Menu główne - Narzędzia / Struktura

Menu zawiera polecenia uruchamiające narzędzia do edycji i tworzenia podstawowych sekcji dokumentu META i BODY.

Szybki start
Kliknij, aby uruchomić narzędzie Szybki start służące do szybkiego stworzenia szkieletu strony zawierającego najważniejsze sekcje.

Edytor sekcji <META>
Kliknij, aby uruchomić edytor sekcji <META> (domyślny skrót Shift+Ctrl+M).

Edytor sekcji <BODY>
Kliknij, aby uruchomić edytor sekcji <BODY> (domyślny skrót Shift+Ctrl+B).

Generator słów kluczowych
Kliknij, aby uruchomić "Generator słów kluczowych.

Pokrewne tematy

Do góry