Pajączek 5.9.3 – nowa wersja edytora stron

header bg2 Pajączek 5.9.3 - nowa wersja edytora stron
5/5 - (1 vote)

Zapraszam do pobrania najnowszej wersji Pajączka 5 NxG o numerze 5.9.3. Po kilku wersjach beta, które ukazały się w ciągu ostatnich miesięcy, dzisiaj udostępniamy finalną wersję 5.9.3.

Dla użytkowników posiadających licencję na wersję 5, aktualizacja
jest bezpłatna w ramach wykupionego pakietu bezpłatnych aktualizacji.

DOWNLOAD:
Professional
Standard

ZAMÓWIENIA:
Nasz sklep online

Pajączek 5 NxG - Program do tworzenia stron WWW w HTML i PHP

Pajączek 5 NxG - Program do tworzenia stron WWW w HTML i PHP

Lista zmian w wersji 5.9.3 w stosunku do 5.9.1:

 1. W oknie wyszukiwania/zamiany dodane opcje „Po znalezieniu tekstu”. Pozwalają one na określenie zachowania kursora po znalezieniu tekstu. Kursor może znaleźć się w dokumencie, pozostać w oknie lub okno może być automatycznie zamknięte po znalezieniu tekstu. Opcje te dotyczą zakładek ZNAJDŹ oraz ZNAJDŹ I ZAMIEŃ.
 2. Otwarcie okna wyszukiwania/zamiany powoduje właściwe ustawienie aktywności pola wyszukiwania zamiast pola listy predefiniowanych ustawień wyszukiwania.
 3. W oknie wyszukiwania/zamiany na zakładce „Wyszukaj” dodane opcje „Po znalezieniu tekstu”. Pozwalają one na określenie zachowania kursora po znalezieniu tekstu. Kursor może znaleźć się w dokumencie, pozostać w oknie lub okno może być automatycznie zamknięte po znalezieniu tekstu.
 4. Zmiana sposobu sortowania nazw plików na zakładce „Moje serwery”, które uwzględnia znaki specjalne, a nie tylko litery.
 5. W okienku Paleta kolorów dodano możliwość importowania kolorów z arkusza stylów CSS (w bieżącym dokumencie, bądź z pliku).
 6. W okienku Paleta kolorów dodano możliwość sortowania kolorów bieżącej palety według koloru, bądź jasności.
 7. W okienku Paleta kolorów poprawiono błąd powodujący możliwość nadpisania istniejącej palety podczas tworzenia nowej palety kolorów.
 8. Poprawiony błąd związany z zamykaniem programu po sprawdzeniu nowej wersji Pajączka i zamknięciu dolnego panelu, gdzie wyświetlane są informacje o nowej wersji.
 9. Poprawka błędu, który powodował, że nie było możliwe ustawienie aktywności edytora przy otwartej zakładce inspektora CSS z wybranym podglądem Mozilla. (pro)
 10. Poprawka błędu, który powodował, że nie było możliwe ustawienie aktywności edytora przy otwartej zakładce inspektora znaczników z wybranym podglądem Mozilla.
 11. Zmiana sposobu funkcjonowania klawiszy cofnij/ponów – dotychczas działały tylko w sytuacji, gdy kursor znajdował się w edytorze. Obecnie przy użyciu cofnij/ponów, kursor umieszczany jest w edytorze i cofanie/ponawianie działa poprawnie.
 12. Przy próbie załadowania z dysku lokalnego otwartego już dokumentu, program nie wyświetla pytania o ponowne załadowanie, gdy dokument w edytorze jest niezmodyfikowany. W innym wypadku prosi o potwierdzenie i umożliwia zapis dokumentu przed jego ponownym odczytem.
 13. Rozwiązanie problemu niewidoczności przycisków w oknie narzędzia zmiany nazw wielu plików na raz w systemach z czcionką 120 dpi.(pro)
 14. Wyłączenie aktualizacji podglądu na zakładce inspektora znaczników w sytuacji, gdy inspektor ten nie jest widoczny na ekranie (np. ukryty panel plików po lewej).
 15. Wyłączenie aktualizacji podglądu na zakładce inspektora CSS w sytuacji, gdy inspektor ten nie jest widoczny na ekranie (np. ukryty panel plików po lewej).(pro)
 16. Poprawiony błąd „Nie można utworzyć podglądu” dla sytuacji wstawiania makrokodu np. za pomocą skrótu klawiszowego, gdy zakładka Makrokody nie była wcześniej aktywowana. Błąd miał związek z używanym podglądem opartym o Mozilla.
