Pajączek 5.9.6 – nowa wersja programu do tworzenia stron WWW

Pajączek - program do tworzenia stron internetowych w PHP, HTML, JavaScript
4/5 - (5 votes)

W dniu dzisiejszym mamy do zaprezentowania nową wersję naszego flagowego programu do tworzenia stron internetowych w HTML, PHP, językach skryptowych, czyli wszystkim dobrze znanego Pajączka. Zapraszamy do przeczytania informacji o zmianach w nowej wersji i do pobrania programu na swój dysk.

Pajączek 5.9.6 – program do tworzenia stron internetowych

Pajączek Professional to nasza największa duma. Otrzymaliśmy wiele nagród za ten program (np. Produkt Roku wg PC World, Produkt Roku PC Kurier, Chip Tip i inne…), a liczba jego użytkowników niezmienne rośnie. Nie ma chyba osoby w Polsce, mającej coś wspólnego z tworzeniem WWW, aby nie znała tej nazwy. Wersja Professional to program dla ambitnych użytkowników, którzy chcą mieć pod ręką w zasadzie wszystko co potrzebne każdemu profesjonaliście.

Pajączek 5 NxG Professional - wsparcie dla wielu technologii

Pajączek w wersji Professional oferuje wszystko, czego może potrzebować współczesny webmaster. Pajączek 5 NxG zawiera kilkadziesiąt narzędzi usprawniających tworzenie rozbudowanych projektów internetowych oraz liczne ułatwienia pozwalające na szybką i wydajną pracę nad zarówno stronami HTML i XHTML jak i aplikacjami tworzonymi w PHP, JavaScript, VBScript, ASP i działającymi na WWW, a także na ich publikację.

Oprócz możliwości szybkiego wywoływania podglądu zewnętrznego w dowolnej przeglądarce, Pajączek oferuje również szybki podgląd wewnętrzny w Internet Explorer oraz Mozilla (Firefox). Dostępne jest narzędzie dynamicznego podglądu, automatycznie aktualizowane po każdej zmianie w treści strony. Aplikacje PHP mogą być łatwo testowane na lokalnym komputerze przy użyciu funkcji mapowania, która jest wbudowana w program.

S t r o n a   P a j ą c z k a Pobierz wersję Professional Pobierz wersję Standard

Informacje o aktualizacji dla posiadaczy licencji na wcześniejsze wersje

Może się zdarzyć, że Twoja licencja nie umożliwia już darmowej aktualizacji do tej najnowszej wersji. Jeśli chcesz to sprawdzić, przygotowaliśmy specjalną stronę, gdzie można te informacje uzyskać podając swój identyfikator licencji:

Sprawdź czy nadal posiadasz prawo do bezpłatnej aktualizacji

Od wersji 5.9.4 wprowadziliśmy również mechanizm, który pozwala na sprawdzenie prawa do bezpłatnej aktualizacji bezpośrednio z programu z poziomu okna „O programie” oraz w momencie wyświetlania informacji o dostępności nowej wersji.

Jeśli Twój okres bezpłatnych aktualizacji nadal jest ważny, możesz po prostu pobrać najnowszą wersję (przyciski powyżej) i bezpłatnie zaktualizować posiadane przez Ciebie starsze wydanie do tej najnowszej wersji i aktywować ją za pomocą posiadanych kodów odblokowujących.

W przypadku, gdyby okres bezpłatnych aktualizacji dla Twojej licencji już się skończył, możesz nadal korzystać z poprzednio zainstalowanej i aktywowanej wersji programu, gdyż wszystkie licencje są bezterminowe (limitowany jest jedynie dostęp do nowych wersji przez wybrany przez siebie okres czasu). Możesz również, co jest zdecydowanie dobrym pomysłem, zamówić odnowienie licencji.

Przygotowaliśmy specjalną ofertę dla użytkowników Pajączka, dzięki której za odnowienia nie trzeba płacić pełnej kwoty, jak za pierwszym razem. Nową licencję z nowym, wybranym przez Ciebie okresem bezpłatnych aktualizacji można zakupić za 30% niższą cenę niż wersja podstawowa.

