Edytor makrokodów - zakładka Zmienne w makrokodzie

W zmiennych makrokodu przechowywane są wartości, które zostaną wykorzystane podczas wstawiania makrokodu do dokumentu, a także przy tworzeniu podglądu makrokodu.

Okno w zakładce Zmienne w makrokodzie dzieli się na dwie części - inspektora zmiennych i menu.

Inspektor zmiennych makrokodu.
Korzystając z inspektora, możesz przypisać zmiennej wartość domyślną, jaką będzie miała przy pracy z gotowym makrokodem.

Kulka przy nazwie zmiennej informuje:

- zmienna będzie ukryta,
- zmienne nie będzie ukryta

Dodanie nowej zmiennej
Kliknij, jeśli chcesz dodać nową zmienną. Do tworzenia nowych i edycji istniejących zmiennych służy okno Edycja zmiennej makrokodu.

Zmiana nazwy wybranej zmiennej
Kliknij, jeśli chcesz mienić nazwę wybranej zmiennej.

Ukrycie lub odkrycie wybranej zmiennej
Kliknij, jeśli chcesz ukryć/odkryć wybraną zmienną. Zmienna oznaczona jako ukryta (czerwona kulka przy nazwie) nie będzie się pojawiała w inspektorze zmiennych w lewym panelu głównego okna Pająka. Dzięki temu w inspektorze dostępne dla użytkownika będą jedynie te zmienne, których wartość powinien mieć możliwość zmienić. Oczywiście zmienne oznaczone jako ukryte cały czas będą widoczne w inspektorze zmiennych w zakładce "Zmienne w makrokodzie".

Dla przykładu - jeśli tworzysz szablon strony i umieszczasz w nim grafiki, które muszą się znaleźć na stronie, to użytkownik nie powinien mieć możliwości zmiany ścieżki do tych grafik (gdyż mógłby podać ścieżkę do innego pliku, co zniszczyłoby efekt).

Modyfikacja zmiennej
Kliknij jeśli chcesz edytować zmienną (zmienić typ zmiennej, ale także nazwę, wartość domyślną, lub ukryć ją). Do tworzenia nowych i edycji istniejących zmiennych służy okno Edycja zmiennej makrokodu.

Usunięcie wybranej zmiennej
Kliknij, jeśli chcesz usunąć wybraną zmienną. Usunięcie zmiennej nie usuwa jej wywołań z makrokodu - należy to zrobić ręcznie. Jeśli ich nie usuniesz, w chwili zapisu makrokodu Pająk spyta, czy zrobić to automatycznie.

Usunięcie wszystkich zmiennych
Kliknij, jeśli chcesz usunąć wszystkie zmienne. Usunięcie zmiennych nie usuwa ich wywołań z makrokodu - należy to zrobić ręcznie. Jeśli ich nie usuniesz, w chwili zapisu makrokodu Pająk spyta, czy zrobić to automatycznie.

Przesuń element w górę/dół
Kliknij, aby przesunąć zmienną w górę/dół w inspektorze zmiennych.

Pokrewne tematy

Do góry