 17. Wykluczone wyświetlanie zduplikowanych nazw funkcji w sytuacji, gdy podczas edycji pliku PHP w kodzie znajduje się funkcja include wskazująca na ten sam plik, który jest już dołączany za pomocą wymuszonego dołączania z ustawień projektu.(pro)
 18. W nawigatorze skryptów dodano sortowanie dodatkowych elementów (np. funkcje skryptowe, nazwy klas, itp) w kolejności alfabetycznej w zależności od ustawień w opcjach programu.(pro)
 19. Poprawione wstawianie skróconych kodów kolorów w CSS (z palety kolorów oraz inspektora CSS).(pro)
 20. Wydłużenie przerwy między odświeżeniami inspektora CSS z 0.5 sekundy do 1 sekundy. Jest to czas pomiędzy wprowadzeniem modyfikacji do edytora i odświeżeniem inspektora.(pro)
 21. Podczas odblokowania programu, w przypadku wprowadzenia kodów od niewłaściwej wersji, wyświetlany jest komunikat z możliwością pobrania poprawnej wersji.
 22. Po wykryciu dostępności nowej wersji programu, program proponuje przejście do strony z pobieraniem właściwej wersji programu (Standard lub Professional) w zależności od tego, która jest użytkowana.
 23. W oknie informacji o wersji testowej dodany nowy przycisk „Odblokuj” umożliwiający przejście do okna odblokowania programu bez konieczności uruchamiania polecenia Odblokuj z menu Pomoc.
 24. Zmiana domyślnego wyświetlania ikony programu z ikony w zasobniku (tray) na zwykłą ikonę na pasku aktywnych programów ze względu na Windows 7.
 25. Poprawiona funkcja tworzenia i zmiany nazwy plików lokalnie i na serwerze, co wcześniej uniemożliwiało zmianę nazwy np. pliku .htaccess. Obecnie, aby utworzyć taki plik wystarczy podać jako nazwę ’.htaccess’ lub pozostawić nazwę pustą i wprowadzić rozszerzenie do drugiego pola w postaci 'htaccess’ (bez kropki).
 26. Zmiana mająca na celu wyświetlenie okien programu, które znajdują się z jakiegoś powodu poza widocznym obszarem, z powrotem na głównym obszarze roboczym programu.
 27. W okienku Paleta kolorów poprawiono błąd powodujący nadpisywanie bieżącej palety paletą importowaną z Homesite, bądź PaintShopPro (teraz tworzona jest nowa paleta).
 28. Po wyszukaniu i odnalezieniu tekstu podczas korzystania z narzędzia wyszukiwania w bieżącym dokumencie, kursor jest przenoszony do dokumentu zamiast pozostawania w oknie wyszukiwania.
 29. W sytuacji, gdy okno wyszukiwania w dokumencie jest niewidoczne, wciśnięcie klawisza F3 (Wyszukaj następny) powoduje jego wyświetlenie. Natomiast gdy jednocześnie przy wciśnięciu klawisza F3 zaznaczony jest tekst w edytorze, F3 nie powoduje wyświetlenia okna wyszukiwania, ale wyszukuje następne wystąpienie zaznaczonego tekstu.
 30. W oknie wyszukiwania i zamiany klawisz ENTER w polu „Zamień na” lub kliknięcie przycisku „Zamień” nie powoduje przeniesienia aktywności do dokumentu.
 31. Poprawione niedziałające menu Pomoc / Pomoc online.
 32. Przywrócone poprawne działanie klawisza TAB i spacji oraz wyświetlanie klawiszy TAB i spacji przy włączonym widoku znaków specjalnych.
 33. Przywracanie widoku dokumentu po przełączeniu się na inny i powrocie do poprzedniego nie działało do końca poprawnie. Jeśli dokumenty miały różne ustawienie zawijania wierszy, to widok nie był przywracany. Poprawione.
 34. Włączenie opcji zawijania wierszy nie powoduje obecnie przeskoku do linii z kursorem lecz pozostawienie bieżącego widoku.
 35. Włączenie lub wyłączenie widoku rynny nie powoduje obecnie przeskoku do linii z kursorem lecz pozostawienie bieżącego widoku.
 36. Włączenie lub wyłączenie edytora dzielonego na dwie części nie powoduje obecnie przeskoku do linii z kursorem lecz pozostawienie bieżącego widoku.
 37. Ulepszona współpraca z Windows Vista i Windows 7 oraz funkcją DEP, która w niektórych konfiguracjach sprzętowych powodowała błędy uruchamiania programu.
