Narzędzia - Komentarz

Narzędzie to służy do tworzenia komentarze w kodzie źródłowym różnych języków wspieranych w Pająku.

Okno Wiersz tabeli uruchomisz z poziomu Menu głównego / Narzędzia / Tekst / Wstawienie komentarza, a także z paska narzędzi Często używane. Domyślny skrót klawiszowy do narzędzia to Shift+Ctrl+K.

Wpisywanie komentarza

Okno narzędzia składa się z pola tekstowego służącego do wpisywania komentarza oraz kilku ikon, za pomocą których możesz wstawić do komentarza często używane treści:

- tworzy komentarz na podstawie pliku informacji o dokumencie

- umożliwia wybór serwisu, i na tworzy komentarz na podstawie informacji o tym serwisie

- wstawia do komentarza bieżącą datę i godzinę

- wstawia do komentarze nazwę bieżącego użytkownika programu

Narzędzie automatycznie rozpoznaje bieżący język i wstawia odpowiednie znaki komentarza. Możliwa jest jednak sytuacja, że dostępnych jest kilka wariantów komentowania kodu (np. w jezyku PHP można wstawić // na początku każdej linii, lub objąć całość tekstu znakami /* */ ). Dlatego też istnieje możliwość samodzielnego wyboru sposobu wstawiania komentarza. W tym celu wybierz odpowiedni element podmenu dostępnego po kliknięciu strzałki z prawej strony przycisku OK.

Jeśli w chwili uruchomienia narzędzia w edytorze zaznaczony był jakiś tekst, zostanie on automatycznie użyty jako tekst komentarza. W takiej sytuacji, jeśli tekst nie został jeszcze zmieniony, wystarczy wcisnąć przycisk Enter, aby ten tekst został objęty w edytorze odpowiednimi znakami komentarza.

Pokrewne tematy

Do góry