Historia wersji programu Galernik

Pierwsza wersja Galernika ukazała się w 2006 roku. Od tamtej pory program był już kilkukrotnie aktualizowany i wprowadzane były do niego nowe funkcje oraz szablony. Zapraszamy do przejrzenia historii rozwoju wersji programu, jeśli jest to dla Ciebie interesujące. Niniejsza strona zawiera przegląd zmian w kolejnych wersjach programu począwszy od pierwszej historycznie wersji z 2006 roku.

Galernik NxG

Historia wersji 1.6.2
Wersja wprowadzona 12 grudnia 2012 roku. Zmiany w tej wersji w stosunku do 1.6.1:
 1. Zmiana domyślnej wielkości okna głównego programu.
 2. Dopasowanie wyglądu głównego okna do systemów, gdzie stosowane są duże czcionki, a nie tylko standardowe. W przypadku dużych czcionek niektóre ikony w głównym oknie programu nie były widoczne.
 3. Zmiany niektórych przycisków na nowszy model 😉
 4. Zmiana układu strony opisu galerii.
 5. Automatyczne dopasowanie podglądu szablonu do rozmiaru okna programu.
 6. Inne mniejsze zmiany kosmetyczne i poprawki.
Historia wersji 1.6.1
Wersja wprowadzona 29 listopada 2012 roku. Zmiany w tej wersji w stosunku do 1.6.0:
 1. Poprawiony błąd powodujący, że obrazy nie były obracane automatycznie wg informacji zawartej w danych EXIF.
 2. Dodany komunikat wyjaśniający przyczynę niemożliwości obrócenia zdjęcia w przypadku otwarcia zdjęcia z nośnika tylko do odczytu lub w wypadku plików oznaczonych atrybutem "tylko do odczytu".
 3. Dodane wsparcie dla połączeń szyfrowanych FTP (SSL). W ustawieniach serwera FTP należy zdefiniować typ szyfrowania dla wybranego serwera.
 4. Zmieniony sposób aktywacji nowej wersji programu. Jeśli program może zweryfikować ważność identyfikatora licencji, nie jest konieczne ponowne odblokowywanie.
 5. Wbudowanie narzędzia do automatycznej aktualizacji wersji programu. Narzędzie jest uruchamiane poprzez polecenie sprawdzenia nowej wersji. Jeśli nowa wersja jest dostępna, program umożliwia jej pobranie i aktualizację posiadanej licencji.
 6. Automatyczne obracanie zdjęć wg danych EXIF działa już poprawnie.
 7. Nowy schemat o nazwie "Simple white".
 8. Poprawiony błąd związany z niepoprawnym ustawianiem wymiarów dużych obrazków na stronie wyświetlającej duży obrazek w sytuacji, gdy w ustawieniach schematu zaznaczono, że obrazki duże nie są przetwarzane tylko kopiowane w oryginalnej postaci. Skutkowało to brakiem wyświetlania dużego obrazka.
 9. Poprawiony błąd związany z niewyświetlaniem w galeriach na podstawie niektórych szablonów, ikon powrotu do listy miniatur oraz powrotu do miniatur dla dużych obrazów, jeśli zdefiniowano.
 10. Na zakładkach edycji szablonów dokumentów dla dużych obrazów oraz listy miniatur dodano przycisk umożliwiający wstawianie zmiennych EXIF odczytanych z obrazka. Dzięki temu możliwe jest np. wstawienie pod dużym obrazem pełnej tabeli EXIF lub użycie wybranych zmiennych jako podpisu pod duży obraz lub miniaturkę.
 11. Na zakładce "Opis galerii" w polu, które służy jako szablon opisu dla obrazów nie posiadających własnych opisów, dodano przyciski umożliwiające wstawienie kilku typów zmiennych w tym również danych EXIF.
 12. Na zakładce "Lista grafik" powiększono pole "Podpis obrazka" oraz dodano obok przyciski pozwalające na wstawienie kilku typów zmiennych, które można wykorzystać jako opis, w tym również danych EXIF.
 13. Dodana funkcja umożliwiająca eksport szablonu do pliku archiwum o rozszerzeniu *.stz, jak również możliwość przesłania tego pliku na serwer producenta Galernika w celu np. udostępnienia innym użytkownikom.
 14. Dodana funkcja umożliwiająca import szablonu z pliku archiwum szablonu o rozszerzeniu *.stz zapisanego wcześniej lub pobranego od producenta.
Historia wersji 1.6.0
Wersja wprowadzona 14 sierpnia 2012 roku. Zmiany w tej wersji w stosunku do 1.5.1:
 1. Rozwiązany problem związany ze zbyt długim generowaniem miniatur w przeglądarce grafik.
 2. Poprawiony błąd powodujący, że nie można było uruchomić podglądu galerii w zewnętrznej przeglądarce po wygenerowaniu galerii.
 3. Poprawka błędu "List index out of bounds" występującego czasami podczas generowania galerii zdjęć.
 4. Poprawiony błąd "Floating point division by zero" generowany przez osadzoną w programie kontrolkę MSIE, która po aktualizacji systemu do Internet Explorer 9 zaczęła komunikować błędy.
 5. Poprawiony błąd 'Access Violation' wyświetlający się na niektórych systemach przy uruchamianiu programu.
 6. Poprawiony błąd powodujący zawieszanie się programu na niektórych systemach z Windows Vista lub Windows 7 64 bity.
 7. Poprawiony błąd powodujący zawieszanie programu podczas sprawdzania aktualności wersji na nowych wersjach Windows.
 8. Poprawiony błąd powodujący wyświetlanie komunikatu błędu programu po aktywacji.
 9. Nowy szablon galerii zdjęć typu Lightbox, gdzie zdjęcia wyświetlane są w ramach tej samej strony, a nie podstron. Nazwa LightBox Black.
 10. Nowy szablon galerii zdjęć typu Lightbox, gdzie zdjęcia wyświetlane są w ramach tej samej strony, a nie podstron. Nazwa LightBox White.
 11. Nowy szablon galerii zdjęć typu Lightbox, gdzie zdjęcia wyświetlane są w ramach tej samej strony, a nie podstron. Dodatkowo zawiera abstrakcyjne tło strony. Nazwa LightBox with Background.
 12. Nowy szablon galerii zdjęć, gdzie zdjęcia wyświetlane są na pełny obszar przeglądarki i z automatycznym dostosowaniem do rozmiaru okna bez ładowania do postron. Miniatury prezentowane są na przewijalnym panelu. Nazwa Fullscreen.
 13. Nowy wygląd okna o programie.
 14. Nowy wygląd okna dodawania słowa kluczowego.
 15. Nowy wygląd okna wyboru folderu katalogów programu.
 16. Nowy wygląd okna przeglądarki plików graficznych.
 17. Nowy wygląd przycisków w oknie podglądu pełnoekranowego obrazów.
 18. Nowy wygląd okna potwierdzenia nadpisania plików zdalnych przy publikacji.
 19. Nowy wygląd przycisku w oknie rotacji plików JPG.
 20. Nowy wygląd okna ustawień programu.
 21. Nowy wygląd okna ustawień serwera FTP do publikacji.
 22. Nowy wygląd okna podpowiedzi i sztuczek.
 23. Nowy wygląd okna informacji o wersji testowej.
 24. Nowy wygląd okna podglądu znaku wodnego.
Historia wersji 1.5.1.4