 38. Przywrócenie poprawnego ustawiania aktywności okna wyszukiwania na Windows XP. Poprzednia zmiana z beta 6 poprawnie działała na Vista i 7.
 39. Zmiana w funkcji zapisu dokumentu na serwerze. Jeśli program podłączony jest do serwera FTP na liście „Moje serwery”, to przy zapisie dokumentu otwartego z serwera, wykorzystywane jest połączenie listy „Moje serwery” zamiast tworzenia nowego połączenia. Połączenie musi być wolne od innych operacji w danej chwili. Zmiana ta znacząco przyspiesza pracę (zapisywanie dokumentów zdalnych) na wolnych serwerach FTP, gdyż nie wymaga każdorazowego podłączania i autoryzacji.(Professional)
 40. Wyłączenie próby usuwania z serwera plików informacji o dokumencie (*.add) podczas zapisu dokumentu, która miała miejsce nawet przy wyłączonej funkcji przechowywania *.add na serwerze. Zapis dokumentów w trybie pracy zdalnej (z serwera) jest dzięki temu szybszy.(Professional)
 41. W przypadku tworzenia dokumentu XHTML lub XML poprzez narzędzie „Szybki Start” dodano atrybut XMLNS do znacznika HTML. Atrybut ten jest wymagany przez specyfikację.
 42. Zmiana ustawień serwerów FTP pamięta również ustawienie grupy serwerów, co wcześniej było pomijane. (Professional)
 43. W ustawieniach serwerów FTP dodana nowa opcja pozwalająca na zdefiniowanie kodowania znaków używanego do odczytu dokumentów z serwera. Priorytet nad tą opcją ma tylko ustawienie wymuszone dla dokumentu, które jest przechowywane w plikach ADD. Jeśli ustawione jest tutaj kodowanie domyślne, to używane są kodowania z ustawień programu. Jeśli wskazujemy tutaj kodowanie, np. UTF8, to dokumenty odczytywane i zapisywane z tego serwera (podczas edycji zdalnej) będą używać właśnie tego kodowania. Ustawienie to dotyczy również nowych dokumentów tworzonych na serwerze z poziomu listy plików serwera. (Professional)
 44. Na pasku przycisków obok listy plików zdalnych (zakładka Moje Serwery) dodany został przycisk (pod przyciskiem otwierania) zmiany kodowania znaków dla serwera. Polecenie to dostępne jest również w menu tej listy plików pod prawym klawiszem myszki. Polecenie zmienia i zapamiętuje wybrane w ustawieniach serwera kodowanie znaków. Funkcja przydatna na serwerach, gdzie występują dokumenty o różnych kodowaniach, gdyż ułatwia szybką zmianę kodowania przed otwarciem dokumentu.(Professional)
 45. Zmiana ikon na rozwijanej liście kodowań w oknie ustawień META na odpowiadające kodowaniu.
 46. Poprawiony błąd powodujący wstawianie do schowka listy znaczników z kodem 00:00:00 w momencie użycia funkcji dynamicznego kodu po CTRL+SPACJA.
 47. Nieznacznie przyspieszone wyszukiwanie w dokumencie za pomocą polecenia Szukaj (CTRL+F).
 48. Poprawiony problem z pozycjonowaniem kursora w dokumencie dzielonym (poziomo lub pionowo) po użyciu funkcji Cofnij lub Ponów. Kursor w obydwu oknach dokumentu ustawiał się w tej samej pozycji po Cofnij/Ponów, zamiast pozostawać na swoim miejscu sprzed wywołania tej funkcji. Obecnie poprawione.
 49. Poprawione przywracanie pozycji kursora, a konkretnie widoku dokumentu, gdyż do tej pory, w niektórych wypadkach, przy przełączaniu się między dokumentami, widok dokumentu nie był przywracany do poprzedniej pozycji kursora.
 50. Poprawka na zakładce Moje Serwery. Dotychczas podczas długotrwałych operacji na FTP, niektóre polecenia obok listy plików pozostawały aktywne, a ich użycie w czasie długotrwałej operacji powodowało błędy i czasem zawieszenia. Obecnie wszystkie polecenia są blokowane do czasu ukończenia długotrwałej operacji.
 51. Przywrócone działanie przycisków Usuń i Edytuj w oknie edytora schematów kolorowania na zakładce „Ciągi znaków”.(Professional)
 52. Podczas operacji Cofnij i Ponów kursor i widok dokumentu nie jest obecnie przesuwany na środek ekranu, co pojawiło się w jednej z niedawnych wersji.
