Wbudowany podgląd w Pajączku i Galerniku w trybie dowolnej wersji IE od 8 do 11

Pajączek i Galernik umożliwiają podgląd edytowanych dokumentów we wbudowanej w program przeglądarce. Podgląd dostępny jest na zakładce "Przeglądanie". Możliwe jest korzystanie z przeglądarki MS Internet Explorer lub Mozilla (Firefox). Gdy w systemie zainstalowana jest wersja 8 lub nowsza przeglądarki Microsoftu, Pajączek wyświelta podgląd w trybie IE7. Jak temu zaradzić?

header bg2 Wbudowany podgląd w Pajączku i Galerniku w trybie dowolnej wersji IE od 8 do 11
4.7/5 - (3 votes)

Jak wyjaśnia Microsoft, ze względu na konieczność zachowania kompatybilności, przy zainstalowanym w systemie Internet Explorer w wersji 8+, wbudowana w aplikacje przeglądarka (kontrolka Webbrowser) korzysta domyślnie z trybu IE7 jako standardowego trybu renderowania stron. Efekt działania tej „funkcji” można dostrzec próbując porównywać wygląd strony na wbudowanym w Pajączka podglądzie oraz w zewnętrznej przeglądarce MSIE. W przypadku używania co bardziej skomplikowanych stylów, wygląd dokumentów może się różnić. To właśnie efekt domyślnego stosowania przez IE8 i nowsze trybu renderowania IE7 wewnątrz aplikacji korzystających z osadzonych przeglądarek.

Ten problem można rozwiązać dwojako: ad hoc lub permanentnie. Pierwszy sposób pozwalający na przełączenie sposobu renderowania strony na zgodny z wybraną wersją np. IE8/9/11, IE7 lub nawet IE6, to wykorzystanie specjalnego znacznika META, który instruuje przeglądarkę, jakiego mechanizmu ma używać. Dodając w sekcji META edytowanego dokumentu następujący kod, można sterować renderowaniem strony:

<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=11" />

Zastępując fragment „IE=11” innymi wartościami, np. „6” lub „7” można wywoływać podgląd w trybie IE6 lub IE7.

Jeśli jednak chcielibyśmy na zawsze wyłączyć renderowanie w trybie IE7 na wbudowanym w Pajączka lub Galernika podglądzie tak, aby strona wyglądała tak, jak w samodzielnie uruchomionej przeglądarce IE11, należy wprowadzić pewne zmiany do rejestru Windows, które poinstruują przeglądarkę, aby dla tych programów i używanej przez nie wbudowanej kontrolki przeglądania, zawsze używany był tryb renderowania zgodny z IE11 W tym celu trzeba utworzyć w rejestrze nowy klucz i wprowadzić do niego nowe wartości:

[(HKEY_CURRENT_USER or HKEY_LOCAL_MACHINE)\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_BROWSER_EMULATION] 
"Pajaczek.exe" = dword 11001 (Hex: 0x2af9)
"Galernik.exe" = dword 11001 (Hex: 0x2af9)

Aby używać domyślnie trybu IE7:

[(HKEY_CURRENT_USER or HKEY_LOCAL_MACHINE)\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_BROWSER_EMULATION] 
"Pajaczek.exe" = dword 7000 (Hex: 0x1B58)
"Galernik.exe" = dword 7000 (Hex: 0x1B58)

Powyższe zmiany w rejestrze należy wprowadzać przy wyłączonym programie Pajączek i Galernik. Odniosą one skutek dopiero po ponownym uruchomieniu programów.

Skomentujesz?

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Rafał Płatek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą CREAM.SOFTWARE RAFAŁ PŁATEK, wpisaną do rejestru ewidencji gospodarczej CEiDG pod numerem NIP 681-112-89-55. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych znajdziesz w polityce prywatności.