Warto również rozważyć zamówienie licencji lub odnowienia z bezpłatnymi aktualizacjami na zawsze, gdyż wtedy problem dostępu do nowych wersji nie istnieje. Można zawsze pobierać i używać najnowsze dostępne wersje. Przypomnę tylko, że Pajączek w pierwszej wersji komercyjnej powstał w 1997 roku, ile to już lat ? Jej… czternaście! Tyle czasu w tak zmiennej dziedzinie informatyki jak Internet, naprawdę mówi wiele o programie.

Przegląd nowości w wersji 5.9.6

 1. Modyfikacja nazwy mapy odsyłaczy w narzędziu edytora mapy uaktualnia pole ID mapy, co ma wpływ na poprawność działania mapy w niektórych przeglądarkach.
 2. Umożliwienie otwierania dokumentów otwartych ze zdalnego serwera przy uruchomieniu programu. Funkcją steruje przełącznik umieszczony w ustawieniach programu na zakładce „Przy starcie”.(pro)
 3. Dokumenty zdalne otwierane z listy poprzednio używanych nie wymagają obecnie podawania hasła, jeśli dokument pochodzi z serwera zdefiniowanego w Pajączku.(pro)
 4. Zmiana sposobu określania typu dokumentu w przypadku wykorzystania kontekstowych podpowiedzi kodu. Obecnie typ jest rozpoznawany dodatkowo również wg rozszerzenia pliku określonego w ustawieniach schematów kolorowania. Dzięki temu możliwe jest korzystanie np. z podpowiedzi CSS w dokumentach o innym rozszerzeniu niż *.css, których rozszerzenie jest przypisane do schematu kolorowania CSS.(pro)
 5. Polecenie zaznaczania całości selektora w obrębie kursora tekstowego (skrót CTRL+’), które znajduje się w menu 'Narzędzia / Nawigacja po dokumencie’ działa obecnie również na bloki kodu PHP lub JS zawarte między znakami { i }.(pro)
 6. Dodane wyróżnianie na liście plików lokalnych i zdalnych, plików aktualnie otwartych w edytorze do edycji. Pliki wyróżniane są pogrubieniem.
 7. Zmiana domyślnego skrótu dla pipety pobierającej kolor z ekranu w oknie palety kolorów na WIN+CTRL+L. Skrót można zmieniać również w ustawieniach programu.
 8. Rozbudowanie o dodatkowe informacje podpowiedzi (dymków) wyświetlanych po ustawieniu myszki nad zakładkami dokumentów.
 9. Dodana opcja w Ustawienia / Przy starcie, pozwalająca na ustawienie czasu (długości w sekundach) wyświetlania podpowiedzi dymkowych do przycisków, itp.
 10. Nowy wygląd okna wstawiania grafiki. Usunięty przycisk „Zdarzenia i atrybuty” i zastąpiony inspektorem dodatkowych zdarzeń i atrybutów, dostępnym bezpośrednio w okienku. Okno przebudowane wg nowej metody z podziałem na rozwijalne kategorie. Podgląd umieszczony w głównym oknie bez konieczności zmiany zakładek. Możliwość dostosowania wielkości obrazka na podglądzie do rozmiaru obszaru podglądu.
 11. Nowy wygląd okna wyszukiwania w dokumencie.
 12. Nowy wygląd okna potwierdzania operacji na serwerze.
 13. Nowy wygląd okna wyboru układu głównego okna Pajączka.
 14. Nowy wygląd okna wstawiania odnośnika. Okno przebudowane wg nowej metody z podziałem na rozwijalne kategorie. Usunięty przycisk „Zdarzenia i atrybuty” i zastąpiony inspektorem dodatkowych zdarzeń i atrybutów, dostępnym bezpośrednio w okienku.
 15. Nowy wygląd okna ustawień (definiowania parametrów logowania) serwerów FTP i WebDAV.
 16. Nowy wygląd okna wstawiania obiektu ActiveX. Okno przebudowane wg nowej metody z podziałem na rozwijalne kategorie. Usunięty przycisk „Zdarzenia i atrybuty” i zastąpiony inspektorem dodatkowych zdarzeń i atrybutów, dostępnym bezpośrednio w okienku.
 17. Nowy wygląd okna ustawień BODY. Okno przebudowane wg nowej metody z podziałem na rozwijalne kategorie. Usunięty przycisk „Zdarzenia i atrybuty” i zastąpiony inspektorem dodatkowych zdarzeń i atrybutów, dostępnym bezpośrednio w okienku. Usunięte wszystkie przestarzałe (deprecated) ustawienia i wyeksponowanie miejsca, gdzie można definiować te ustawienia poprzez styl CSS.
 18. W edytorze sekcji META usunięta zakładka 'Przejścia’.
 19. Nowy wygląd okna tworzenia klas CSS, dostępnego po wciśnięciu przycisku tworzenia klasy w oknie narzędziowym (np. wstawianie odsyłacza).
 20. Nowy wygląd okna zmiany nazwy pliku oraz definiowania wartości liczbowych itp w stylach.
 21. Nowy wygląd okna deklaracji typu dokumentu DTD.
 22. Nowy wygląd okna postępu wykonywania zadania (np. skanowania serwisu).