Wersja wprowadzona 5 stycznia 2012 roku. Zmiany w tej wersji w stosunku do 1.5.1.3:

 1. Kolejne poprawki w poszukiwaniu przyczyn błędów uniemożliwiających korzystanie z programu na niektórych systemach z Windows Vista/7
Historia wersji 1.5.1.3

Wersja wprowadzona 20 grudnia 2011 roku. Zmiany w tej wersji w stosunku do 1.5.1.2:

 1. Poprawiony błąd 'Access Violation' wyświetlający się na niektórych systemach przy uruchamianiu programu.
Historia wersji 1.5.1.2

Wersja wprowadzona 20 grudnia 2011 roku. Zmiany w tej wersji w stosunku do 1.5.1:

 1. Poprawiony błąd powodujący, że nie można było uruchomić podglądu galerii w zewnętrznej przeglądarce po wygenerowaniu galerii.
 2. Poprawka błędu "List index out of bounds" występującego czasami podczas generowania galerii zdjęć.
 3. Poprawiony błąd "Floating point division by zero" generowany przez osadzoną w programie kontrolkę MSIE, która po aktualizacji systemu do Internet Explorer 9 zaczęła komunikować błędy.
Historia wersji 1.5.1.1

Wersja wprowadzona 21 października 2010 roku. Zmiany w tej wersji w stosunku do 1.5.1:

 1. Rozwiązany problem związany ze zbyt długim generowaniem miniatur w przeglądarce grafik.
Historia wersji 1.5.1
Wersja wprowadzona 14 sierpnia 2012 roku. Zmiany w tej wersji w stosunku do 1.5.1:
 1. Rozwiązany problem związany ze zbyt długim generowaniem miniatur w przeglądarce grafik.
 2. Poprawiony błąd powodujący, że nie można było uruchomić podglądu galerii w zewnętrznej przeglądarce po wygenerowaniu galerii.
 3. Poprawka błędu "List index out of bounds" występującego czasami podczas generowania galerii zdjęć.
 4. Poprawiony błąd "Floating point division by zero" generowany przez osadzoną w programie kontrolkę MSIE, która po aktualizacji systemu do Internet Explorer 9 zaczęła komunikować błędy.
 5. Poprawiony błąd 'Access Violation' wyświetlający się na niektórych systemach przy uruchamianiu programu.
 6. Poprawiony błąd powodujący zawieszanie się programu na niektórych systemach z Windows Vista lub Windows 7 64 bity.
 7. Poprawiony błąd powodujący zawieszanie programu podczas sprawdzania aktualności wersji na nowych wersjach Windows.
 8. Poprawiony błąd powodujący wyświetlanie komunikatu błędu programu po aktywacji.
 9. Nowy szablon galerii zdjęć typu Lightbox, gdzie zdjęcia wyświetlane są w ramach tej samej strony, a nie podstron. Nazwa LightBox Black.
 10. Nowy szablon galerii zdjęć typu Lightbox, gdzie zdjęcia wyświetlane są w ramach tej samej strony, a nie podstron. Nazwa LightBox White.
 11. Nowy szablon galerii zdjęć typu Lightbox, gdzie zdjęcia wyświetlane są w ramach tej samej strony, a nie podstron. Dodatkowo zawiera abstrakcyjne tło strony. Nazwa LightBox with Background.
 12. Nowy szablon galerii zdjęć, gdzie zdjęcia wyświetlane są na pełny obszar przeglądarki i z automatycznym dostosowaniem do rozmiaru okna bez ładowania do postron. Miniatury prezentowane są na przewijalnym panelu. Nazwa Fullscreen.
 13. Nowy wygląd okna o programie.
 14. Nowy wygląd okna dodawania słowa kluczowego.
 15. Nowy wygląd okna wyboru folderu katalogów programu.
 16. Nowy wygląd okna przeglądarki plików graficznych.
 17. Nowy wygląd przycisków w oknie podglądu pełnoekranowego obrazów.
 18. Nowy wygląd okna potwierdzenia nadpisania plików zdalnych przy publikacji.
 19. Nowy wygląd przycisku w oknie rotacji plików JPG.
 20. Nowy wygląd okna ustawień programu.
 21. Nowy wygląd okna ustawień serwera FTP do publikacji.
 22. Nowy wygląd okna podpowiedzi i sztuczek.
 23. Nowy wygląd okna informacji o wersji testowej.
 24. Nowy wygląd okna podglądu znaku wodnego.
Historia wersji 1.5.0
Wersja wprowadzona 2 września 2010 roku. Zmiany w tej wersji w stosunku do 1.4.0:
 1. Zmieniona lista plików przeznaczonych do galerii. Teraz miniaturka pokazywana jest bezpośrednio na liście i można skalować jej wielkość za pomocą suwaka umieszczonego poniżej listy.
 2. Dodana możliwość generowania automatycznego podpisu zdjęcia na podstawie szablonu, jeśli nie wprowadzono podpisu na liście plików. Pole tekstowe do wprowadzania szablonu znajduje się na trzeciej planszy zakładki Tworzenie ("Tytuł i opis").
 3. Dodana możliwość automatycznego obracania obrazów na podstawie danych EXIF (nie zmienia oryginalnych obrazów!). Opcja ta jest domyślnie włączona w Ustawieniach programu.
 4. Dodana możliwość obracania większej ilości obrazów wybranych na liście plików (dotychczas należało to robić pojedynczo).
 5. Dodana możliwość zmiany kolorów dużego obrazka (ustawienia są identyczne, jak dla miniatur).
 6. W oknie dużego podglądu dodana możliwość przechodzenia między obrazami za pomocą przycisków, bądź skrótów klawiszowych: do Następnego obrazu (klawisz Spacja, Enter, Strzałka w prawo, bądź PageDown), Poprzedniego (Backspace, PageUp, Strzałka w lewo), Pierwszego (Home), Ostatniego (End).
 7. Nowy szablon galerii o nazwie Bubble.
 8. Nowy szablon galerii o nazwie Portfolio.
 9. Poprawiono błędy:
 10. Poprawiono błąd powodujący wyświetlanie różnych, losowych kolorów tła w oknie dużego podglądu.
 11. Znacznie przyspieszono generowanie listy miniatur w Przeglądarce grafik w przypadku, gdy obrazy posiadają miniatury w formacie EXIF (czyli praktycznie wszystkie pliki JPEG z aparatów cyfrowych itd).
 12. Poprawiono błąd skutkujący niezapisywaniem do pliku obrazów informacji o autorze, mimo wybrania takiej opcji przez użytkownika.
 13. Poprawiony błąd powodujący nieprawidłowe tworzenie odsyłacza do następnego dokumentu w dokumencie z ostatnim obrazem galerii.
 14. Poprawiono w różnych miejscach programu kilka błędów AV występujących podczas próby odczytu lub zapisu plików, do których program nie mógł uzyskać w tym momencie dostępu.
 15. Poprawiony błąd AV występujący podczas zapisu galerii.
 16. Poprawione inne błędy AV zgłaszane z systemu raportowania błędów przez użytkowników.
 17. Poprawiony błąd skutkujący niezapisywaniem komentarza do pliku z obrazem.
 18. Poprawione drobne literówki w oknach programu.
 19. Dodana nazwa pliku w informacji o nieistniejącym na dysku obrazie.
 20. Zmienione i mniej widoczne obrazy "watermark" nakładane w wersji niezarejestrowanej, zmniejszona ich średnia liczba na miniaturkach.
 21. Poprawiony błąd polegający na nieprawidłowym kodowaniu dokumentów, jeśli wybrano kodowanie UTF-8, bądź UTF-16.
 22. Poprawiony sposób odczytywania szablonów galerii z dysku.
Historia wersji 1.4.0.6

