Wątek z archiwum forum

Wróć do listy wątków

Re: problem z zdarzeniami

Wiadomosc nadesłana przez Rafal Platek
dnia Maj 08, 2001 at 23:20:07

W odpowiedzi na wiadomosc: problem z zdarzeniami nadesłana przez Słoń Trąbalski dnia origdate

Witam,

Zdarzenie "onblur" jest przeciwieństwem zdarzenia "onfocus". Jest wywoływane, gdy obiekt traci aktywność (np. kursor jest przemieszczany z pola aktywnego do innego).

Zdarzenie "onclick" występuje, gdy obiekt jest klikany.

Obsługa zdarzeń jest możliwa przez przypisanie im albo bezpośredniego, prostego kodu jako parametru zdarzenia lub nazwy funkcji, która ma być wywołana w momencie wystąpienia zdarzenia. Przykład:

Przykład obsługi OnClick z kodem bezpośrednim:

IMG SRC="obrazek.gif" onclick="alert('Kliknięcie');"

Przykład obsługi OnBlur z wywołaniem funkcji:

(SCRIPT TYPE="text/javascript" LANGUAGE="JavaScript">
(!--
function obsluga() {
alert("nieaktywne!");
}
//--)
(/SCRIPT)

(FORM ACTION="mailto:[email protected] METHOD="POST")
(INPUT TYPE="TEXT" NAME="pole" onblur="obsluga()")
(INPUT TYPE="TEXT" NAME="inne")
(/FORM)

Chyba już wszystko jasne ? 🙂

Pozdrawiam,
Rafał


Odpowiedzi na ta wiadomosc: