Pajączek 5.9.9 ze wsparciem dla HTML 5 – nowa wersja

Postanowiliśmy nie czekać ze wsparciem dla HTML 5 do wersji 6-tej Pajączka.

header bg2 Pajączek 5.9.9 ze wsparciem dla HTML 5 - nowa wersja
4.7/5 - (8 votes)

To już prawdopodobnie ostatnia wersja Pajączka z linii 5.x. Postanowiliśmy nie czekać ze wsparciem dla HTML 5 do wersji 6-tej Pajączka i już teraz publikujemy nowe wydanie naszego flagowego produktu, które pozwala na tworzenie stron w najnowszej specyfikacji języka HTML. Dodatkowo liczne zmiany i poprawki. Zapraszam do przejrzenia szczegółowego opisu zmian w tym artykule.

Dlaczego HTML 5 teraz?

Pajączek wspiera HTML 5Od dłuższego czasu otrzymywaliśmy pytania o wsparcie dla HTML 5 w Pajączku. Zwlekaliśmy planując to wsparcie w wersji 6-tej Pajączka, gdy specyfikacja HTML 5 będzie już dojrzała. Prace na kolejną wersją Pajączka przedłużają się jednak, a specyfikacja spopularyzowała się na tyle, że zdecydowaliśmy się wprowadzić ją jako główną wersję języka HTML wykorzystywanego w Pajączku już teraz, w wersji 5.9.9. Zapraszamy zatem na stronę Pajączka i pobranie najnowszej wersji 5.


Aktualizacja dla posiadaczy ważnej licencji jest bezpłatna. Licencja, dla której bezpłatne aktualizacje już wygasły, może być odnowiona, aby znów korzystać z bezpłatnych aktualizacji. Natomiast nowych użytkowników, którym spodoba się Pajączek, zapraszamy do naszego sklepu online.

Sprawdź czy nadal posiadasz prawo do bezpłatnej aktualizacji

Informacje o nowych funkcjach i zmianach w wersji 5.9.9

Lista zmian w tej wersji obejmuje ok 70 modyfikacji. Poniżej znajdziesz pełną listę tych zmian, a najważniejsze zostaną opisane poniżej w bardziej szczegółowy sposób.

Wsparcie dla HTML 5

HTML 5 jest teraz domyślnym językiem dla tworzonych od nowa dokumentów w Pajączku. Wsparcie obejmuje podpowiedzi kodu dostępne po CTRL+SPACJA w obrębie znacznika, wsparcie w inspektorze znaczników w głównym oknie programu i w oknach edycyjnych znaczników. Możliwe jest wyświetlanie pomocy kontekstowej do znaczników HTML po CTRL+F1 na wybranym znaczniku w edytorze (pomoc pochodzi ze specyfikacji HTML 5). Program obsługuje również weryfikację składni HTML 5, a znaczniki HTML 5 można również umieszczać w dokumencie za pomocą zakładki „Języki programowania”. Schematy kolorowania dostępne w Pajączku również otrzymały definicje znaczników HTML 5, więc będą poprawnie kolorować dokumenty stworzone przy użyciu tej specyfikacji.

Inspektor, podpowiedzi i pomoc do HTML 5 HTML 5 na zakładce Języki oraz sprawdzanie składni

Okienka narzędziowe osadzania znaczników zostały również dostosowane, a okno osadzania filmów i muzyki zostało specjalnie dopasowane do możliwości oferowanych przez HTML 5.

Szybki start dokumentu HTML 5 Osadzanie multimediów w HTML 5 Nowy inspektor znaczników HTML 5

Schematy kolorowania dostosowane do HTML 5 oraz nowy schemat

Schematy kolorowania oferujące kolorowanie HTML zostały wyposażone w definicje znaczników HTML 5. Dodatkowo schemat „HTML+PHP Extended” otrzymał kolorowanie CSS oraz stał się domyślnym schematem programu zamiast dotychczasowego „Dynamic HTML”. W wersji 5.9.9 pojawił się również nowy schemat kolorowania o nazwie „HTML + CSS + Invisible”, który ułatwia edycję tekstu w treści stron WWW poprzez zastosowanie prawie niewidocznej kolorystyki dla znaczników przy wyraźnych, pogrubionych tekstach wyświetlanych na stronie. Dostępne w wersji Professional.