Wersja wprowadzona 23 maja 2010 roku. Zmiany w tej wersji w stosunku do 1.4.0. Zmiany w stosunku do wersji 1.4.0.5:

 1. Dodano możliwość transformacji kolorów dla dużych obrazów.
 2. Dodana możliwość obracania większej ilości obrazów wybranych na liście plików (dotychczas należało to robić pojedynczo).
 3. Dodana możliwość zmiany kolorów dużego obrazka (ustawienia są identyczne, jak dla miniatur).
 4. Dodana możliwość umieszczania tekstu na dużych obrazach. Tekst może mieć dodany kontur, a także prostokątne tło. Można też określać poziom przezroczystości napisu.
Historia wersji 1.4.0.5

Wersja wprowadzona 20 kwietnia 2010 roku. Zmiany w tej wersji w stosunku do 1.4.0. Zmiany w stosunku do wersji 1.4.0.4:

 1. [tylko Beta] Zmieniona pozycja trackbara do zmiany wys. miniaturki na liście plików, dodany hint z inf. o maksymalnej wysokości.
 2. [tylko Beta] Wysokości wierszy na liście plików dostosowane do wys. miniaturki (mniejsze marginesy dla obrazów poziomych, oszczędność miejsca)
 3. Zmienione i mniej widoczne obrazy "watermark" nakładane w wersji niezarejestrowanej, zmniejszona ich średnia liczba na miniaturkach.
Historia wersji 1.4.0.4

Wersja wprowadzona 13 kwietnia 2010 roku. Zmiany w tej wersji w stosunku do 1.4.0. Zmiany w stosunku do wersji 1.4.0.3:

 1. [NOWE] Zmieniona lista plików przeznaczonych do galerii. Teraz miniaturka pokazywana jest bezpośrednio na liście i można skalować jej wielkość za pomocą suwaka umieszczonego poniżej listy.
 2. Poprawiono błąd powodujący wyświetlanie różnych, losowych kolorów tła w dużym podglądzie.
 3. Znacznie przyspieszono generowanie listy miniatur w Przeglądarce grafik w przypadku, gdy obrazy posiadają miniatury w formacie EXIF (czyli praktycznie wszystkie pliki JPEG z aparatów cyfrowych itd).
 4. Poprawione drobne literówki w oknach programu.
 5. Poprawiony błąd powodujący nieprawidłowe tworzenie odsyłacza do następnego dokumentu w dokumencie z ostatnim obrazem galerii.
 6. Poprawiony wygląd obrazu wyświetlanego podczas uruchamiania (tzw. splash screen).
Historia wersji 1.4.0.3

Wersja wprowadzona 25 marca 2010 roku. Zmiany w tej wersji w stosunku do 1.4.0. Zmiany w stosunku do wersji 1.4.0.1:

 1. Poprawiono błąd powodujący nieprawidłowe wprowadzanie wymiarów oryginalnego obrazu w dokumencie z miniaturami.
 2. Poprawka AV na systemach Windows 7 64 przy starcie programu.
Historia wersji 1.4.0.1

Wersja wprowadzona 22 marca 2010 roku. Zmiany w tej wersji w stosunku do 1.4.0. Zmiany w stosunku do wersji 1.4.0:

 1. Poprawione błędy AV zgłaszane z systemu raportowania błędów przez użytkowników.
 2. Poprawiony błąd AV występujący podczas zapisu galerii.
 3. Poprawiony błąd skutkujący niezapisywaniem komentarza do pliku z obrazem.
 4. Dodana nazwa pliku w informacji o nieistniejącym na dysku obrazie.
Historia wersji 1.4.0

Wersja wprowadzona 19 listopada 2009 roku. Zmiany w tej wersji w stosunku do 1.4.0. Zmiany w tej wersji:

