Menu główne - Serwisy/Własności serwisu/HTML Help

Polecenia w tym menu służą do szybkiej obsługi HTML Help kompilowanego na podstawie bieżącego serwisu. Menu to dostępne jest jedynie w przypadku, gdy we właściwościach bieżącego serwisu zaznaczona jest opcja, iż jest on jednocześnie projektem HTML Help. Dostępne są następujące polecenia:

Skompiluj projekt
Kliknij, aby skompilować projekt HTML Help na podstawie przygotowanych wcześniej ustawień.

Edytuj projekt
Kliknij, aby otworzyć Edytor projektu HTML Help.


Przeglądaj skompilowaną pomoc
Kliknij, aby otworzyć skompilowany wcześniej plik projektu HTML Help - CHM.

Przeglądaj raport z kompilacji
Kliknij, aby otworzyć raport z ostatniej kompilacji projektu HTML Help

Uruchom HTML Help Workshop
Kliknij, aby uruchomić program MS HTML Help Workshop, z którego korzysta Pająk podczas tworzenia projektów HTML Help.

Pokrewne tematy

Do góry