Przekreślone znaczniki HTML DEPRECATED w Pajączku

header bg2 Przekreślone znaczniki HTML DEPRECATED w Pajączku
Rate this post

Autor artykułu: SANTANA

Kilkakrotnie spotkałam się z pytaniami o przekreślone w Pajączku znaczniki i atrybuty. Ten artykuł jest o zastępowaniu zaniechanych w specyfikacji HTML 4 znaczników i atrybutów stylami.

W najnowszej specyfikacji HTML kilkanaście znaczników i wiele atrybutów znaczników zostało oznaczone statusem „deprecated”. W tłumaczeniu można to napisać „przestarzałe”. Organizacja nadzorująca specyfikacje (W3C.org) sugeruje w ten sposób, że w przyszłych specyfikacjach elementy oznaczone jako „przestarzałe” mogą przestać być obecne. Należy zatem takich znaczników i atrybutów używać ostrożnie. Alternatywą dla przestarzałych elementów są najczęściej style, które pozwalają bardziej swobodnie operować wyglądem elementów strony. Pajączek 2000 wspiera HTML w najnowszej specyfikacji i przekreślając niektóre znaczniki atrybuty ostrzega użytkownika o niewskazanym użyciu takich elementów.

Przejdźmy teraz do konkretów. Na początek znacznik BODY – nie, nie jest przestarzały, ale do zaniechanych w specyfikacji HTML 4 należą niektóre jego atrybuty. Zobaczymy teraz, jak zastąpić je stylami.

BACKGROUND – powtarzalne tło strony:


<BODY STYLE="background-image: url(jakis_obrazek.gif)"> treść 
dokumentu </BODY>

BGCOLOR – kolor tła dokumentu:

<BODY STYLE="backround-color: #005780"> treść dokumentu 
</BODY>

TEXT – kolor tekstu dokumentu:

<BODY STYLE="color: #000000"> treść dokumentu </BODY>

Atrybuty LINK, ALINK i VLINK – kolor odnośników, odnośników aktywnych i odnośników odwiedzonych zastępujemy pseudoklasami: A:LINK, A:ACTIVE, A:VISITED.

Zobaczmy teraz, jak będzie wyglądał arkusz stylów zagnieżdżony w dokumencie HTML, złożony z wymienionych elementów:

<HTML> 
<HEAD> 
<STYLE TYPE="text/css">
BODY { 
  background-image : url(jakis_obrazek.gif); 
  background-color : #005780; 
  color : #000000; 
} 
A:LINK { 
  color : #000000; 
} 
A:ACTIVE { 
  color : #CC0033; 
} 
A:VISITED { 
  color : #FFFFFF; 
}
</STYLE> 
</HEAD> 
<BODY> 
treść dokumentu 
</BODY> 
</HTML>

Przejdźmy teraz do znacznika FONT zaniechanego w specyfikacji HTML 4 wraz z atrybutami COLOR, FACE i SIZE. Ustanawiał on czcionkę dla tekstu – kolor, rodzaj czcionki i jej rozmiar. Użyję w tym przykładzie znacznika DIV:

<DIV STYLE="color: #000080; font-family: Verdana; font-size: 
8pt"> jakiś tekst </DIV>

Zagnieżdżony arkusz stylów:

<HTML> 
<HEAD> 
<STYLE TYPE="text/css"> 
DIV { 
  color : #000080; 
  font-family : Verdana; 
  font-size : 8pt; 
} 
</STYLE> 
</HEAD> 
<BODY> 
<DIV> jakiś tekst </DIV> 
</BODY> 
</HTML>

Lub przy użyciu klasy:

<HTML> 
<HEAD> 
<STYLE TYPE="text/css"> 
.text { 
  color : #000080; 
  font-family : Verdana; 
  font-size : 8pt; 
} 
</STYLE> 
</HEAD> 
<BODY> 
<DIV CLASS="text"> jakiś tekst </DIV> 
</BODY> 
</HTML>

Pokażę jeszcze jak zastąpić znacznik CENTER, który służył do wyśrodkowania elementów na stronie:

<HTML> 
<HEAD> 
<STYLE TYPE="text/css"> 
.centered { 
  text-align: center; 
} 
</STYLE> 
</HEAD> 
<BODY> 
<DIV CLASS="centered"> jakiś element wyśrodkowany </DIV> 
</BODY> 
</HTML>

Myślę, że na początek wystarczy – wiemy już, jak „omijać” przestarzałe znaczniki i atrybuty i zastępować je stylami w przypadku określania wyglądu naszej strony – tła, koloru odnośników i formatowania tekstu. Takich znaczników jest oczywiście więcej.

Zainteresowanym polecam korzystanie z pomocy Pajączka, gdzie znajdziecie opis każdego znacznika i atrybutu wraz ze wskazaniem sposobu zastąpienia zaniechanych stylami oraz książek o CSS wydawanych przez wydawnictwo „Helion”.

pozdrawiam,
Santana

Skomentujesz?

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Rafał Płatek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą CREAM.SOFTWARE RAFAŁ PŁATEK, wpisaną do rejestru ewidencji gospodarczej CEiDG pod numerem NIP 681-112-89-55. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych znajdziesz w polityce prywatności.