 1. Dodane pięć nowych schematów galerii.
 2. W pasku narzędzi i menu służącym do wstawianie symboli do szablonu dokumentu dodano przycisk umożliwiający przełączanie tekstu na przyciskach między nazwą przycisku (domyślnie), a symbolem, który zostanie wstawiony po użyciu danego polecenia.
 3. W dymkach podpowiedzi przycisków służących do wstawianie symboli do szablonu dokumentu dodano symbole, które zostaną wstawione po użyciu danego polecenia.
 4. Zaktualizowano używaną przez program bibliotekę graficzną LibGFL do najnowszej wersji (3.11).
 5. Dodano możliwość kopiowania ustawień Serwerów FTP z ustawień Pajączka 5 NxG. Kopiowana może być cała lista serwerów, jak i ustawienia pojedynczego serwera.
 6. Dodano możliwość definiowania i wstawiania do szablonu dokumentu symboli określających nieaktywny element nawigacyjny (odsyłacz) po dokumentach galerii (do tej pory elementy niepotrzebne w danym kontekście, nieaktywne odsyłacze mogły być jedynie ukrywane). Dodano też stosowne opcje w ustawieniach schematu galerii.
 7. Przywrócono pasek przycisków służący do obsługi listy słów kluczowych (został przypadkowo usunięty w poprzedniej wersji).
 8. Okno podglądu znaku wodnego zamyka się teraz po podwójnym kliknięciu na obrazie podglądu.
 9. Okno podglądu znaku wodnego zamyka się teraz po podwójnym kliknięciu na obrazie podglądu.
 10. Poprawiono błąd powodujący nieprawidłowe zachowanie się programu podczas szybkiego klikania w przyciski zmiany kolejności obrazów na liście.
 11. Poprawiono błąd Access Violation występujący w niektórych sytuacjach podczas generowania galerii.
 12. Poprawiono błąd występujący w sytuacji, gdy nie można zapisać z jakichś przyczyn pliku z szablonem dokumentu galerii. W tej sytuacji zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.
 13. Poprawiono błąd powodujący niestosowanie wyświetlania nieaktywnych ikon przycisków w jaśniejszym odcieniu w momencie uruchomienia programu (pomimo zaznaczonej odpowiedniej opcji).
 14. Poprawiono błąd występujący podczas próby zapisu szablonu dokumentu z dużymi obrazami za pomocą polecenia "Zapisz jako".
 15. Poprawiono błąd występujący czasami podczas wyświetlania menu podręcznego dla pól służących do wprowadzania opisu obrazka, bądź szablonów dokumentów.
 16. Poprawiono błąd występujący czasami w momencie generowania obrazu podglądu schematu galerii. Błąd mógł występować w sytuacji, gdy użytkownik nie posiadał praw zapisu do folderu ze schematem galerii.
 17. Poprawiony błąd odczytu pliku występujący czasami podczas wyświetlania pełnoekranowego okna z podglądem obrazu.
 18. Poprawiony błąd w procedurze sprawdzającej numer wersji Pajączka 5 NxG w oknie ustawień programu jeśli Pajączek był w momencie sprawdzania uruchomiony.
 19. Poprawiony błąd Access Violation występujący w niektórych sytuacjach podczas wyświetlania przeglądarki grafik.
 20. Poprawiony błąd Access Violation występujący w niektórych sytuacjach podczas zapisywania ustawień programu (a także w momencie wyłączania programu).
 21. Poprawiono błąd powodujący niewłaściwe wstawianie buttonu Galernika do dokumentów w przypadku, gdy w szablonie dokumentu HTML nie było znacznika .
 22. Poprawiono błąd Access Violation występujący po wciśnięciu przycisku Delete (usunięcie pliku z plisy obrazków) w sytuacji, gdy lista jest pusta.
 23. Poprawiono drobne błędy w funkcji wprowadzania opisów do obrazów (cofanie kursora na początek pola edycyjnego po zatwierdzeniu opisu obrazka itd.)
 24. Poprawiono błąd polegający na nieustawianiu zaznaczenia na "nowej" ostatniej pozycji listy obrazów w galerii, jeśli ostatnia pozycję z tej listy.
 25. Poprawiono błędy i związane z tym problemy występujące czasami podczas próby odczytu i zapisu schematów galerii, jeśli użytkownik nie posiadał praw do odczytu, bądź zapisu odpowiednich plików.
 26. Poprawiono błąd powodujący w niektórych sytuacjach niepoprawne wyświetlanie przycisków służących do wstawiania do szablonu dokumentu galerii symboli elementów nawigacyjnych.
 27. Poprawiono błąd polegający umieszczaniu w dokumencie zbyt dużej ilości miniatur, jeśli w ustawieniach dokumentu liczba kolumn, bądź wierszy przekraczała określoną maksymalną liczbę miniatur na stronie.
 28. Poprawiono błąd polegający na generowaniu niepoprawnego odsyłacza w dokumencie z ostatnim dużym obrazem, jeśli odsyłacz ten wskazywał na następny obraz, a opcja przeglądania w pętli był wyłączona (od tej chwili wygenerowany zostanie odsyłacz powrotu do dokumentu z miniaturami).
 29. Poprawiono błąd powodujący zawieszanie się programu podczas generowania galerii, jeśli w szablonie dokumentu istniał symbol początku opisu galerii, a nie wstawiono symbolu końca opisu.
 30. Poprawiono błędy występujące po kliknięciu w przyciski służące do obsługi podglądu galerii, jeśli sama galeria nie została poprawnie wygenerowana (np. wskutek kliknięcia przycisku Przerwij).
 31. Poprawiony sposób zaznaczania tekstu w polach tekstowych edycji szablonów dokumentów. Zaznaczenia "skakało" do najbliższej spacji, teraz zaznacza dokładnie, tak jak chce użytkownik.
 32. Poprawiony błąd polegający na ukrywaniu podmenu z poleceniami wstawiania niektórych symboli używanych w szablonach dokumentów.
 33. Usunięcie problemu powodującego powolną zmianę rozmiaru okna programu, jeśli podczas tej operacji wyświetlana była zakładka Tworzenie - Wybór schematu (opóźnienie spowodowane było ciągłym zmienianiem rozmiaru obrazu podglądu).
Historia wersji 1.3.0

