Menu główne - HTML Help

Menu zawiera szereg poleceń służących do szybkiej obsługi HTML Help:

Edytor projektu HTML Help
Kliknij, aby uruchomić edytor projektu HTML Help.

Edytor spisu treści HTML Help
Kliknij, aby uruchomić edytor spisu treści HTML Help.

Edytor indeksu HTML Help
Kliknij, aby uruchomić edytor indeksu HTML Help.


Kompilacja folderu do HTML Help
Kliknij, aby uruchomić narzędzie do szybkiej kompilacji wskazanego foldera do pliku HTML Help.

Kompiluj dokument HTML Help
Kliknij, aby skompilować projekt na podstawie przygotowanego wcześniej pliku ustawień projektu HTML Help.

Podgląd skompilowanego pliku HTML Help
Kliknij, aby obejrzeć skompilowany plik HTML Help, bądź raport z kompilacji.

Informacja dla kompilatora
Kliknij, aby otworzyć okienko służące do przekazywania do kompilatora dodatkowe słowa kluczowe.


HTML Help w bieżącym serwisie
Kliknij, aby skorzystać z szybkich opcji obsługi HTML Help. Podmenu to ma układ identyczny, jak menu Serwisy/Własności serwisu/HTML Help. Aby dowiedzieć się więcej na temat serwisów i ułatwień dla tworzenia HTML Help zajrzyj do rozdziału poświęconego wsparciu dla HTML Help i serwisów w Pająku.

Skompiluj szybko serwis do HTML Help
Kliknij, aby szybko skompilować serwis do pliku HTML Help.


Uruchomienie programu MS HTML Help Workshop
Kliknij, aby uruchomić program MS HTML Help Workshop, z którego korzysta Pająk podczas tworzenia projektów HTML Help.

Pokrewne tematy

Do góry