Edytor makrokodów - zakładka Bloki wykorzystywane w makrokodzie

Bloki zawierają fragmenty makrokodu, które mogą (ale nie muszą) zostać wykorzystane podczas wstawiania treści makrokodu do dokumentu. Pozwala to na tworzenie rozbudowanych makrokodów jak np. kompletna dokumenty HTML, w których można wybierać co ma zostać wstawione do dokumentu, a co nie.

Przykładowo - podczas tworzenia makrokodu można wpisać w blokach znacznik IMG służący do osadzenia grafik w dokumencie HTML. Użytkownik korzystający z makrokodu będzie mógł zdecydować czy wstawić dany obrazek, czy nie (włączając lub wyłączając blok)

Zakładka Bloki wykorzystywane w makrokodzie zawiera listę bloków, które zostały utworzone. Do ich obsługi służy menu z prawej strony i pole wyboru przy nazwie bloku.

W blokach - podobne jak w lewej, środkowej i prawej stronie makrokodu - można używać zmiennych, a także wstawiać inne bloki.

Bloki makrokodów
Zawiera listę dostępnych bloków. Zaznacz, jeśli domyślnie podczas korzystania z makrokodu blok ma być użyty.

Dodanie nowego bloku
Kliknij, jeśli chcesz dodać nowy blok. Do tworzenia nowych i edycji istniejących bloków służy okno Edycja bloku makrokodu.

Zmiana nazwy wybranego bloku
Kliknij, jeśli chcesz zmienić nazwę bloku. Jeśli dany blok został użyty w treści makrokodu, jego nazwa zostanie automatycznie zmieniona we wszystkich symbolach wywołania bloku.

Edycja wybranego bloku
Kliknij, jeśli chcesz edytować zawartość wybranego bloku. Do tworzenia nowych i edycji istniejących bloków służy okno Edycja bloku makrokodu.

Usunięcie wybranego bloku.
Kliknij, jeśli chcesz usunąć definicję wybranego bloku z makrokodu. Usunięcie definicji bloku nie usunie jego wywołań z treści makrokodu!

Usunięcie wszystkich bloków
Kliknij, jeśli chcesz usunąć definicje wszystkich bloków z makrokodu. Usunięcie definicji bloków nie usunie ich wywołań z treści makrokodu!

Przenieś element w górę/Przenieś element w dół
Kliknij, aby przenieść blok w górę/w dół.

Pokrewne tematy

Do góry