Paski narzędzi - Często używane

Pasek ten zawiera polecenia służące uruchamiania często używanych narzędzi.

Szybki start
Kliknij, aby uruchomić narzędzie Szybki start służące do szybkiego stworzenia szkieletu strony zawierającego najważniejsze sekcje.

Edytor sekcji <META>
Kliknij, aby uruchomić edytor sekcji <META> (domyślny skrót Shift+Ctrl+M).

Edytor sekcji <BODY>
Kliknij, aby uruchomić edytor sekcji <BODY> (domyślny skrót Shift+Ctrl+B).

Edytor odsyłaczy
Kliknij, aby uruchomić edytor odsyłaczy <A> (domyślny skrót Shift+Ctrl+A).

Wstawienie grafiki
Kliknij, aby uruchomić narzędzie ułatwiające wstawianie grafik, <I>, (domyślny skrót Shift+Ctrl+I).

Osadzanie multimediów
Kliknij, aby otworzyć narzędzie ułatwiające wstawianie do dokumentu multimediów, jak filmy Flash, RealMedia itp.

Edytor map odsyłaczy
Kliknij, aby uruchomić edytor map odsyłaczy.

Wstawienie poziomej linii
Kliknij, aby uruchomić narzędzie do wstawiania poziomej linii <HR>.

Wstawienie komentarza
Kliknij, aby uruchomić narzędzie do wstawiania komentarzy. Narzędzie automatycznie rozpoznaje bieżący język programowania i wstawia odpowiednie znaki komentarza. Domyślny skrót Shift+Ctrl+K.

Znajdź
Uruchamia narzędzie do wyszukiwania w aktualnie otwartym dokumencie. Standardowy skrót klawiszowy Ctrl+F.

Rozszerzone wyszukiwanie i zamiana
Uruchamia najbardziej rozbudowane narzędzie Pająka służące do wyszukiwania i zamiany. Wykorzystując "Rozszerzone wyszukiwanie i zamianę" możesz wyszukiwać i zamieniać tekst w aktualnym dokumencie, wszystkich otwartych, we wszystkich lub określonych dokumentach Serwisów lub wybranych folderów, zmieniać w nich kodowanie znaków, a także sprawdzać poprawność pisowni itd.

Idź do...
Uruchamia narzędzie pozwalające wybrać linię, zakładkę lub inne miejsce, do którego chcesz przejść, do której chcesz przejść(domyślny skrót Ctrl+G).

Polecenia zen-coding
Zawiera polecenia uruchamiające funkcje biblioteki zen-coding.

Nawigacja po dokumencie
Rozwija menu, które zawiera polecenia uruchamiające narzędzia ułatwiające poruszanie się po dokumencie i orientację w kodzie. Układ poleceń tego podmenu jest identyczny, jak w menu Menu główne / narzędzia / Nawigacja po dokumencie

Sprawdź składnię dokumentu
Kliknij, aby sprawdzić poprawność składni dokumentu. Wyniki sprawdzania składni pokazane będą na dolnym panelu.

Sprawdź odsyłacze
Kliknij, aby sprawdzić poprawność odsyłaczy w dokumencie. Wyniki sprawdzania zostaną umieszczone na dolnym panelu wyników. Dodatkowo możesz poprawić wielkość liter w odsyłaczach - służą do tego polecenia umieszczone w podmenu rozwijanym po kliknięciu w strzałkę z prawej strony polecenia.

Formatuj kod źródłowy
Kliknij, aby uruchomić narzędzie do formatowania kodu źródłowego. Za jego pomocą możesz przygotować również własne schematy formatowania. Możesz również skorzystać ze strzałki obok przycisku, by rozwinąć menu zawierające schematy formatowania (dostarczone z Pająkiem i utworzone przez Ciebie).

Dodatkowe narzędzia
Wybierz z podmenu program, który chcesz uruchomić. Listę programów możesz modyfikować w oknie Ustawienia programu - Dodatkowe narzędzia

Pokrewne tematy

Do góry