Jak zrobic prosty serwisik w PHP. Nawigacja, formularz, data

php code programming Jak zrobic prosty serwisik w PHP. Nawigacja, formularz, data
4/5 - (1 vote)

Autorka: Santana

Przygotowałam prosty skrypt kompletnego serwisu opartego o PHP i grafikę. Zapraszam do pobrania i budowania własnych stron w Pajączku w oparciu o jego szkielet.

Szablon zawarty w tym gotowym skrypcie można dowolnie modyfikować – zmienić nagłówek (jest w formie graficznej – plik top_start.jpg 760x100px), zmienić zawartość includowanych plików menu, zmienić „miejsce pobytu” skryptu daty, zmieniać wygląd serwisu, dokonując zmian w pliku style.css oraz rozbudować skrypt obsługi formularza kontaktowego (send.inc.php). Polecam artykuł Reggiego – Form2Mail, czyli wysyłanie emaila ze strony.

W poprzednim moim artykule o podmianie zawartości strony poznaliśmy funkcję include(). W skrypcie daty w szablonie została użyta funkcja o podobnym działaniu – require(). Obie funkcje powodują dołączenie do dokumentu zawartości wskazanego jako argument funkcji pliku. Include i require różnią się obsługą błędów. Jeżeli wskazany jako argument funkcji plik nie istnieje lub wpisano błędnie ścieżkę dostępu, do pliku albo popełnimy błąd w nazwie pliku, w przypadku użycia include zostanie pokazany komunikat – ostrzeżenie:

Warning: Failed opening 'menustart.html' for inclusion 
(include_path='.;c:\php4\pear') in C:\FoxServ\www\portal\glowna.inc.php on line 4 

I kod będzie wykonywany dalej. W przypadku użycia funkcji require wystąpi komunikat o błędzie krytycznym:

 
Fatal error: Failed opening required 'data.in.php' 
(include_path='.;c:\php4\pear') in C:\FoxServ\www\portal\data.php on line 5 

I wykonywanie kodu zostanie przerwane.

Istnieją jeszcze dwie funkcje: include_once() i require_once() – dołączają one zawartość wskazanego w argumencie funkcji pliku, o ile nie został on jeszcze dołączony. Obsługa błędów analogiczna – include_once jak include, require_once jak require.

Skomentujesz?

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Rafał Płatek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą CREAM.SOFTWARE RAFAŁ PŁATEK, wpisaną do rejestru ewidencji gospodarczej CEiDG pod numerem NIP 681-112-89-55. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych znajdziesz w polityce prywatności.