,"meta")!=0) { 
      
      $meta_tmp.=chop($bf); 
    } 
  } 
  
  fclose($fp); 
  
  $meta_tmp=split("<",$meta_tmp); 
  
  for ($i = 0; $i < count($meta_tmp); $i++) { 
    
    if(eregi("name(.*) content(.*)", $meta_tmp[$i], $rgs)) { 
      
      $rgs[1]=wyczysc_tagi(str_replace(" ","",$rgs[1])); 
      
      $rgs[2]=wyczysc_tagi($rgs[2]); $meta_tags[$rgs[1]]=$rgs[2]; 
    } 
  } 
  
  if(count($meta_tags)==0) { 
    
    $meta_tags=FALSE; 
  } 
  
  return $meta_tags; 
} 

$tagi=wybierz_meta_tagi("http://pajaczek.pl/"); 

if(!$tagi) { 
   echo "BRAK"; 
} 
else { 
   print_r($tagi); 
} 

?> 

Logowanie dla wielu loginów i haseł

Nie trzeba tutaj raczej nic tłumaczyć. Loginy i hasła przechowywane są w tablicach. Jest to prosty przykład logowania kilku osób na raz.

<? 
$LOGINS=array("cezi", "santana", "lockoom"); 
$PASSWORDS=array("ble1", "ble2", "ble3"); 

function checkUser($name, $pass) { 
  
  global $LOGINS; 
  $PASSWORDS; 
  
  for ($i = 0; $i < count($LOGINS); $i++) {
    
    if($name==$LOGINS[$i]&&$pass==$PASSWORDS[$i]) { 
      
      break; 
    } 
  } 
  
  return ($i==count($LOGINS))?false:true; 
} 

if(empty($PHP_AUTH_USER)||!checkUser($PHP_AUTH_USER,$PHP_AUTH_PW)) { 
  
  header("WWW-Authenticate: Basic enter=\"Logowanie\""); 
  
  header("HTTP/1.0 401 Unauthorised"); 
} 

?> 

Generowanie losowego hasła

Krótki przykładzik skryptu służącego do generowania losowego hasła np. przy rejestrowaniu użytkownika w serwisie.

<? 
$ile_liter = 10; // Ile liter ma mieć losowany ciąg 

$litery= "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789"; // Zestaw liter z jakich ma być zbudowany ciąg 

srand(time()); // 'Zamieszanie komory losującej:)' 

$haslo = ""; // Ustawienie początkowego hasła

for ($i=0;$i<$ile_liter;$i++) { 
  
  $haslo .= substr($litery,(rand()%(strlen($litery))),1); 
} 
; 

echo ($haslo); // W tej zmiennej jest nasze losowo wygenerowane hasło 

?> 

Skracanie stringa + dodanie kropek

Czasami potrzebne jest skracanie przy wyświetlaniu – przykład możesz zobaczyć przy pokazaniu ostatnich wiadomości z forum Cream Software. Oto odpowiedni kod:

<? 
$string="Tekst, który chcemy skracać"; 

if(strlen($string)>22) { 
   $string=subst($string,0,19); 
  $string=$string."..."; 
} 

?> 

Cookies – zapis kilku do jednego pliku

Przykład tworzenia cookie, a konkretnie kilku cookie do jednego pliku cookie. Brzmi pogmatwanie, ale nie jest to skomplikowane.

<? 
$a="Ala"; 
$b="ma"; 
$c="kota"; 

setcookie ("ciacho[aaa]", $a, time()+3600*30); 
setcookie ("ciacho[bbb]", $b, time()+3600*30); 
setcookie ("ciacho[ccc]", $c, time()+3600*30); 
?> 

Wbrew pozorom zostaje zapisane jedno ciacho, które zawiera tablice $ciacho z trzema elementami o indeksach aaa, bbb, ccc potem możesz sprawdzić (po przeładowaniu strony): echo(„$ciacho[aaa] $ciacho[bbb] $ciacho[ccc]”);

Proste prawda ?

Wysłanie e-mail w postaci HTML

Choć format HTML nie jest za bardzo lubiany, czasem trzeba coś takiego oprogramować. Oto szybki przykładzik.

<? 
setlocale('LC_TIME','polish'); 

$data=strftime("%A, %d %B %Y"); 
$message ="<html>"; 
$message .="<head>"; 
$message .="<title>test</title>"; 
$message .="</head>"; 
$message .="<body bgcolor=\"rgb(245,245,245)\">"; 
$message .="<font style=\"font-family:vrdana;color:darkblue;font-size:13px;font-weight:normal\">$imie ( < a HREF=mailto:$email>$email</ a> )<br>napisał:</FONT><br>"; 
$message .="<font style=\"font-family:vrdana;color:red;font-size:13px;font-weight:normal\">$tresc</font><br>"; 
$message .="< a HREF=\"http://www.mojserwer.pl\">http://www.mojserwer.pl</ A>"; 
$message .="< br>"; 
$message .="<font style=\"font-family:vrdana;color:darkblue;font-size:13px;font-weight:normal\">Data przeslania: $data</font>"; 
$message .="</body>"; 
$message .="</html>"; 

$headers = "MIME-Version: 1.0\r\n"; 
$headers .= "Content-type: text/html; charset=iso-8859-1\r\n"; 

mail($adres,"Pytanie do nas",$message,$headers); 
?>

1 komentarz

 1. Arek

  Sprawdziłem wyciąganie meta tagów . Nie działa .

Skomentujesz?

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Rafał Płatek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą CREAM.SOFTWARE RAFAŁ PŁATEK, wpisaną do rejestru ewidencji gospodarczej CEiDG pod numerem NIP 681-112-89-55. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych znajdziesz w polityce prywatności.