Wersja wprowadzona 23 kwietnia 2008 roku. Zmiany w tej wersji w stosunku do 1.4.0. Zmiany w tej wersji:

 1. Poprawiony błąd uniemożliwiający wstawianie znaku końca wiersza w polu opisu obrazu.
 2. Poprawiona funkcja dodająca obrazy z folderu do listy plików. Teraz automatycznie odrzuca pliki graficzne z błędami, nawet gdy mają poprawne rozszerzenie nazwy pliku.
 3. Poprawiony błąd powodujący zawieszanie się programu przy próbie usunięcia pliku z dysku w oknie Przeglądarki grafik.
 4. Poprawiony błąd powodujący nieprawidłowe sortowanie według nazwy obrazów na liście w niektórych przypadkach, jeśli nazwy zawierały spacje.
 5. Przeniesiono miejsce zapisu ustawień galerii z Rejestru Windows do plików na dysku (w folderze użytkownika programu), dzięki czemu łatwiej jest zachować ustawienia np. podczas reinstalacji systemu itp..
 6. Poprawiono błąd powodujący nadmierne zużycie pamięci podczas pracy programu.
 7. Dodane menu podręczne do małego obrazka podglądu. Zawiera przydatne polecenia (te same, jakie są dostępne dla odpowiedniej pozycji na liście plików).
 8. Dodane skróty klawiszowe do poleceń obracania obrazów.
 9. Dodane przyciski sterujące dla pola "Opis obrazu", w tym przycisk umożliwiający wyłączenie automatycznego zatwierdzania opisu po naciśnięciu klawisza Enter.
 10. Po usunięciu pliku z listy, automatycznie zostaje zaznaczony następny obraz. W przypadku usuwania kilku elementów, zaznaczony zostanie element następny po ostatnim usuniętym.
 11. Przeniesienie ustawień własnych galerii z rejestru Windows do plików na dysku.
 12. Na karcie "Zapis gotowej galerii" w zakładce "Tworzenie galerii" dodano opcję umożliwiającą automatyczne czyszczenie folderu docelowego przed zapisem galerii w tym samym miejscu). UWAGA! Funkcja usuwa CAŁĄ ZAWARTOŚĆ FOLDERU.
 13. Dodane nowe schematy.
Historia wersji 1.2.1

Wersja wprowadzona 9 maja 2007 roku. Zmiany w tej wersji w stosunku do 1.4.0. Zmiany w tej wersji:

 1. Poprawka błędu uniemożliwiającego uruchomienie się programu w pewnych okolicznościach.
Historia wersji 1.2.0

Wersja wprowadzona 28 kwietnia 2007 roku. Zmiany w tej wersji:

 1. Dodano nowe schematy galerii (ok. dziesięciu)
 2. Podczas zapisu plików (np. w celu podglądu szablonu dokumentu) dla schematu umieszczonego w folderze innym niż domyślny występował błąd. Poprawiono.
 3. Przycisk zapisu szablonu dokumentów z dużymi obrazkami powodował otwarcie tego szablonu do edycji w Pajączku NxG. Poprawiono.
 4. Próba odczytu ustawień "Kreatora galerii grafik" programu Pajączek NxG w niektórych sytuacjach mogła zakończyć się błędem. Poprawiono.
 5. Podczas generowania nazw dokumentów galerii (tylko w wersji niezarejestrowanej) mógł wystąpić w niektórych sytuacjach błąd Access Violation. Poprawiono.
 6. Podczas usuwania plików tymczasowych po wygenerowaniu galerii mógł występować błąd Access Violation. Poprawiono.
 7. W niektórych sytuacjach podczas generowania ikon, bądź miniatur w "Przeglądarce grafik" mógł wystąpić błąd odczytu obrazu. Poprawiono.
 8. Podczas tworzenia kolejki plików przeznaczonych do publikacji mógł wystąpić błąd Access Violation. Poprawiono.
 9. Podczas wyświetlania opublikowanej Internecie galerii mógł wystąpić błąd Access Violation. Poprawiono.
 10. Długie podpowiedzi były obcinane około 130 znaku (nie wyświetlały się na całej długości pasku stanu). Poprawiono.
 11. Okno służące do wprowadzania szesnastkowego oznaczenia koloru, słów kluczowych itp. czasem wyświetlało się jako przesłonięte przez główne okno programu, przez co program zdawał się zawieszać. Poprawiono.
 12. Po przełączeniu schematu na liście w zakładce "Tworzenie galerii" fokus powraca na pole listy rozwijanej, dzięki czemu można teraz zmieniać kolejno schematy używając pomocą klawiszy strzałek.
 13. Zaktualizowane biblioteki graficzne (libGFL) do wersji 2.67.
 14. Zmiana w sortowaniu listy obrazów. Teraz elementy listy sortowane są alfanumerycznie, tj. w kolejności np: "1.jpg, 8.jpg, 22.jpg, 123.jpg" (zamiast "1.jpg, 123.jpg, 22.jpg, 8.jpg").)
 15. Podczas otwierania w Pajączku zapisanych na dysk plików galerii, okno Pajączka minimalizowało się. Poprawiono.
 16. Poprawione błędy "Access Violation" występujące czasem podczas zapisu schematu galerii, wywoływania pełnoekranowego podglądu obrazu oraz generowania i zapisu galerii.
Historia wersji 1.1.0

Wersja wprowadzona 20 listopada 2006 roku. Zmiany w tej wersji:

 1. Dodana obsługa wielu serwerów. Dodatkowo zapamiętywanie bieżącego serwera podczas zapisu danych galerii, a także dostosowanie planszy "Publikowanie".
 2. Zmiana w odsyłacza do strony Galernika pod przyciskiem umieszczanym w galerii - teraz otwiera się w nowym oknie.
 3. Poprawiony błąd polegający na nie ukrywaniu w Menu Pomoc polecenia Odblokuj program, jeśli program już jest odblokowany.
 4. Poprawiony błąd polegający na wyświetlaniu nieprawidłowego tematu pomocy po kliknięciu w polecenie "Zamów licencję dla siebie!" w Menu Pomoc.
 5. Dodane skróty klawiszowe na liście plików (Zaznacz wszystkie, Odznacz wszystkie).
 6. Poprawka błędu "Dzielenie przez zero" ("Division by 0") podczas generowania galerii w niektórych wypadkach (stała ilość wierszy miniatur).
 7. Usunięty schemat "Niebiesko-złoty", który znalazł się w wersji 1.0.0 przez pomyłkę.
 8. Dodana możliwość umieszczania Efekty dodatkowe dla obrazów na dużych zdjęciach.
 9. Dodane polecenie 'Odwróć zaznaczenie' do listy plików przeznaczonych do publikacji.
 10. Dodany menu kontekstowe do listy plików przeznaczonych do publikacji.
 11. Poprawione schematy kolorowania składni w edytorów szablonów.
 12. Poprawiony błąd polegający na niemożności zapisania zmian w ustawieniach bieżącej galerii jeśli zmieniono tylko opis zdjęcia.
 13. Dodana możliwość eksportu i importu ustawień galerii.
 14. Zmiana zachowania pola edycji opisu obrazu - teraz w przypadku zaznaczenia więcej niż jednego obrazu program pyta, czy opis zastosować do wszystkich zaznaczonych.
 15. Poprawka błędu polegającego na nie kopiowaniu plików schematu galerii podczas zapisu pod nową nazwą.
 16. Dodane opcje usuwania danych EXIF (i osobno miniatur EXIF) oddzielnie dla dużych i małych obrazów.
 17. Zmiana zachowania się efektu rozmycia dla miniatur. Teraz jest to "wyostrzenie/rozmycie" (kompatybilne z ustawieniem rozmycia z istniejących stylów).
 18. Sortowanie plików na liście obrazów do galerii odbywa się teraz z uwzględnieniem godziny z minutami i sekundami.
 19. Program nie usuwa już znaczników DOCTYPE, HTML, HEAD i META z szablonu dokumentów galerii.
 20. Poprawione aktywowanie i deaktywowanie kontrolek na panelach efektów dla dużych obrazów i miniatur (w zależności od włączenia/wyłączenia efektu) podczas przełączania schematów.
 21. Po włączeniu przeglądarki grafik wybrany domyślnie folder zaznaczany jest na niebiesko (lepiej widoczny).
 22. W przeglądarce poprawiono błąd powodujący ponowne generowanie listy obrazów po wyświetleniu pełnoekranowego podglądu wybranego obrazu.
 23. Po zmianie nazwy podfolderu dla bieżącej galerii automatycznie generuje się kolejka publikacji, ew. pokazuje komunikat o konieczności jej odświeżenia.
 24. Dodana możliwość określania kolorów za pomocą wartości HEX (obok listy kolorów)
 25. Ujednolicenie nazw interfejsu.
 26. Poprawiona kolejność przełączania elementów interfejsu za pomocą klawisza TAB.
 27. Zmiana wyglądu listy słów kluczowych ('Lista' zamiast 'Raportu')
 28. Dodana możliwość zaznaczania wielu elementów na liście słów kluczowych.
 29. Dodane menu kontekstowe do listy słów kluczowych.
 30. Zmiana układu planszy "Tytuł i opis galerii", dodana możliwość określenia kodowania znaków narodowych.
 31. Dwuklik na liście plików do publikacji powoduje zaznaczenie/odznaczenie klikniętego element jako przeznaczonego do opublikowania.
 32. Dodane paski narzędzi na planszach z szablonami dokumentów schematów galerii. Paski są dokowalne z u góry i z lewej strony pola edytora.
 33. Zmiana wersji bibliotek libGFL z wersji 2.40 na 2.54 (pliki libgfl240.dll i libgfle240.dll zastąpiono plikami libgfl254.dll i libgfle254.dll)
 34. W wersji testowej, podczas generowania galerii, na niektórych miniaturkach umieszczone jest logo programu z napisem "Wersja niezarejestrowana"), a dodatkowo teraz wszędzie ten obraz jest półprzezroczysty, zaś umieszczany jest w losowych miejscach (a nie w prawym dolnym rogu jak dotychczas).
 35. W wersji testowej na każdej stronie z miniaturami umieszczane są dodatkowe są teraz miniaturki (w losowych pozycjach).
 36. Usunięte zostało okno informacji o wersji niezarejestrowanej podczas wyświetlania okna Ustawień programu.
 37. Poprawka w tworzeniu nowego schematu galerii od podstaw - teraz wczytują się domyślne szablony (przedtem były puste).
 38. W wersji niezarejestrowanej dodawane są teraz miniaturki 'Wersja niezarejestrowana' (na każdej stronie z miniaturami).
 39. Dodano listę rozwijaną z ostatnio używanymi ścieżkami dostępu do folderów, w których zapisano galerię na dysku.
 40. Poprawiono błąd polegający na samoczynnym zamykaniu się pełnoekranowego okna podglądu obrazów (w przeglądarce, obrazu podglądu schematu galerii itp.).
 41. Zmieniony układ planszy z lista obrazów do galerii na zakładce "Tworzenie". teraz obrazek podglądu i pole tekstowe do opisu obrazu umieszczone są poniżej listy.
 42. Zmieniony folder przechowywania pliku podglądu schematu (oraz innych, jak np. plik ze znakiem wodnym) na \Settings\Styles\[nazwa_schematu]\adds\.
 43. Poprawiona funkcja wyświetlania wbudowanego podglądu - teraz obsługiwana jest poprawnie przeglądarka Firefox.
 44. Poprawiony błąd polegający na tym, że w momencie wyłączania programu, bądź wybierania innego schematu program pytał o zapis bieżącego schematu galerii nawet gdy nic nie zmieniano, ale przełączano zakładki z efektami dla obrazów.
 45. Poprawiony błąd polegający na automatycznym przełączaniu bieżącej planszy w zakładce Tworzenie w momencie odczytu danych galerii (przycisk na pasku po lewej pozostawał niezmieniony!).
 46. Dodana mapa odsyłaczy (z linkiem do strony Galernika "pod" znaczkiem "wersja niezarejestrowana") dla dużych obrazów w galerii stworzonych w wersji niezarejestrowanej.
Koniecznie

ZOBACZ MOJE INNE APLIKACJE

Jako programista z powołania, cały czas coś tworzę i udostępniam w sieci swoje programy i aplikacje. Robię to już od kilkunastu lat, a ostatnio również dla urządzeń mobilnych.

Sprawdź teraz!