Poprawne WWW część 1 – weryfikacja odsyłaczy

header bg2 Poprawne WWW część 1 - weryfikacja odsyłaczy
Rate this post

W dolnej części okna głównego Pajączka 5 NxG znajduje się tzw. panel wyników, który oprócz prezentacji wyników działania różnych funkcji Pajączka pozwala również na wykonywanie kilku różnych zadań dodatkowych m.in. sprawdzania poprawności odsyłaczy.

Przechodząc na zakładkę Poprawność odsyłaczy mamy dostęp do funkcji pozwalających na sprawdzenie poprawności połączeń do innych dokumentów. Możliwe jest sprawdzanie aktualnie otwartego dokumentu, bądź wszystkich dokumentów w aktualnie otwartym Serwisie. Osobno sprawdzane są odnośniki zdalne do plików spoza serwisu (z uwagi na ewentualną konieczność połączenia z Internetem).

Uwaga
Nie jest możliwe sprawdzanie poprawności odsyłaczy w dokumentach edytowanych zdalnie (otwartych bezpośrednio z serwera FTP)

Zakres odsyłaczy weryfikowanych za pomocą tego narzędzia obejmuje:

  • inne dokumentów HTML i podobnych,
  • obrazki,
  • dołączone arkusze CSS, dokumenty HTML,
  • skrypty JavaScript, VBScript,
  • obiekty osadzonych, jak np. aplety Java czy animacje Flash, itp.
  • jak również pliki dołączane w skryptach typu server-side (np. za pomocą instrukcji include w jęz. PHP)!

Sprawdzanie poprawności odsyłaczy w edytowanym dokumencie

Sprawdzanie odsyłaczy w bieżącym dokumencie można uruchomić na dwa sposoby:

  • za pomocą z Menu głównego/Narzędzia i polcenia Weryfikacja kodu
  • z poziomu zakładki Poprawność odsyłaczy znajdującej się na dolnym panelu.

Uwaga!
Z uwagi na ewentualną konieczność połączenia z Internetem, co może bardzo wydłużyć proces weryfikacji, za pomocą tej opcji nie będą sprawdzane odnośniki zdalne (podane za pomocą bezwzględnego adresu, np. http://www.pajaczek.pl/index.php). Możesz natomiast osobnym przyciskiem wywołać weryfikację zdalnych odsyłaczy.

Sprawdzanie poprawności odsyłaczy w bieżącym Serwisie

Sprawdzanie odsyłaczy w bieżącym Serwisie (wybranym na zakładce Moje serwisy z panelu po lewej) obejmuje wszystkie dokumenty umieszczone w folderach należących do wybranego Serwisu. Narzędzie można uruchomić z poziomu Menu głównego/Serwisy poleceniem Weryfikacja odnośników.

Uwaga!
Z uwagi na ewentualną konieczność połączenia z Internetem, co może bardzo wydłużyć proces weryfikacji, za pomocą tej opcji nie będą sprawdzane odnośniki zdalne (podane za pomocą bezwzględnego adresu, np. http://www.pajaczek.pl/index.php). Możesz natomiast osobnym przyciskiem wywołać weryfikację zdalnych odsyłaczy.

Sprawdzanie poprawności zdalnych odnośników

Sprawdzanie zdalnych odsyłaczy obejmuje wszystkie odnośniki, których adres jest adresem URL (z ang. Universal Resource Locator – uniwersalny lokalizatr zasobu), składającym się z nazwy protokołu, adresu hosta (IP lub nazwa domeny) oraz nazwy dokumentu (np. http://www.pajaczek.pl/index.php).

Aby uruchomić weryfikację odnośników zdalnych, otwórz dolny panel wyników (np. skrótem ALT+F9), a następnie kliknij przycisk Weryfikacja zdalnych odnośników.

Uwaga!
Sprawdzanie zdalnych odnośników może bardzo się wydłużyć jeśli sieć będzie bardzo obciążona lub odpowiedzi od serwerów będą przychodziły z dużym opóźnieniem. Do uruchomienia tej opcji konieczne jest aktywne połączenie sieciowe.

Wyniki sprawdzania poprawności odnośników

Wyniki działania narzędzia prezentowane są na liście w zakładce Poprawność odsyłaczy na dolnym panelu wyników. Okno wyników zawiera sześć kolumn:

lewa kolumna – ikona z kulką informuje o typie komunikatu:

zielona kulka – informacja o poprawnym odnośniku,

czerwona kulka – informacja o niepoprawnym odnośniku,

niebieska kulka – informacja o niesprawdzaniu odnośnika (np. jeśli to odnośnik zdalny, a sprawdzane są tylko lokalne),

Żródło – ścieżka dostępu i nazwa pliku w którym sprawdzano odnośniki

Tytuł – Tytuł dokumentu (zawarty pomiędzy znacznikami i w danym dokumencie. Pokazywanie tytułów, które spowalnia nieco proces wyszukiwania, można wyłączyć w menu z prawej strony okna.

Odnośnik – odnośnik,który poddano weryfikacji

Rodzaj powiązania – informuje o typie odnośnika (do dokumentów, grafik, arkuszy stylów itd.)

Efekt weryfikacji – informuje o poprawności, bądź niepoprawności odnośnika.

Wyświetlaj tytuły dokumentów
Za pomocą tego przycisku możesz włączyć wyświetlanie tytułów dokumentów (zawartych w dokumentach pomiędzy znacznikami i ). Spowalnia to nieco proces wyszukiwania. Tytuły umieszczone będą z kolumnie „Tytuł”.

Eksportowanie wyników sprawdzania poprawności odsyłaczy

Aby wyeksportować wyniki sprawdzania poprawności odsyłaczy, skorzystaj z przycisków na menu z prawej strony okna wyników. Dane możesz eksportować do:

  • pliku w formacie HTML
  • pliku w formacie TXT

Skomentujesz?

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Rafał Płatek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą CREAM.SOFTWARE RAFAŁ PŁATEK, wpisaną do rejestru ewidencji gospodarczej CEiDG pod numerem NIP 681-112-89-55. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych znajdziesz w polityce prywatności.