 23. Nowy wygląd wskazywania plików dołączanych w wymuszony sposób do edycji dokumentów. (pro)
 24. Poprawiony błąd związany z niewłączaniem zawijania wierszy w pierwszym z panelu zawierających edytor w trybie podzielonego okna w sytuacji, gdy program był zamknięty z otwartym dokumentem w stanie podzielonym i z zawijaniem wierszy.
 25. Nowy wygląd okna definicji stylu dla znacznika. Okno przebudowane wg nowej metody z podziałem na kategorie. Dodany podgląd definiowanego stylu oraz generowanego w narzędziu kodu CSS. Możliwość zmiany przeglądarki stosowanej do podglądu CSS.
 26. Nowy wygląd okna wstawiania komentarzy.
 27. Dodanie polecenia pozwalającego na przejście do definicji klasy w arkuszu stylów osadzonym w dokumencie po kliknięciu (CTRL+lewy klawisz myszki) jej nazwy w atrybucie CLASS znacznika lub skrócie klawiszowym przy kursorze ustawionym na nazwie klasy, np. <a class=”odsyla|cz”> gdzie | to pozycja kursora (dowolna wewnątrz atrybutu). Powrót do miejsca wywołania następuje po ponownym wciśnięciu skrótu (ctrl+lmb) w dowolnym miejscu dokumentu. (pro)
 28. Dodanie polecenia pozwalającego na przejście do definicji identyfikatora stylu w arkuszu stylów osadzonym w dokumencie po kliknięciu (CTRL+lewy klawisz myszki) jej nazwy w atrybucie ID znacznika lub skrócie klawiszowym przy kursorze ustawionym na nazwie klasy, np. <a id=”odsyla|cz”> gdzie | to pozycja kursora (dowolna wewnątrz atrybutu). Powrót do miejsca wywołania następuje po ponownym wciśnięciu skrótu (ctrl+lmb) w dowolnym miejscu dokumentu. (pro)
 29. Usunięcie informacji o najstarszym i najnowszym pliku ze statystyk projektu.
 30. Połączenie listy statystyk ogólnych i statystyk zadań do wykonania w jedną wspólną listę w zakładce Statystyki ustawień projektu.
 31. Dodanie polecenia pozwalającego na przejście do definicji funkcji JavaScript, której definicja jest osadzona w dokumencie po kliknięciu (CTRL+lewy klawisz myszki) jej nazwy w atrybucie zdarzenia lub skrócie klawiszowym przy kursorze ustawionym na nazwie funkcji, np. <a onclick=”printwin|dow()”> gdzie | to pozycja kursora (dowolna wewnątrz atrybutu). Powrót do miejsca wywołania następuje po ponownym wciśnięciu skrótu (ctrl+lmb) w dowolnym miejscu dokumentu. (pro)
 32. Zmiana wyglądu inspektora CSS (PRO) i HTML w oknie głównym oraz w okienkach narzędziowych na bardziej przejrzysty z wyraźnie widocznymi kategoriami znaczników/własności CSS.
 33. Poprawka dotycząca przenoszenia plików myszką (dragndrop) w ramach jednego serwera na zakładce „Moje serwery”. Jeśli w katalogu docelowym istniał plik o nazwie przenoszonego pliku, był on bez pytania nadpisywany. Obecnie wyświetlany jest stosowny komunikat.(pro)
 34. Wyłączenie denerwującego dźwięku „pling” w trakcie używania listy podpowiedzi dynamicznych dla języków.
 35. Poprawiony błąd związany z zanikaniem kursora tekstowego na systemach z zainstalowaną przeglądarką MS Internet Explorer wersja 9.
 36. Nowe zakładki dokumentów z obsługą zmiany kolejności dokumentów myszką poprzez ich przenoszenie.
 37. Rozszerzone wyszukiwanie i zamiana uwzględnia na liście filtrów rozszerzeń wyszukiwanych dokumentów listę rozszerzeń definiowaną w ustawieniach / Lista plików / Dokumenty HTML.
 38. Poprawiony błąd związany z niepodświetlaniem linii, w których znajdują się w dokumencie zadania do wykonania.
 39. W narzędziu zamiany tekstu na tabelę dodana opcja umożliwiająca zamianę poszczególnych linii zaznaczonego tekstu na określoną liczbę kolumn przed wygenerowaniem kolejnej kolumny.
 40. Poprawiony sposób generowania nazw dla plików tworzonych na podstawie makrokodów oraz w narzędziu kreatora nowej strony na podstawie szablonu (np. zamiast Main.html -> index.html).
 41. Poprawiony sposób wyświetlania ikon folderów na zakładce „Moje Serwery” w systemie Windows 7.
 42. W ustawieniach edytora na zakładce Dokumenty dodana opcja umożliwiająca włączenie funkcji automatycznego usuwania spacji i tabulatorów z końca wierszy zapisywanego dokumentu. Funkcja domyślnie wyłączona.
 43. W ustawieniach edytora na zakładce Dokumenty dodana opcja umożliwiająca włączenie funkcji automatycznego usuwania spacji i tabulatorów z końca wierszy otwieranego dokumentu. Funkcja domyślnie wyłączona.

S t r o n a   P a j ą c z k a Pobierz wersję Professional Pobierz wersję Standard

7 komentarzy

 1. mono

  Bardzo pozytywne zaskoczenie w tej aktualizacji!

 2. Rafał Płatek

  Dziękuję! Chyba idziemy w dobrym kierunku. Co spodobało Ci się najbardziej w nowej wersji?

 3. OttoK

  Jak wygląda wsparcie dla HTML 5 i CSS 3?
  Czy można liczyć – jeśli tak to kiedy, na aktualizację pajączka dla standardu HTML 5?
  Znacznik meta, znacznik HTML, składnia, informacja o wycofanych lub niepolecanych elementach i atrybutach – to dość istotne informacje, które powinny być dołożone do programu, aby pajączek spełniał oczekiwania i … był na bieżąco.

  1. Rafał Płatek

   Planowane w wersji 6.

 4. gadzeciarz

  mam nadzieję, że wyjdzie kiedyś wersja na androida, chętnie zobaczyłbym działającego pajączka na tablecie.

 5. Ali

  Bardzo fajny program, jednak jeszcze nie rozgryzłam go do końca 🙂

 6. wideofilmowanie wałbrzych

  Program naprawdę fajny. Co prawda musiałem zainstalować windowsa (używam Mac-a) ale warto było. Bardzo ułatwia pisanie. A może jest w planach wersja na osX?

Skomentujesz?

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Rafał Płatek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą CREAM.SOFTWARE RAFAŁ PŁATEK, wpisaną do rejestru ewidencji gospodarczej CEiDG pod numerem NIP 681-112-89-55. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych znajdziesz w polityce prywatności.