Nowy schemat HTML+CSS+Invisible Nowe okno ustawień edytora i schematów kolorowania

Tester połączeń z serwerami FTP i nowy wygląd okien ustawień

Wszystkie okna ustawień otrzymały odświeżony wygląd, a okno ustawień połączeń FTP, a konkretnie lista serwerów FTP otrzymała nową funkcjonalność. Po pierwsze obok listy dodany został przycisk umożliwiający przetestowanie połączenia ze wszystkimi serwerami na liście w jednym przebiegu, co w przypadku posiadania długiej listy serwerów może być przydatne w utrzymaniu porządku. Wynik testu wyświetlany jest w kolumnie „Status połączenia”. Dodatkowo na liście pojawiła się kolumna „Grupa”, która umożliwia sortowanie listy wg grupy, do której przypisany jest serwer.

Nowe okno ustawień FTP oraz funkcja testowania połączenia Nowe główne okno ustawień Nowe okno ułatwień kodowania PHP

Inne nowe funkcje

Jedną z nowych funkcji jest wprowadzenie w oknie „Szybkiego podglądu” plików z listy plików lokalnych możliwości podglądu plików PDF. Do poprawnego działania wymagana jest zainstalowana i poprawnie zarejestrowana w systemie co najmniej 9-ta wersja programu Adobe Acrobat. Uaktualnione zostały również ikony programu wyświetlane w menu Start i na pulpicie Windows. Dostępne są one obecnie w rozmiarach 32×32, 48×48, 64×64, 128×128 oraz 256×256. Ikony korzystają z pełnej palety kolorów oraz przezroczystości Alfa, dzięki czemu prezentują się dobrze na każdym tle Windows. Narzędzie palety kolorów otrzymało nowy wygląd, jak również wprowadzona została opcja umożliwiająca wyłączenie wyświetlania błędów skryptów JavaScript na wbudowanym podglądzie opartym o MSIE. Przełącznik znajduje się w oknie ustawień programu na zakładce Podgląd.

Szybki podgląd plików PDF Nowe okno palety kolorów Nowe okno konfiguracji skrótów klawiszowych

Pełna lista zmian w wersji 5.9.9

Poniżej przedstawione są wszystkie zmiany w Pajączku 5 NxG, jakie zostały wprowadzone w wersji 5.9.9 w stosunku do wersji 5.9.8:

 1. Poprawka błędu powodującego niemożliwość otworzenia dokumentu zdalnego z FTP w momencie, gdy w kolejce uruchomiona było zadanie pobierania lub ściągania pliku z innego serwera FTP.
 2. Poprawka w oknach edytorów znaczników TABLE, TD, TH, SCRIPT, które utrudniały reedycję tych znaczników informując o braku pliku definicyjnego. Przeoczenie podczas modyfikacji wyglądu okienek.
 3. Nowy wygląd okna edytorka Unicode.
 4. Nowy wygląd okna listy zadań do wykonania w dokumencie lub projekcie.
 5. Nowy wygląd okna wstawiania kolorów i palety kolorów.
 6. Nowy wygląd okienka wieloschowka.
 7. Włączenie możliwości sortowania listy zdefiniowanych w ustawieniach serwerów również po adresie serwera i nazwie użytkownika.
 8. Nowy wygląd okna ustawień ogólnych programu.
 9. Nowy wygląd okna ustawień edytora i dokumentów.
 10. Nowy wygląd okna ustawień połączeń sieciowych i konfiguracji serwerów.
 11. Nowy wygląd okna ustawień dotyczących uzupełniania znaczników, podpowiedzi i formatowania kodu.
 12. Nowy wygląd okna ustawień dodatkowych narzędzi.
 13. Nowy wygląd okna ustawień zawartości pasków i menu oraz skrótów klawiszowych.
 14. Poprawka edytora map, który powodował błędy przy bardzo rozbudowanych mapach.
 15. Poprawka błędu powodującego AV w momencie uruchamiania wyszukiwania i zamiany z poziomu menu wybranego projektu.
 16. Po wciśnięciu skrótu klawiszowego aktywującego skróty makrokodów (domyślnie CTRL+J), na pasku stanu wyświetlany jest stosowny komunikat.
 17. Poprawka błędu powodującego AV w momencie uruchamiania konwertera polskich znaków czy funkcji sprawdzania pisowni z poziomu menu wybranego projektu.
 18. Poprawka w obsłudze skrótów klawiszowych makrokodów. Dotychczas nie działały skróty, które były już przypisane do innych poleceń głównych programu.
 19. Nowy wygląd okienek sprawdzania pisowni.
 20. Dodana informacja o rozmiarze pliku do dymku z informacjami o dokumencie, który jest wyświetlany nad zakładką dokumentu.
 21. Poprawiony błąd w odczytywaniu dokumentów UTF przy włączonej opcji usuwania zbędnych spacji z końca wierszy przy odczycie.
 22. Poprawiony błąd w edytorze tabel przy ustalaniu wymiarów tabeli za pomocą narzędzia szybka tabela.
 23. Poprawiony błąd w wyszukiwarce plików na dolnym panelu, który powodował, że dwuklik na znalezionym pliku nie otwierał go do edycji lecz wyświetlał komunikat błędu.
 24. Polecenie „Wyszukaj pliki lub foldery” z paska narzędzi listy plików lokalnych uwzględnia już bieżący katalog, jako źródłowy dla uruchamianego wyszukiwania plików.
 25. Poprawiony błąd Access Violation w przypadku uruchamiania Rozszerzonego wyszukiwania i zamiany z poziomu paska narzędzi listy plików lokalnych w sytuacji, gdy na liście plików nie był wybrany żaden element.
 26. Wbudowanie narzędzia do automatycznej aktualizacji wersji programu. Narzędzie jest uruchamiane poprzez polecenie sprawdzenia nowej wersji. Jeśli nowa wersja jest dostępna, program umożliwia jej pobranie i aktualizację posiadanej licencji.
 27. Poprawka w Rozszerzonym wyszukiwaniu i zamianie, dzięki której program wyszukuje już poprawnie w źródłach będących listą folderów i uwzględnia ignorowane pliki lub foldery.
 28. Poprawka w funkcji „Publikuj bieżący w sieci”, która uniemożliwiała publikację plików z serwisów zlokalizowanych w głównym katalogu dysku (np. D:\).
 29. Dodane nowe profile weryfikowania składni do mechanizmu analizy składni online za pomocą parsera W3C.
 30. Pytanie o wyłączenie podświetlania nawiasów i błędów pisowni dotyczy obecnie tylko funkcji otwierania dokumentów, a nie innych funkcji, które analizują dokument, jak np. rozszerzonego wyszukiwania i zamiany.
 31. W przypadku niepoprawnej instalacji, gdy program nie potrafił znaleźć plików konfiguracyjnych schematów kolorowania czy informacji o językach znacznikowych, funkcjonowanie programu nie było stabilne i nie działały niektóre funkcje zależne od tych plików. Obecnie w takim przypadku program proponuje skopiowanie plików konfiguracyjnych na właściwe miejsce.
 32. Zaktualizowane schematy kolorowania o znaczniki, atrybuty i zdarzenia obecne w specyfikacji HTML 5. Dotyczy schematów: Dynamic HTML, HTML+ASP, HTML+ColdFusion, HTML+CSS, HTML+JavaScript, HTML+JSP, HTML+PHP extended, HTML+PHP simple, HTML+PHP+CSS, HTML+PHP+PostNuke, HTML+PHP+Smarty, HTML+VBScript, PajMacroCodes, Perl+HTML, Plain text.
 33. Dodane wsparcie dla HTML 5 w postaci dostępności znaczników, atrybutów i zdarzeń ze specyfikacji HTML 5 w narzędziu podpowiada kodu (np. skrócie CTRL+spacja wewnątrz znacznika).
 34. Dodane wsparcie dla HTML 5 w postaci dostępności znaczników, atrybutów i zdarzeń ze specyfikacji HTML 5 w narzędziu inspektora znaczników i inspektora głównego okna.
 35. Dodane wsparcie dla HTML 5 w postaci dostępności znaczników, atrybutów i zdarzeń ze specyfikacji HTML 5 na zakładce „Języki programowania” głównego okna programu.
 36. Dodane wsparcie dla HTML 5 w postaci możliwości weryfikacji składni dla dokumentów HTML 5.
 37. Dodana specyfikacja HTML 5 do dokumentacji instalowanych wraz z Pajączkiem i dostępnych w menu Pomoc oraz w postaci pomocy kontekstowej dla znacznika po wciśnięciu CTRL+F1 na znaczniku w kodzie.
