Narzędzia - Ustawienia BODY

Okienko ustawień sekcji BODY pozwala na określenie własności dla znacznika <body>. Znacznik ten określa wygląd tej części strony, która wyświetla informacje. Dlatego ustawienia tej sekcji mają często wpływ na wygląd dokumentu. Jednakże o ile okno to oferuje wiele ustawień, wiele z nich jest już przestarzałych. Obecnie zaleca się stosowanie stylów CSS do określania wyglądu dokumentu. Mimo to, opisywane narzędzie może się czasem przydać.

Okno Ustawień sekcji BODY uruchomisz z poziomu Menu głównego / Narzędzia / Struktura / Edytor sekcji <body>, a także z paska narzędzi Często używane oraz skrótem Shift+Ctrl+B.

Aby szybko wstawić tło do zacznika <body> w umieszczonego w dokumencie otwartym w edytorze, przeciągnij w obręb tego znacznika do niego obrazek z listy plików. Narzędzie "Ustawienia BODY" otworzy się automatycznie i od razu wprowadzona będzie odpowiednia ścieżka do obrazka.

Ustawienia tła i kolorów - przestarzałe

Pierwsza część okienka pozwala na określenie kolorystyki i tła graficznego podkładu dla dokumentu. Wszystkie te ustawienia mają status przestarzały (ang. deprecated) i nie zaleca się korzystania z nich. Zaleca się korzystanie ze stylów CSS. Znajdziesz tutaj następujące ustawienia:

Podkład graficzny
Zaznacz, aby wybrać podkład graficzny dla dokumentu.

Ścieżka do podkładu graficznego
Określa ścieżkę dostępu do pliku z podkładem graficznym dla tej strony. Naciskając przycisk obok możesz wybrać obrazek za pomocą okienka dialogowego.

Kolor tła
Zaznacz, aby wybrać kolor tła dla dokumentu.

Kolor tekstu
Zaznacz, aby wybrać kolor tekstu w dokumencie.

Kolor odsyłaczy
Zaznacz, aby wybrać kolor odsyłaczy w dokumencie.

Kolor aktywnych odsyłaczy
Zaznacz, aby wybrać kolor odsyłaczy, z którymi łączy się przeglądarka.

Kolor odwiedzonych odsyłaczy
Zaznacz, aby wybrać kolor odsyłaczy, z które były już odwiedzane.

Uproszczony podgląd
Tutaj wyświetlany jest podgląd grafiki użytej jako tło strony WWW wraz z podglądem kolorów tekstu. Dzięki temu możesz łatwiej ocenić jak dany kolor tekstu pasuje do użytego podkładu.

Ustawienia marginesu MS Internet Explorer

Znajdujące się w tej grupie ustawienia pozwalają na określenie ustawień marginesów. Niestety, te ustawiania działają wyłącznie w MS Internet Explorer dlatego i w tym wypadku zaleca się korzystanie ze stylów CSS. Znajdziesz tutaj następujące ustawienia:

Marginesy Internet Explorer
Zestaw czterech przełączników i czterech pól, w których określa odległość zawartości strony od brzegów przeglądarki: lewego, prawego, górnego i dolnego.

Znak wodny w Internet Explorer
Włączenie znaku wodnego ustanawia stałe, nie przesuwające się, tło strony.

Ustawienia marginesu Netscape

Znajdujące się w tej grupie ustawienia pozwalają na określenie ustawień marginesów. Niestety, te ustawiania działają wyłącznie w przeglądarce Netscape dlatego i w tym wypadku zaleca się korzystanie ze stylów CSS. Znajdziesz tutaj dwa przełączniki i dwa pola odpowiadające za szerokość marginesu (lewy i prawy) oraz wysokość (górny i dolny).

Styl elementu

Ta grupa pozwala na określenie stylu dla znacznika. Znajdziesz tutaj trzy pola pozwalające na określenie:

Definicja stylu
W tym polu określasz styl dla elementu umieszczanego w dokumencie. Przycisk obok uruchamia narzędzie edytora stylów umożliwiające stworzenie definicji stylu w przyjazny i wygodny sposób. Klikając tam możesz również modyfikować istniejący styl.

Wybór klasy
W tym polu podajesz identyfikator klasy przypisany znacznikowi. Rozwijana lista umożliwia dostęp do klas zdefiniowanych w bieżącym dokumencie oraz w dołączonych do niego zewnętrznych arkuszach stylów. Przycisk znajdujący się obok uruchamia narzędzie tworzenia nowej klasy.

Identyfikator elementu
Tutaj podajesz unikalny identyfikator tego elementu w dokumencie. Identyfikatory te mogą być wykorzystywane np. przy wykonywaniu skoków do określonych części strony bądź w skryptach.

Przycisk "Zdarzenia i atrybuty"

Przycisk "Zdarzenia i atrybuty" umożliwia otwarcie okna Zdarzenia i inne atrybuty. Okno to umożliwia określenie dodatkowych atrybutów edytowanego znacznika, które nie mają swoich odpowiedników w oknie narzędzia. Możesz tam również określić zdarzenia dla języków skryptowych pozwalające na uzyskanie różnych efektów specjalnych.

Pokrewne tematy

Do góry