Edytor makrokodów - Edycja bloku makrokodu

Okno edycji bloku makrokodu umożliwia edycję tekstu umieszczonego w bloku, a także tworzenie i wstawianie zmiennych.

Możliwe jest również zagnieżdżanie bloków, przy czym nie można zagnieździć bloku w samym sobie. Nie można w tym oknie tworzyć nowych bloków - bloki, którego wywołanie chcesz umieścić w treści edytowanego bloku, musi już istnieć w makrokodzie.

Nazwa
Podaj nazwę tworzonego bloku.

Zmienne
Możesz wybrać z listy zmienną, której wywołanie chcesz umieścić w treści bloku.

Dodanie nowej zmiennej
Kliknij aby utworzyć nową zmienną (tylko dodaje zmienną, ale nie powoduje automatycznego jej wstawienia w treść makrokodu). Do tworzenia nowych i edycji istniejących zmiennych służy okno Edycja zmiennej makrokodu.

Wstawienie wybranej zmiennej
Kliknij aby wstawić wywołanie zmiennej w treść makrokodu,. W chwili użycia makrokodu w miejsce wywołania podstawiona zostanie wartość zmiennej.

Bloki
Możesz wybrać z listy blok, którego wywołanie chcesz umieścić w treści edytowanego bloku.

Wstawienie wybranego bloku
Kliknij, aby wstawić w treści wywołanie bloku wybranego na liście.

Treść bloku makrokodu
W oknie tekstowym wprowadź tekst, który będzie treścią bloku makrokodu.

Pokrewne tematy

Do góry