 38. Poprawka w funkcji wysyłającej zgłoszenia błędów do naszego systemu raportowania błędów.
 39. Zmiana języka dla domyślnie tworzonych dokumentów na HTML 5.
 40. Inne, mniej widoczne poprawki związane z HTML 5.
 41. Dodanie kolorowania CSS do schematu „HTML+PHP Extended”.
 42. Usunięcie wsparcia dla biblioteki Alladyn Lite (pro).
 43. Rozpoznawanie kodowania dokumentu przy odczycie i zapisie na podstawie <meta charset..> specyficznego dla HTML 5.
 44. Poprawne definiowanie kodowania dokumentu przez narzędzie META dla dokumentów typu HTML 5.
 45. Pierwsze użycie funkcji „Znajdź następny” klawisz F3, zawsze wyszukiwało „do tyłu” dokumentu. Obecnie kierunek ten odczytywany jest z rejestru zgodnie z ustawieniem okna wyszukiwania prostego.
 46. Zmiana wykorzystywanego pola w meta z 'Authoring-tool’ na 'Generator’ dla informacji o narzędziu.
 47. Polecenie menu podręcznego edytora w trybie wysiwyg nie ukrywa już polecenia „Popraw znacznik w narzędziu”.
 48. Poprawione zachowanie podglądu wbudowanego opartego o MSIE, który czasami powodował zanikanie kursora w edytorze.
 49. Poprawione działanie funkcji podpowiedzi do atrybutów, która nie potrafiła na systemach 64 bitowych, ustawiać pozycji na liście na bazie pierwszych znaków wprowadzonych przez użytkownika po otworzeniu listy.
 50. Domyślna zawartość podręcznego menu edytora zawiera obecnie polecenia obsługi schowka Windows na głównym poziomie menu.
 51. Usprawnione wyszukiwanie przeglądarek zainstalowanych w systemie w celu udostępnienia ich jako zewnętrzny podgląd.
 52. Nowe funkcje okna osadzania multimediów (menu Narzędzia / Grafika i multimedia / Osadzanie multimediów). Obecnie za pośrednictwem okna można wstawiać filmy i muzykę z wykorzystaniem znaczników <video> oraz <audio> języka HTML w specyfikacji HTML 5.
 53. W przypadku reedycji znacznika za pomocą polecenia „Popraw znacznik w narzędziu” (skrót klawiszowy F5) dla znaczników, które nie posiadają własnego okna edycyjnego, nie jest już wyświetlany komunikat z propozycją użycia inspektora w głównym oknie programu lecz wyświetlane jest modalne okno inspektora.
 54. Zmiana sposobu automatycznego uzupełniania atrybuty ALT znacznika IMG z postaci „[ Rozmiar: n bajtów ]” na: „Nazwa_Pliku_Bez_Rozszerzenia (n kB)”.
 55. Jeśli w oknie wstawiania obrazka IMG podano parametr TITLE (tytuł obrazka), to w przypadku automatycznego uzupełniania atrybutu ALT, tytuł jest wpisywany również do ALT.
 56. Program nie zgłasza już komunikatu o nadpisywaniu plików ADD przy publikowaniu dokumentów za pośrednictwem kolejki FTP.
 57. Usunięcie pozycji „Promuj Pajączka” z menu „Pomoc online”.
 58. W oknie ustawień serwerów FTP na liście serwerów FTP dodano kolumnę grupa, która umożliwia sortowanie listy wg grupy, do której przypisany jest serwer.
 59. W oknie „Szybkiego podglądu” plików z listy plików lokalnych dodano możliwość podglądu plików PDF. Do poprawnego działania wymagana jest zainstalowana i poprawnie zarejestrowana w systemie co najmniej 9-ta wersja programu Adobe Acrobat.
 60. Zmiana domyślnego schematu kolorowania z „Dynamic HTML” na „HTML+PHP Extended”.(Pro)
 61. W oknie ustawień serwerów FTP dodany został przycisk umożliwiający przetestowanie połączenia ze wszystkimi serwerami na liście w jednym przebiegu.
 62. W oknie ustawień serwerów FTP na liście serwerów FTP dodano kolumnę „Status połączenia” gdzie przechowywana jest informacja na temat poprawności połączenia z serwerem.
 63. Wprowadzenie modyfikacji, która wyłącza wyświetlanie okna powiadomień o błędach w skryptach JS w podglądzie budowanym opartym o MS Internet Explorer. Można ponownie włączyć wyświetlanie tych komunikatów za pomocą opcji w Ustawienia / Podgląd.
 64. Poprawka, która powoduje, że rozmiar okna niezmaksymalizowanego jest zachowywany między sesjami programu niezależnie od tego, czy poprzednia sesja była zamknięta w trybie pełnoekranowym, czy nie.
 65. Dodana nowa funkcja pozwalająca na zapis i odczyt tzw. sesji edytora, czyli listy otwartych w edytorze dokumentów. Sesje można zapisywać pod wybraną przez siebie nazwą i szybko ładować poprzez przygotowane dla obsługi sesji okno. Polecenia zapisu i odczytu sesji znajdują się w menu Plik oraz pod prawym przyciskiem myszki na liście zakładek dokumentów. Dostępne w wersji Professional.
 66. Nowy schemat kolorowania o nazwie „HTML + CSS + Invisible”, który ułatwia edycję tekstu w treści stron WWW poprzez zastosowanie prawie niewidocznej kolorystyki dla znaczników przy wyraźnych, pogrubionych tekstach widocznych w przeglądarce. Dostępne w wersji Professional.
 67. Nieznacznie zmodyfikowane okno wyświetlające podpowiedzi dymkowe do kodu.
 68. Uaktualnione ikony programu. Dostępne są obecnie w rozmiarach 32×32, 48×48, 64×64, 128×128 oraz 256×256. Ikony korzystają z pełnej palety kolorów oraz przezroczystości Alfa, dzięki czemu prezentują się dobrze na każdym tle Windows.
 69. Poprawka związana z przesyłaniem nowych plików na serwery FTP poprzez kolejkę plików. Gdy w ustawieniach serwera nie było podane hasło, a plik był wgrywany po raz pierwszy, program wpadał w nieskończoną pętlę.
 70. Od bieżącej wersji szyfrowanie SSL połączeń FTP jest również dostępne w wersji Standard.

Informacje o aktualizacji dla posiadaczy licencji na wcześniejsze wersje

Może się zdarzyć, że Twoja licencja nie umożliwia już darmowej aktualizacji do tej najnowszej wersji. Jeśli chcesz to sprawdzić, przygotowaliśmy specjalną stronę, gdzie można te informacje uzyskać, podając swój identyfikator licencji:

Sprawdź czy nadal posiadasz prawo do bezpłatnej aktualizacji

Możesz to również sprawdzić w samym programie. Od wersji 5.9.4 wprowadziliśmy mechanizm, który pozwala na sprawdzenie prawa do bezpłatnej aktualizacji bezpośrednio z programu z poziomu okna „O programie” oraz w momencie wyświetlania informacji o dostępności nowej wersji.

Jeśli Twój okres bezpłatnych aktualizacji nadal jest ważny, możesz po prostu pobrać najnowszą wersję i bezpłatnie zaktualizować posiadane przez Ciebie starsze wydanie do tej najnowszej wersji i aktywować ją za pomocą posiadanych kodów odblokowujących.

W przypadku, gdyby okres bezpłatnych aktualizacji dla Twojej licencji już się skończył, możesz nadal korzystać z poprzednio zainstalowanej i aktywowanej wersji programu, gdyż wszystkie licencje są bezterminowe (limitowany jest jedynie dostęp do nowych wersji przez wybrany przez siebie okres czasu). Możesz również, co jest zdecydowanie dobrym pomysłem, zamówić odnowienie licencji.

Przygotowaliśmy specjalną ofertę dla użytkowników Pajączka, dzięki której za odnowienia nie trzeba płacić pełnej kwoty, jak za pierwszym razem. Nową licencję z nowym, wybranym przez Ciebie okresem bezpłatnych aktualizacji można zakupić za znacznie niższą cenę niż wersja podstawowa.

Warto również rozważyć zamówienie licencji lub odnowienia z bezpłatnymi aktualizacjami na zawsze, gdyż wtedy problem dostępu do nowych wersji nie istnieje. Można zawsze pobierać i używać najnowsze dostępne wersje. Przypomnę tylko, że Pajączek w pierwszej wersji komercyjnej powstał w 1997 roku i tamtej chwili jest bezustannie rozwijany. Zapraszamy!Skomentujesz?

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Rafał Płatek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą CREAM.SOFTWARE RAFAŁ PŁATEK, wpisaną do rejestru ewidencji gospodarczej CEiDG pod numerem NIP 681-112-89-55. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych znajdziesz w polityce prywatności.