Tworzenie list wyliczeniowych

Zamiana tekstu na listę wyliczeniową

Aby zamienić fragment tekstu na listę wyliczeniową (numerowaną bądź nienumerowaną) należy:

  1. Zaznaczyć w edytorze fragment tekstu. W zaznaczonym fragmencie każdy nowy wiersz będzie stanowił nowy element wyliczenia.
  2. Z menu podręcznego edytora wybrać pozycję "Zaznaczony tekst na... -> Zaznaczony na listę numerowaną" lub "Zaznaczony tekst na... -> Zaznaczony na listę nienumerowaną", w zależności od typu listy, którą chcesz utworzyć.
  3. W okienku Generatora wyliczeń, które pojawi się na ekranie, określ typ i inne parametry listy. Możesz także poddać jej elementy modyfikacji.

Kliknięcie przycisku OK spowoduje zastąpienie zaznaczonego tekstu sporządzonym na jego podstawie wyliczeniem.

Polecenia wstawiania i edycji znaczników listy

Jeśli szybko chcesz wstawić znacznik listy numerowanej <OL>, nienumerowanej <UL>, znacznik elementu listy <LI>, bądź szkielet listy definicyjnej <DL>, możesz skorzystać z poleceń w menu głównym / Kod HTML / Wyliczenia, bądź na pasku narzędzi Odsyłacze, tekst i formatowanie.

Po utworzeniu listy możesz edytować poszczególne znaczniki. Służą do tego okna edycji znaczników. Wystarczy postawić na wybranym znaczniku kursor i wcisnąć klawisz F5.

Pokrewne tematy

Do góry