Narzędzie ustawień wyglądu - Witamy w programie

Narzędzie to pozwala na dostosowanie wyglądu głównego okna programu w łatwy sposób. Jest uruchamiane przy starcie programu, ale możesz to wyłączyć wyłączając przełącznik znajdujący się na dole okna. Jeśli natomiast chcesz uruchomić to narzędzie samodzielnie zajrzyj do Menu głównego / Wyświetl / Widok / Tryb pracy głównego okna. Ikona polecenia pokazana została powyżej.

W oknie tego narzędzia znajdziesz sześć obrazków pokazujących wygląd głównego okna. Kliknięcie na którymś z nich lub zaznaczenie przełącznika znajdującego się poniżej powoduje zmianę trybu wyświetlania głównego okna programu, co od razu możesz zaobserwować. Dodatkowo w oknie tym znajdziesz przycisk pozwalający na wybór widocznych w głównym oknie programu pasków narzędzi oraz włącznie domyślnego trybu edycji w trybie graficznym.

Pokrewne tematy

Do góry