 53. Ze względu na błędne działanie wskutek niedawnych aktualizacji Windows XP i Vista, narzędzie nagrywarki czynności zostało usunięte z programu. Niestety nie było możliwości naprawienia tego problemu.(Professional)
 54. Poprawione pozycjonowanie paska przesuwu przy zaznaczaniu fragmentu znacznika podczas reedycji klawiszem F5.
 55. Poprawiona funkcja edycji nazwy kategorii makrokodu na drzewku makrokodów. Dotychczas nie można było podczas edycji nazwy kategorii używać wielkich liter pisanych z klawiszem SHIFT.
 56. Na pasku przycisków zakładki Makrokody dodane przyciski do całkowitego rozwijania i zwijania wybranej kategorii lub gałęzi.
 57. Dodana funkcja umożliwiająca przypisywanie skrótów klawiszowych do schematów kolorowania. Skróty można przypisywać w ustawieniach własności schematu kolorowania. Są to skróty z klawiszem ALT + litera lub cyfra. Domyślnym i niezmienialnym skrótem jest ALT+0, który wyłącza kolorowanie znaków.
 58. Obecnie użycie skrótu CTRL+ENTER przy wyłączonej opcji nieprzenoszenia kursora do nowej linii (kursor ma przejść do nowej linii) powoduje, że kursor pozycjonuje się na wcięciu względem powyższej linii zamiast ustawiania się zawsze na początku linii.
 59. Przywrócenie możliwości otwierania plików do edycji (odczyt i zapis), a nie tylko do odczytu z zakładki „Otwórz stronę z serwera FTP” w oknie „Otwórz z sieci”. (Professional)
 60. Poprawione wyświetlanie linków symbolicznych na liście plików i drzewie katalogów FTP.
 61. W sytuacji gdy w ustawieniach FTP nie było podanego hasła, program pozwalał na otwarcie do edycji wielu kopii tego samego pliku nie informując o tym, że plik jest już otwarty w edytorze.(Professional)
 62. Próba otwarcia pliku z serwera, który jest już otwarty w edytorze, powoduje nie tylko wyświetlenie komunikatu, ale również automatyczne przełączenie na widok tego dokumentu. Dotyczy otwarcia z listy plików serwera, narzędzia Otwórz z sieci oraz listy ostatnio używanych plików.(Professional)
 63. Poprawione pozycjonowanie na wyszukanym bloku tekstu, gdy tekst znajduje się poza prawą częścią ekranu (przy wyłączonym zawijaniu wierszy).
 64. Poprawione przywracanie widoku dokumentu przy przełączaniu między dokumentami, zamykaniu, otwieraniu nowych i zmianie kolejności. Obecnie przywracany jest identyczny widok (aktualnie widoczny wiersz dokumentu), który był widoczny podczas przełączania na inny dokument.
 65. Ustawienia PROXY uwzględniane są obecnie przy funkcji sprawdzania aktualności wersji oraz w procesie aktywacji programu przy odblokowaniu.
 66. Użycie funkcji wyszukiwania lub zamiany w dokumencie powoduje obecnie, że po nie znalezieniu poszukiwanej frazy, aktywne jest nadal okienko wyszukiwania, a nie edytor dokumentu, co pozwala na ponowne wyszukiwanie lub szybkie zamknięcie okna klawiszem ESC.

LICENCJA:
darmowa wersja testowa

OGRANICZENIA WERSJI TESTOWEJ:
* limit 40 uruchomień
* po zamówieniu licencji limit uruchomień jest likwidowany

KOSZTY LICENCJI:
od 75 PLN brutto
Sklep online

2 komentarze

 1. NLP

  Ah pamiętam te czasy kiedy zaczynało się projektowanie o pajączka i zwykłego pliku txt. dziś wolę Dreama. Fajnei sobie powspominać 🙂

 2. Rafał Płatek

  DreamWeaver to świetny program, zwłaszcza do edycji WYSIWYG. Niestety dość drogi. Mam nadzieję, że kiedyś Pajączek dojrzeje do etapu, gdy będzie Pan mógł wrócić do Pajączka 🙂 Przy czym niekoniecznie dojrzeje cenowo… 😉

Skomentujesz?

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Rafał Płatek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą CREAM.SOFTWARE RAFAŁ PŁATEK, wpisaną do rejestru ewidencji gospodarczej CEiDG pod numerem NIP 681-112-89-55. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych znajdziesz w polityce prywatności.