Narzędzia - Szybki Start

Szybki start to narzędzie pozwalające w kilku krokach przygotować szkielet strony w postaci nagłówków, sekcji META oraz sekcji BODY. Tworzenie odbywa się w kilku krokach. Najpierw pojawia się opisywane tutaj okienko, następnie zależnie od ustawień przełączników, okienka edytorów META i BODY.

Okno Szybkiego Startu uruchomisz z poziomu Menu głównego / Narzędzia / Struktura / Szybki Start lub Menu głównego / Narzędzia / Kreatory kodu znaczników / Szybki Start, ale także z podmenu Menu głównego / Plik / Nowy / Kreatory kodu znaczników / Szybki Start. Oczywiście również z paska narzędzi Często używane oraz skrótem Shift+Ctrl+Q. Ikona polecenia przedstawiona została powyżej.

Wygląd okienka

Okienko składa się z kilku pól pozwalających na opisanie głównych parametrów tworzenego dokumentu. Znajdują się tam takie opcje jak:

Deklaracja typu dokumentu
DTD określa składnię używanego w dokumencie języka.

Tytuł dokumentu
Wprowadź tutaj tytuł dokumentu, który będzie wyświetlany na pasku tytułowym okna przeglądarki.

Adres bazowy dokumentu
Wprowadź tutaj adres, który będzie używany przez przeglądarkę do odczytywania elementów wskazywanych przez ścieżki względne. Nie jest to wymagane.

Jeśli chcesz, aby okno Szybkiego Startu pozwoliło na utworzenie dodatkowo sekcji w dokumencie, zaznacz przełączniki:

Dołącz sekcję META
Zaznacz jeśli chcesz po wciśnięciu OK przejść do określania parametrów sekcji META.

Dołącz sekcję BODY
Zaznacz jeśli chcesz po wciśnięciu OK przejść do określania ustawień znacznika BODY.

Utwórz strukturę ramkową FRAMESET
Zaznacz jeśli chcesz po wciśnięciu OK przejść do definiowania struktury ramkowej za pomocą Kreatora ramek. Opcja dostępna tylko w przypadku wybrania DOCTYPE odpowiedniego dla dokumentów z definicją ramek.

Dołącz prolog XML dla dokumentów typu XML
Powoduje dołączenie prologu XML <?xml version="1.0" encoding="encoding"?> dla dokumentów typu XML. Opcja dostępna tylko w przypadku wybrania DOCTYPE odpowiedniego dla dokumentów typu XML.

Po zaznaczeniu tych przełączników uruchomione zostaną kolejne narzędzia, za pomocą których określisz dalsze parametry. Więcej informacji na temat tych narzędzi znajdziesz w tematach pomocy im poświęconych.

Twórz nowy dokument podczas Szybkiego Startu
Możesz wyłączyć tę opcję, aby wynik działania funkcji Szybki Start zastępował tekst w bieżacym dokumencie, zamiast tworzyć nowy.

Po przejściu przez wszystkie etapy zostanie utworzony nowy dokument i wstawiona do niego będzie wygenerowana struktura.

Pokrewne tematy

Do góry