Menu główne - Wyświetl - Widok

Za pomocą tego menu możesz zmieniać wygląd głównego okna programu, a więc włączać widok paneli, pasków narzędzi, itp:

Paski narzędzi
Podmenu zawierające przełączniki pozwalające na wybór pasków narzędzi widocznych w głównym oknie programu.

Panel zasobów z lewej
Podmenu zawierające przełączniki pozwalające na uaktywnienie jednej z zakładek panelu znajdującego się po lewej stronie w głównym oknie programu. Domyślny skrót klawiszowy to F9

Panel zasobów z prawej
Podmenu zawierające przełączniki pozwalające na uaktywnienie jednej z zakładek panelu znajdującego się po prawej stronie w głównym oknie programu. Domyślny skrót klawiszowy to Ctrl+F9

Panel wyników
Podmenu zawierające przełączniki pozwalające na uaktywnienie jednej z zakładek panelu znajdującego się na dole głównym oknie programu. Domyślny skrót klawiszowy to Lewy Alt+F9

Pasek stanu
Kliknij, aby włączyć lub wyłączyć widok paska stanu na dole głównego okna programu.

Pełny ekran
To polecenie pozwala włączyć lub wyłączyć tryb pełnoekranowy, podczas którego widoczny jest jedynie obszar edycji bądź podglądu, mini pasek oraz menu. Domyślny skrót klawiszowy to Shift+F9.


Trzy następne polecenia działają podobnie jak analogiczne przyciski w prawym górnym rogu okna programu. Jednak dzięki temu, że są umieszczone w menu programu, można teraz do nich łatwo przypisać skróty klawiszowe .

Maksymalizuj
Kliknij, aby zmaksymalizować okno programu.

Minimalizuj
Kliknij, aby zminimalizować okno programu.

Przywróć
Kliknij, aby przywrócić na ekran zminimalizowane okno programu.


Tryb pracy głównego okna
Kliknij, aby uruchomić narzędzie, które pozwoli w łatwy sposób wybrać preferowany tryb pracy programu. Opis narzędzia znajduje się w osobnym rozdziale.

Pokrewne tematy

Do góry